Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Knihovní řád a další pravidla Návštěvní řád Studovny Hostivař

Návštěvní řád Studovny Hostivař

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD


Vydáno ve smyslu ustanovení části 1, bodu 12 Knihovního řádu Národní knihovny České republiky.

 1. Svrchní oděv a veškerá zavazadla odkládejte na určené místo, do studovny nevnášejte žádné nápoje ani další potraviny.
 2. Vstupujte pouze s psacími potřebami. Do studovny nevnášejte inkoustové pero, inkoust, nůžky, lepidlo či ostré předměty. V nezbytném případě o ně požádejte a použijte je u služby. Při práci s jednotkami z konzervačních fondů používejte výlučně měkkou tužku. Na knihovní jednotky nic nepokládejte, zejména ne sešit, papír apod. k psaní poznámek. Při práci s knihovní jednotkou nepoužívejte ani lepidlo, nůžky, nůž nebo pryž na mazání či lepicí lístky. Jakýkoli zásah do integrity dokumentu je zakázán. Porušení tohoto zákazu budou sankcionována v souladu s Knihovním řádem Národní knihovny České republiky (odnětí práva používat knihovní jednotky z konzervačních fondů Národní knihovny České republiky, zejména vyloučení ze služeb studovny knihovních jednotek podléhajících ZOR, Studovny rukopisů a starých tisků a z příslušné části služeb ve Studovně v Hostivaři).
 3. Vnesení vlastních studijních materiálů (např. tištěných dokumentů) může povolit po předchozím projednání služba ve studovně, a to v tom případě, že jsou nezbytné ke studiu knihovních jednotek z konzervačních fondů.
 4. Při psaní nepoužívejte svazky či jiné jednotky z knihovních fondů jako podložky. Neodkládejte svazky hřbetem vzhůru a nepokládejte na ně nebo na jiné jednotky žádné předměty. Doporučujeme používat speciální podložky zabraňující přílišnému rozevření svazků, knihovník může jejich použití přikázat.
 5. Ve Studovně v Hostivaři můžete studovat knihovní jednotky (knihy, noviny, časopisy a speciální dokumenty) z konzervačních fondů Národní knihovny České republiky, resp. Slovanské knihovny, a to vždy až po projednání oprávněnosti výpůjčky prostřednictvím Haly služeb, resp. Slovanské knihovny v Klementinu. Objednané jednotky Vám vydá knihovník spolu s badatelským listem po předložení Vašeho čtenářského průkazu.
 6. Ve studovně je Vám k dispozici příruční knihovna menšího rozsahu.
 7. Ze studovny nevynášejte žádné knihovní jednotky z fondu Národní knihovny České republiky.
 8. Ve studovně zachovávejte klid a pořádek. Berte ohled na ostatní uživatele. Mobilní telefony před vstupem vypněte, jejich používání je ve studovně zakázáno.
 9. Pro svou práci zaujměte jedno neobsazené místo. Knihovník Vám může místo k práci závazně stanovit.
 10. Knihovní jednotky z fondu Národní knihovny České republiky Vám budou vydány pouze ke studiu na řádném studijním místě. Pokud jsou všechna pracovní místa pro uživatele ve studovně obsazena, nemají do ní další uživatelé přístup a nebudou jim tedy ani vydány jednotky.
 11. Pro výpůjčku k prezenčnímu studiu i pro rezervaci je stanoven limit 5 svazků, u periodik je počet svazků stanoven po dohodě se službou. Lhůta rezervace činí jeden měsíc od expedice či poslední návštěvy studovny. Pokud Vaše potřeby mají zvláštní charakter, obraťte se na knihovníka.
 12. S vypůjčenými knihovními jednotkami zacházejte šetrně a opatrně. Pro manipulaci zejména s většími formáty lze použít vozík. Knihovník může jeho použití závazně stanovit.
 13. Opouštíte-li knihovnu, odevzdejte knihovníkovi u pultu všechny vypůjčené knihovní jednotky a řádně vyplněný badatelský list.
 14. Chcete-li zhotovit z jakékoli tištěné předlohy z fondu Národní knihovny České republiky rozmnoženinu, obraťte se na knihovníka u pultu. Blíže upravuje příloha 2 Knihovního řádu Národní knihovny České republiky: Pravidla zhotovování a zasílání rozmnoženin v NK ČR.
 15. Po předchozím projednání s obsluhou studovny a řádném vyplnění příslušného prohlášení lze použít vlastní fotoaparát ke zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu, a to vždy za dodržení podmínek manipulace s dokumenty konzervačních fondů a bez použití blesku nebo jiného světelného zdroje.
 16. Ve studovně můžete používat přenosný osobní počítač.

V Praze dne 16. října 2007.

PhDr. Bohdana Stoklasová v.r.
ředitelka úseku Novodobé fondy a služby
Národní knihovny České republiky

Bohdana Stoklasová

14.02.2022
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube