Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Chci službu Služby pro zdravotně znevýhodněné Přehled služeb poskytovaných NK ČR a podmínky jejich poskytování osobám s průkazem TP, ZTP, ZTP/P

Přehled služeb poskytovaných NK ČR a podmínky jejich poskytování osobám s průkazem TP, ZTP, ZTP/P

Název služby

Charakteristika služby

Komu

Poznámka

Prezenční půjčování ve studovnách

Půjčování knihovních jednotek z volně přístupných příručních knihoven a z dalších volných výběrů

Registrovanému uživateli TP, ZTP, ZTP/P s platným čtenářským průkazem
Uživateli TP, ZTP, ZTP/P s platným zdravotním průkazem

Zdarma; registrace a jednodenní vstup na základě průkazu TP, ZTP, ZTP/P

Prezenční půjčování do studoven

Půjčování knihovních jednotek z obsluhovaných příručních knihoven, z příručních fondů a skladišť knihovny, případně knihovních jednotek Národní knihovnou zprostředkovaných (viz meziknihovní služby) ve studovnách Národní knihovny

Registrovanému uživateli TP, ZTP, ZTP/P s platným čtenářským průkazem

Zdarma; registrace zdarma

Prezenční půjčování přenosných čtecích zařízení elektronických knih Půjčování přenosných čtecích zařízení elektronických knih ve studovnách Národní knihovny Registrovanému uživateli TP, ZTP, ZTP/P s platným čtenářským průkazem Zdarma; registrace zdarma

Absenční půjčování

Půjčování knihovních jednotek mimo budovu knihovny z fondů Národní knihovny nebo Národní knihovnou zprostředkovaných (viz meziknihovní služby)

Registrovanému uživateli TP, ZTP, ZTP/P staršímu 18 let s platným čtenářským průkazem, který doložil trvalý nebo dlouhodobý pobyt na území České republiky

Zdarma; registrace zdarma

Absenční půjčování přenosných čtecích zařízení elektronických knih Půjčování přenosných čtecích zařízení elektronických knih mimo budovu knihovny Registrovanému uživateli TP, ZTP, ZTP/P staršímu 18 let s platným čtenářským průkazem, který doložil trvalý nebo dlouhodobý pobyt na území České republiky a který je v den výpůjčky registrován v knihovně alespoň jeden rok Zdarma; registrace zdarma

Meziknihovní služby

Půjčování knihovních jednotek a zprostředkování kopií z fondů jiných knihoven v České republice a v zahraničí v případě, že takovou knihovní jednotku Národní knihovna nemá ve svých fondech

Registrovanému uživateli TP, ZTP, ZTP/P s platným čtenářským průkazem

Meziknihovní výpůjční služby ve vnitrostátním měřítku zdarma; poskytování kopií a mezinárodní meziknihovní služby jsou placené

Poradenské a informační služby Poskytování ústních informací o katalozích, databázích a sbírkách knihovny Jakémukoliv uživateli / tazateli Zdarma
Služba osobní asistence Asistenční služba doprovázející osoby po studovnách a půjčovnách NK ČR Registrovanému uživateli ZTP/P s platným čtenářským průkazem Zdarma; průkaz ZTP/P, vstup pro doprovázející osobu na základě čtenářského průkazu osoby ZTP/P a ověřené plné moci od zastupovaného; nebo předložením plné moci od zastupovaného podepsané před pracovníkem NK ČR a vlastního občanského průkazu asistenta, případně pasu asistenta
Doprovod s asistenčním psem Právo pohybovat se po prostorách NK ČR v doprovodu asistenčního psa Registrovanému uživateli ZTP/P s platným čtenářským průkazem

Zdarma; průkaz ZTP/P

Služba knihovnické asistence

Poskytnutí konzultačních, referenčních služeb zdravotně znevýhodněnému uživateli ZTP/P

 

Registrovanému uživateli s průkazem ZTP/P a platným čtenářským průkazem, uživateli ZTP/P s platným zdravotním průkazem na základě objednávky

 

Zdarma; průkaz ZTP/P

 

Služba knihovnické asistence – část reprografická

Reprografické služby zdravotně znevýhodněnému uživateli ZTP/P na základě telefonické, anebo e-mailové domluvy

Reprografické služby v rámci odborné asistence:

  1. Samoobslužně (kopírování ve studovnách z vhodných předloh za uživatele)
  2. Zrychlený reprografický režim (od 9 do 14.30)
Klasický reprografický režim po 14.30 (viz. reprografické služby

Pro reprografické služby samoobslužné platí: Registrovanému uživateli s průkazem ZTP/P a platným čtenářským průkazem, uživateli ZTP/P splatným zdravotním průkazem

Pro reprografické služby ve zrychleném režimu platí: registrovanému uživateli ZTP/P, uživateli ZTP/P s platným zdravotním průkazem na základě objednávky/smlouvy

Placená služba; registrace, jednodenní vstup na základě průkazu ZTP/P

Asistence při kopírování na zařízeních samoobslužného kopírování

Asistence poskytovaná osobám se zdravotním postižením při kopírování v samoobslužném režimu

Registrovanému uživateli s průkazem TP, ZTP, ZTP/P a platným čtenářským průkazem, uživateli TP, ZTP, ZTP/P splatným zdravotním průkazem

Zdarma; průkaz TP, ZTP, ZTP/P

Referenční služby
Ptejte se knihovny

Poskytování referenčních, faktografických a bibliografických informací menšího rozsahu

Jakémukoliv uživateli TP, ZTP, ZTP/P / tazateli

Zdarma

Rešeršní služby
Služby SDI

Poskytnutí soupisu literatury (bibliografie) na vyžádané téma jednorázově nebo opakovaně (služba SDI)

Uživateli TP, ZTP, ZTP/P na základě objednávky / smlouvy

Placená služba

Reprografické služby

Zhotovování (samoobslužně i na objednávku) rozmnoženin a dalších kopií z knihovních jednotek z fondů Národní knihovny nebo Národní knihovnou zprostředkovaných; zasílání poštou i elektronicky;

Uživateli TP, ZTP, ZTP/P na základě objednávky / smlouvy

Placená služba

Elektronické dodávání dokumentů

Zhotovování kopií z knihovních jednotek z fondů Národní knihovny a jejich dodání do 48 hodin

Uživateli TP, ZTP, ZTP/P (vyjma nevidomých osob) na základě individuální smlouvy a jednotlivých objednávek

Placená služba

Elektronické dodávání dokumentů osobám ZTP/P s těžkým poškozením zraku

Zhotovování kopií z knihovních jednotek z fondů Národní knihovny a jejich dodání

Uživateli ZTP/P s těžkým poškozením zraku na základě individuální smlouvy / objednávek

zdarma

Služba eBooks on Demand (EOD) Zhotovování elektronických kopií z knihovních jednotek z fondů Národní knihovny Držiteli průkazu TP, ZTP a ZTP/P na základě objednávky Placená služba

Přístup na internet – pevné spojení

Zpřístupnění tzv. volného internetu v jednotlivých studovnách a na technickém zařízení Národní knihovny

Registrovanému uživateli TP, ZTP, ZTP/P s platným čtenářským průkazem

Zdarma

Přístup na internet - bezdrátové spojení - WIFI

Zpřístupnění tzv. volného internetu na vneseném technickém zařízení v jednotlivých studovnách Národní knihovny

Registrovanému uživateli TP, ZTP, ZTP/P s platným čtenářským průkazem
Uživateli TP, ZTP, ZTP/P s platným zdravotním průkazem

Zdarma; registrace a jednodenní vstup na základě průkazu TP, ZTP, ZTP/P

Přístup do databází

Zpřístupnění databází a dalších elektronických zdrojů ve studovnách a půjčovnách Národní knihovny

Registrovanému uživateli TP, ZTP, ZTP/P s platným čtenářským průkazem
Uživateli TP, ZTP, ZTP/P s platným zdravotním průkazem (pokud to umožňují licenční podmínky)

Zdarma; registrace a jednodenní vstup na základě průkazu TP, ZTP, ZTP/P

Školení a instruktáže

Školení (skupinová i individuální) s cílem seznámit nové i stálé uživatele s používáním knihovny, jejích katalogů, databází

Registrovanému uživateli TP, ZTP, ZTP/P s platným čtenářským průkazem
Uživateli TP, ZTP, ZTP/P s platným zdravotním průkazem

Zdarma; registrace a jednodenní vstup na základě průkazu TP, ZTP, ZTP/P

Exkurze

Seznámení s historií a současností knihovny

Skupiny TP, ZTP, ZTP/P uživatelů na objednávku

Placená služba

Konzultační služby

Konzultace na objednávku o katalozích, databázích a sbírkách knihovny; k využívání jednotlivých informačních zdrojů; konzultace na specializovaných pracovištích knihovny

Registrovanému uživateli TP, ZTP, ZTP/P s platným čtenářským průkazem
Uživateli TP, ZTP, ZTP/P s platným zdravotním průkazem

Zdarma; registrace a jednodenní vstup na základě průkazu TP, ZTP, ZTP/P

12.01.2023
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube