Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Základní informace Knihovní fond Sbírka ragusian M. Rešetara

Sbírka ragusian M. Rešetara

Ex libris M. RešetaraVýznamnou jihoslovanskou sbírkou je knihovna ragusian chorvatského slavisty prof. Milana Rešetara (1860–1942). Tato tematicky ucelená knihovna o bezmála 2500 tiscích a 250 rukopisech obsahuje knihy a rukopisy dubrovnických spisovatelů, dubrovnické tisky od 16. století a publikace o Dubrovníku vydané ve světě až do 20. let dvacátého století. Jsou v ní některá velmi vzácná díla dubrovnických spisovatelů, např. Pjesni razlike Dinka Ranjiny (1563), za vzácné tisky je pokládána i náboženská literatura z 18. a počátku 19. století, zejména knížky a brožury z dubrovnických tiskáren, představující zajímavý materiál především pro jazykovědce.

Původních rukopisů je ve sbírce málo (většinou jde o pozdější opisy), zato však představují velmi cenné literární památky. Patří mezi ně zvláště rukopisy básní a komedií Marina Držiće ze 16. století a Razlika pjevanja Ivana Gunduliće z roku 1755. Sbírka obsahuje jeden z nejstarších dokumentů uchovávaných ve Slovanské knihovně – dopis stonského knížete vládě z 9. října 1438 a také jeden list z prvotisku Wernera Rolevincka Fasciculus temporum z roku 1481 – jediný prvotisk ve sbírce Slovanské knihovny.

24.11.2015
Dostupné tištěné katalogy

Katalog vzácných rukopisů a starých tisků ze sbírky M. Rešetara:
   - Záznam v online katalogu SLK
   - Soupis rukopisů (PDF) 
   - Soupis starých tisků (PDF)

Digitalizace

Digitalizované dokumenty ze sbírky M. Rešetara
(dokumenty digitalizované v rámci projektu VISK 6)

Hledání v katalozích

Elektronický katalog Slovanské knihovny (báze SLK)


Hledání v naskenovaném lístkovém katalogu Slovanské knihovny (katalog uzavřen v roce 1996)

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube