Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Základní informace Knihovní fond Knihovna V. N. Tukalevského

Knihovna V. N. Tukalevského

V. N. Tukalevskij – zakladatel Slovanské knihovny

Ruský žurnalista, bibliograf, národohospodář a filolog Vladimir Nikolajevič Tukalevskij (1881–1936) opustil bolševické Rusko v roce 1918. Podařilo se mu odtamtud vyvézt celou svou knihovnu obsahující všechny tištěné dokumenty, které za svůj život shromáždil. Po svém příchodu do Prahy nabídl Tukalevskij tuto sbírku zdarma československému ministerstvu zahraničních věcí jako „základní kámen“ Ruské knihovny, jejíž založení v roce 1924 inicioval.

Knihovna V. N. Tukalevského obsahovala kolem deseti tisíc knih. K tomu přistupují stovky titulů časopisů a novin, tisíce separátních výtisků časopiseckých článků, různých výstřižků či archivních materiálů. Celkem 995 titulů různého stupně úplnosti, včetně 42 deníků z období březnové a listopadové revoluce, bylo ve sbírce ruských novin z let 1905–1925, kterou od Tukalevského v roce 1927 pro fond Slovanské knihovny ministerstvo zahraničních věcí odkoupilo. Kromě dokumentů s aktuální politickou tematikou se v knihovně nacházely materiály vztahující se k ruskému družstevnictví (zmínit lze například klíčový oborový časopis Vestnik melkogo kredita), národohospodářství či zemědělství, ale i k dějinám a ruské lingvistice. Tukalevskij shromažďoval rovněž knihy ruských spisovatelů druhé poloviny 19. a počátku 20. století.

Unikátní je sbírka 187 plakátů z období první světové války, revolučního roku 1917 a počátků občanské války. Jde o skutečné svědky tehdejších událostí: řada z nich nese stopy sejmutí přímo z petrohradských vývěsních míst. Plakáty mapují vnitropolitický průběh první světové války i hlavní zvraty roku 1917. Bohatě jsou zastoupeny volební plakáty z léta zmíněného roku. Dochovaly se též plakát s textem dekretu o míru z 26. října a plakát s textem dekretu o ustavení Rady lidových komisařů z 27. října. Z období občanské války shromáždil Tukalevskij 19 protibolševických plakátů vydaných koncem roku 1917 v Revelu.

Ve Slovanské knihovně je rovněž uložena část Tukalevského osobní písemné pozůstalosti. Materiály uložené ve 42 archivních krabicích obsahují dokumenty z období let 1865–1936 vztahující se převážně k činnosti Tukalevského v oblasti zemědělského družstevnictví z let 1905–1916 (redakční materiály, zprávy, protokoly apod.). Poměrně bohatý je rovněž soubor dokumentů z finského období. Pražské období a práce V. N. Tukalevského jsou ve sbírce zastoupeny jen torzovitě. Pro české badatele může být zajímavý soubor materiálů týkající se moskevského procesu s trockisty a obvinění Tukalevského ze spolupráce s gestapem. Více o sbírce listinných dokumentů zde. 

03.09.2014
Další informace

Sbírka materiálů z osobní pozůstalosti V. N. Tukalevského uložená ve Slovanské knihovně

Hledání v katalozích

Elektronický katalog Slovanské knihovny (báze SLK)


Hledání v naskenovaném lístkovém katalogu Slovanské knihovny (katalog uzavřen v roce 1996)

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube