Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Přehled služeb poskytovaných NK ČR

Přehled služeb poskytovaných NK ČR

Přehled služeb poskytovaných NK ČR

Příloha č. 1 ke Knihovnímu řádu Národní knihovny České republiky

Název služby Charakteristika služby neregistrovaný uživatel využívající služby a fondy NK ČR bez osobní přítomnosti návštěvník s jednodenní vstupenkou+, včetně účastníka kurzu předregistrovaný uživatel registrovaný uživatel s platnou registrací+ knihovny Poznámky
byl vydán čtenářský průkaz uživatel se vzdálenou registrací, kterému nebyl vydán čtenářský průkaz

Prezenční půjčování ve studovnách - samoobslužné / volný výběr

Půjčování knihovních jednotek z volně přístupných příručních knihoven.

ne

 

ano ne ano ne ne
Prezenční půjčování ve studovnách - adresné / u služby Půjčování knihovních jednotek z příručních knihoven uložených u služby. ne ne ne ano ne ne
Prezenční zpřístupňování příručního fondu v Hale služeb Půjčování knihovních jednotek z volně přístupných příručních knihoven či uložených u služby. ne ano ano ano ano ano
Prezenční půjčování do studoven Půjčování knihovních jednotek ze skladišť knihovny, případně knihovních jednotek NK ČR zprostředkovaných (viz meziknihovní služby) ve studovnách NK ČR. ne ne ne* ano ne* ne
Absenční půjčování Půjčování knihovních jednotek mimo budovu knihovny z fondů NK ČR. ne ne ne ano** ne ne
Meziknihovní výpůjční služby+ Půjčování knihovních jednotek a zprostředkování kopií z fondů jiných knihoven v České republice a v zahraničí v případě, že takovou knihovní jednotku NK ČR nemá ve svých fondech nebo ji nezpřístupňuje. Meziknihovní služby je možné objednat více způsoby, jedním z nich je služba ZÍSKEJ. ne ne ne ano ne* ano (knihovna v ČR vedená v evidenci podle knihovního zákona, knihovna v zahraničí)
Meziknihovní reprografické služby+ ne ne ne ano ano
Poradenské a informační služby

Poskytování ústních informací o katalozích, databázích a sbírkách knihovny.

ano ano ano ano ano ano
Referenční služby Poskytování referenčních, faktografických a bibliografických informací menšího rozsahu. ano ano ano ano ano ano
Ptejte se knihovny Poskytování referenčních, faktografických a bibliografických informací menšího rozsahu na dálku. ano ano ano ano ano ano
Rešeršní služby+
Služby SDI+
Poskytnutí soupisu literatury (bibliografie) na vyžádané téma jednorázově nebo opakovaně (služba SDI). ano ano ano ano ano ano
Reprografické služby - samoobslužné+ Samoobslužné zhotovování rozmnoženin a dalších kopií z knihovních jednotek z fondů NK ČR i vlastních materiálů. ne ano (kromě z knihovních jednotek vydaných knihovníkem a tisků z EIZ vyžadujících identifikaci) ano, pouze v Hale služeb (vlastní dokumenty, tisky z digitálních knihoven) ano ano, pouze v Hale služeb (vlastní dokumenty, tisky z digitálních knihoven) ano
Reprografické služby - na objednávku+ Zhotovování rozmnoženin a dalších kopií z knihovních jednotek z fondů NK ČR i vlastních materiálů na objednávku. ano ano ano ano ano ano
Elektronické dodávání dokumentů+ Zhotovování elektronických kopií z knihovních jednotek z fondů NK ČR a dalších knihoven dle podmínek služby ZÍSKEJ. ne ne ne ano ano ne
Služba eBooks on Demand (EOD)+ Zhotovování elektronických kopií z knihovních jednotek z fondů NK ČR, podmínkou je registrace ve službě EOD. ano ano ano ano ano ano
Přístup na internet - bezdrátové připojení - Wi-Fi Zpřístupnění tzv. volného internetu na vneseném technickém zařízení v jednotlivých studovnách NK ČR. ne ano ne ano ne ano
Přístup na internet – pevné připojení Zpřístupnění tzv. volného internetu v jednotlivých studovnách a na technickém zařízení NK ČR. ne ne ne ano ne ne
Rezervace počítače v Referenčním centru Rezervace počítače v Referenčním centru pro přístup k digitálním  knihovnám, elektronickým informačním zdrojům a internetu. ne ne ne ano ne* ne
Online katalogy NK ČR a databáze vytvářené v NK ČR Online katalogy NK ČR a další databáze obdobného charakteru, jejichž obsah je volně přístupný bez dalšího omezení. ano ano ano ano ano ano
Digitální knihovny NK ČR - Webarchiv - přístup z vyhrazených terminálů NK ČR Digitální knihovna Webarchiv uchovává a zpřístupňuje bohemikální webové zdroje. ne ano ano, pouze v Hale služeb ano ano, pouze v Hale služeb ano, pouze v Hale služeb podrobněji viz Pravidla používání elektronických informačních zdrojů a digitálních knihoven, příloha č. 8 Knihovního řád
Digitální knihovny NK ČR - Webarchiv - přístup mimo terminály NK ČR ano (volně přístupná část obsahu) ano (volně přístupná část obsahu) ano (volně přístupná část obsahu) ano (volně přístupná část obsahu) ano (volně přístupná část obsahu) ano (volně přístupná část obsahu) podrobněji viz Pravidla používání elektronických informačních zdrojů a digitálních knihoven, příloha č. 8 Knihovního řád
Digitální knihovny NK ČR - Manuscriptorium Digitální knihovna Manuscriptorium se zaměřuje na zpřístupňování písemného kulturního dědictví (rukopisů, starých tisků, map atd.) vzniklých do roku 1800. Manuscriptorium  obsahuje dokumenty mnoha významných institucí nejen ze zemí Evropské unie. ano ano ano ano ano ano podrobněji viz Pravidla používání elektronických informačních zdrojů a digitálních knihoven, příloha č. 8 Knihovního řád
Digitální knihovny NK ČR pro zpřístupňování novodobých digitalizovaných fondů - přístup z vyhrazených terminálů NK ČR Národní digitální knihovna a digitální knihovna Kramerius 3 zpřístupňují digitalizované dokumenty (knihy, noviny, časopisy, mapy, hudebniny atd.) vydané po roce 1801. ne ano, pouze v Hale služeb ano, pouze v Hale služeb ano ano, pouze v Hale služeb ano, pouze v Hale služeb podrobněji viz Pravidla používání elektronických informačních zdrojů a digitálních knihoven, příloha č. 8 Knihovního řád
Digitální knihovny NK ČR pro zpřístupňování novodobých digitalizovaných fondů - přístup mimo terminály NK ČR ano (pouze veřejná díla) ano (pouze veřejná díla) ano (pouze veřejná díla) ano (pouze veřejná díla) ano (pouze veřejná díla) ano (pouze veřejná díla) podrobněji viz Pravidla používání elektronických informačních zdrojů a digitálních knihoven, příloha č. 8 Knihovního řád
Národní digitální knihovna - Díla nedostupná na trhu - přístup z vyhrazených terminálů NK ČR

Přístup k digitalizovaným dokumentům vydaným na území ČR, které nejsou dostupné na trhu a mohou být zpřístupněny v souladu s licenčními smlouvami mezi NK ČR a kolektivními správci autorských práv.

Konkrétní dílo nedostupné na trhu je v závislosti na udělené licenci dostupné vždy až po přihlášení. Licence může být udělena pro online vzdálený přístup nebo přístup pouze z vyhrazeného terminálu v síti v NK ČR.

Obě licence umožňují pouze čtení dokumentů.

ne ne ne ano (po přihlášení, díla s licencí pro vzdálený přístup a díla s licencí pro přístup pouze z terminálu) ano (po přihlášení, díla s licencí pro vzdálený přístup a díla s licencí pro přístup pouze z terminálu) ne podrobněji viz Pravidla používání elektronických informačních zdrojů a digitálních knihoven, příloha č. 8 Knihovního řád
Národní digitální knihovna - Díla nedostupná na trhu - přístup mimo terminály NK ČR ne ne ne ano (po přihlášení, pouze díla s licencí pro vzdálený přístup) ano (po přihlášení, pouze díla s licencí pro vzdálený přístup) ne podrobněji viz Pravidla používání elektronických informačních zdrojů a digitálních knihoven, příloha č. 8 Knihovního řád
Elektronické informační zdroje (EIZ) Zpřístupnění licencovaných databází (českých i zahraničních) ve studovnách NK ČR nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu (pokud to licenční podmínky povolují). ne ne ne ano (z počítačů NK ČR, po přihlášení také prostřednictvím vzdáleného přístupu) ano (po přihlášení prostřednictvím vzdáleného přístupu) ne
Školení a instruktáže Školení (skupinová i individuální) s cílem seznámit nové i stálé uživatele s používáním knihovny, jejích katalogů, databází. ne ano ano ano ano ano
Exkurze Seznámení s historií a současností knihovny; skupiny uživatelů na objednávku. ne ano ano ano ano ano
Konzultační služby

Konzultace na objednávku o katalozích, databázích a sbírkách knihovny; k využívání jednotlivých informačních zdrojů; konzultace na specializovaných pracovištích knihovny.

ano ano ano ano ano ano
Konzultační služby (profesionální)

Konzultace na objednávku pro knihovníky, studenty a instituce z knihovnictví a vydavatele.

ano ano ano ano ano knihovny; studenti a instituce z knihovnictví; vydavatelé
Rezervace týmové studovny Možnost rezervace týmové studovny pro studium ve skupině. ne ne ne ano ne* ne
Výstavy pořádané ve vyhrazeném prostoru Přístup na výstavu umístěnou ve vyhrazeném prostoru. ne ano ne ano ne ne

vysvětlivky: 
* je možné zadat pouze objednávku
**  u fondů NK ČR za podmínek uvedených v příloze č. 6 Knihovního řádu
+ registrace uživatele, jednodenní vstupenka a vybrané služby jsou zpoplatněny dle Ceníku placených knihovnických a informačních služeb a poplatků NK ČR

26.03.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube