Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Základní informace Knihovní fond Sbírka rukopisů prof. A. D. Grigorʼjeva

Sbírka rukopisů prof. A. D. Grigorʼjeva

Ukázka severoruského rukopisu ze 17. století

Cennou část fondů Slovanské knihovny představuje sbírka rukopisů shromážděných na území severního Ruska folkloristou, odborníkem na staroruskou literaturu a jazykovědcem Aleksandrem Dmitrijevičem Grigorʼjevem (1874–1945). Obsahuje 68 rukopisů ze 17.–19. století. Sbírka je členěna podle původního Grigorʼjevova dělení na základě územní provenience jednotlivých rukopisů: 1) rukopisy z povodí řeky Piněgy v Archangelské gubernii (tato část se dělí ještě na dokumenty světského a duchovního obsahu), 2) rukopisy získané v oblasti Pomoří – jižní pobřeží Bílého moře (v okolí Oněgy a Kemu v Archangelské gubernii), 3) rukopisy získané v Tomsku.

Dokumenty jsou dokladem pozdní severoruské rukopisné tradice, která se díky místním poměrům udržovala bez ohledu na rozvoj knihtisku a rychlých reprografických metod. Umožňují studium stavu tradičních ruských rukopisných textů v pozdním období dějin ruské rukopisné knihy. Sbírka obsahuje jak dokumenty církevní povahy včetně modlitebních knih, tak také běžnou literaturu informativní (včetně ukázek z korespondence několika místních vzdělaných rolnických rodů – například Vereščaginů).

Sbírku shromáždil A. D. Grigorʼjev v průběhu opakovaných expedic do severních oblastí evropského Ruska na přelomu 19. a 20. století. Část dokumentů následně předal Akademii věd v Sankt Petěrburgu, druhou část věnoval nedlouho před svou smrtí Slovanské knihovně.

11.07.2016
Dostupné tištěné katalogy
Hledání v katalozích

Elektronický katalog Slovanské knihovny (báze SLK)


Hledání v naskenovaném lístkovém katalogu Slovanské knihovny (katalog uzavřen v roce 1996)

E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube