Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Biblioschránka

Biblioschránka

Od 7. 5. 2021 můžete vybrané výpůjčky vrátit i prostřednictvím biblioschránky, kterou naleznete poblíž Zrcadlové kaple - pod Astronomickou věží.

Biblioschránka1

 

Prostřednictvím biblioschránky je možné vrátit

 • absenční výpůjčky z fondu NK ČR (včetně Knihovny knihovnické literatury)
 • absenční výpůjčky z fondu Slovanské knihovny

Biblioschránka slouží pro vracení absenčních výpůjček přednostně v době, kdy je knihovna pro veřejnost uzavřena. Přístupná je v době otevření areálu Klementina.

 

Do biblioschránky nelze vracet

 • absenční výpůjčky z fondu NK ČR (včetně Knihovny knihovnické literatury) nebo Slovanské knihovny, které mají charakter CD, DVD
 • knihovní jednotky vypůjčené z jiných knihoven v rámci meziknihovních služeb

Tyto absenční výpůjčky je možné vrátit pouze přímo na příslušných pracovištích NK ČR a Slovanské knihovny.

Jak probíhá vrácení dokumentu vloženého do biblioschránky

 • Vložením knihovní jednotky do biblioschránky uživatelem nedochází v daný okamžik k jejímu vrácení.
 • Vrácení proběhne až následující provozní den poté, co uživatel knihovní jednotku do biblioschránky vložil, a to pouze v případě, že knihovní jednotka je nepoškozená (ve stavu, v němž byla vypůjčena).
 • Vrácení knihovních jednotek si uživatel ověří nahlédnutím do svého Čtenářského konta.
 • Včasným vrácením nepoškozené knihovní jednotky je smlouva o výpůjčce splněna a ukončena.
 • Poškozené nebo neúplné dokumenty nebudou považovány za vrácené a zůstanou evidované na kontě uživatele i nadále jako absenční výpůjčka. V takovém případě bude uživatel vyzván k náhradě škody.
 • Vrácení knih prostřednictvím biblioschránky nezbavuje uživatele povinnosti uhradit případné poplatky z prodlení nebo náhrady za poškození dokumentu. Výpůjční lhůta se u zbývajících nevrácených dokumentů automaticky neprodlužuje.

V případě dotazů k využívání biblioschránky nás kontaktujte na e-mailu hala.os@nkp.cz nebo telefonním čísle 221 663 244.

08.05.2021
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube