Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Služby SLK Odkazy Knihovny slovanských zemí

Knihovny slovanských zemí

U každé knihovny uvádíme možnost přístupu do on-line katalogu a stručnou charakteristiku dalších informací a zdrojů, které lze na jejích stránkách najít.

Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Černá Hora
Česká republika
Chorvatsko
Makedonie
Polsko
Rusko
Slovenská republika
Slovinsko
Srbsko
UkrajinaBĚLORUSKO
Souborný katalog Běloruska
(Svodnyj elektronnyj katalog bibliotek Respubliki Belarus) - obsahuje více než 115.000 bibliografických záznamů monografií z 5 nejvýznamnějších běloruských knihoven. Účastníky jsou Národní knihovna, Centrální vědecká knihovna J. Kolasa, Národní akademie věd Běloruska, Základní knihovna Běloruské hospodářské univerzity, Republiková vědecko-technická knihovna a Prezidentská knihovna.
Pozn.pro uživatele - pomalý přístup do databází

Minsk
Central'naja Naučnaja biblioteka im. Jakuba Kolasa Nacional'noj akademii nauk Belarusi

el. katalog byl otevřen 1994, obsahuje přírůstky knih a časopisů, doplňuje se retrokonverzí starších vydání od roku 1903


BOSNA A HERCEGOVINA
Sarajevo
Narodna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine
Souborný katalog Bosny a Hercegoviny COBIB.BH obsahuje více než 200.000 bibliografických záznamů monografií, seriálů a článků ze 13 knihoven.

Vyhledávání v databázi COBIB/BH přes systém COBISS/opac.

Další zapojené knihovny do databáze COBISS/OPAC: Biblioteka grada Sarajevo, Biblioteka FF Univerzita u Sarajevu, Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla, Javna biblioteka Zenica, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo.

 


 

BULHARSKO

Sofija
Biblioteka na Bălgarskata akademija na naukite

Sofija
Universitet Sv. Kliment Ohridski - Universitetska biblioteka

elektronický katalog v bulharštině

elektronický katalog v angličtině

Sofija
Narodna biblioteka Sv. Sv. Kiril i Metodij

elektronický katalog

Souborný katalog zahraničních periodik v Bulharsku
obsahuje bibliografické záznamy ze 182 knihoven Bulharska od roku 1984 do současnosti.

Souborný katalog zahraničních knih v Bulharsku
obsahuje bibliografické záznamy od roku 1995 z 25 knihoven v hlavním městě Sofii.

Souborný katalog COBIB.BG

 


 

ČERNÁ HORA

Podgorica
Univerzitetska biblioteka Crne Gore (UBCG)

Vyhledávání v databázi YUBIB - 20.000 záznamů. Zapojeno 5 knihoven, např. Univerzitetska biblioteka Crne Gore (UBCG) Podgorica (5.000 záznamů), Centralna narodna biblioteka (CNB) Cetinje (15.000 záznamů), Biblioteka Filozofskog fakulteta Nikšič. Katalog je volně přístupný.

Centralna Narodna biblioteka Crne Gore (UBCG) On-line katalog

 


 

ČESKÁ REPUBLIKA

Praha
Knihovna Akademie věd ČR

Generální jmenný katalog
obsahuje všechny tituly, které získala knihovna do konce roku 1992. Novější tituly jsou v elektronické databázi.

Souborný katalog knihoven AV ČR
obsahuje katalogy 18 ústavů (mj. Historického ústavu, Ústavu pro jazyk český, Ústavu soudobých dějin, Sociologického ústavu, Filozofického ústavu, Ústavu státu a práva).

Praha
Knihovna Národního muzea

Charakteristika jednotlivých oddělení.

Naskenovaný katalog
obsahuje všechny tituly, které jsou ve fondu základní knihovny do roku 2001.Slovanský katalog vydaný na mikrofiších je dostupný též ve Slovanské knihovně.

Praha
Památník národního písemnictví

Poslední verze Průvodce po fondech literárního archivu je přístupná na Internetu od roku 2002.

Praha
Společnost přátel Lužice

seznam titulů v knihovně - Hórnikova lužická knihovna podle Zmeškalova katalogu (stav k 20. 3. 2003)

Praha

Univerzita Karlova, Praha - souborný katalog

Brno

Masarykova univerzita, Brno

Opava

Slezská univerzita, Opava

Ústí nad Labem

Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Olomouc


CHORVATSKO

Zagreb

Nacionalna i sveučilišna knjižnica Hrvatske (NSK) On-line katalog
obsahuje např. chorvatské knihy vydané od roku 1981, staré a vzácné knihy, zahraniční přírůstky od roku 1984, povinný výtisk z dalších republik bývalé Jugoslávie z let 1973-1990.
Katalog obsahuje více než 0,5 milionu záznamů. Je do něho kromě NSK zapojeno 42 veřejných, odborných a univerzitních knihoven.

Zagreb

Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU)
Knihovna má vlastní on-line katalog, který obsahuje knihy a seriály zpracované od roku 1986.

Katalogy všech knihoven HAZU


MAKEDONIE

Skopje

Narodna i univerzitetska biblioteka Sv. Kliment Ohridski (NUBSK)
Vyhledávání v databázi COBIB/mk - systém COBISS/mk Databáze obsahuje 114.000 záznamů od r. 1989 (knihy, seriály, články, doktorské dizertace).
Další zapojené knihovny do databáze: například Makedonska akademija na naukite i umetnostite, Skopje, Matična i univerzitetska biblioteka, Bitola, Gradska biblioteka "Braka Miladinovci", Skopje.
Do makedonského souborného katalogu COBIB.MK přispívá 8 makedonských knihoven. SK obsahuje 2.400.000 bibliografických záznamů monografií, periodik a článků.

POLSKO

Přehled polských knihoven

Národní souborný katalog NUKAT
Katalog polských vědeckých knihoven - obsahuje dokumenty zpracované od roku 2002. Každý měsíc přibývá okolo 10.000 nových záznamů.

Souborný katalog polských časopisů
(Centralny Katalog Czasopism Polskich) obsahuje cca 33.000 bibliografických záznamů časopisů. Přispívá do něj více než 600 polských knihoven.

Souborný katalog zahraničních monografií v polských knihovnách
(Centralny Katalog Książek Zagranicznych) obsahuje více než 130.000 bibliografických záznamů zahraničních monografií od roku 1987 do současnosti. Do SK přispívá na 800 polských knihoven všech typů.

Souborný katalog zahraničních časopisů v polských knihovnách
(Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych) obsahuje cca 50.000 bibliografických záznamů zahraničních časopisů.

Virtuální souborný katalog KaRo
Katalog (Rozproszony Bibliotek Polskich) je virtuální souborný katalog, který nabízí paralelní prohledávání až 60 polských knihovních katalogů. SK je provozován Univerzitou Mikuláše Kopernika. Vyhledávač nabízí kromě prohledávání všech knihoven rozdělení do skupin podle oborového zaměření.

Białystok
Biblioteka Główna Uniwersytetu w Białym Stoku

Nabídka vstupu do dalších bází: Biblioteka Politechniki Bialostockiej a Biblioteka Akademii Medycznej w Bialymstoku.

Gdańsk
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego

V katalogu je cca 50 000 titulů, čtenáři knihovny mohou i objednávat e-mailem.

Kraków
Biblioteka Jagiellońska
Katalog vznikl v r. 1994, obsahuje sbírky Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Medycznej Collegium Medicum a rovněž sbírky několika knihoven Unywersytetu Jagiellońskiego. Tvoří ho: všechny polské knihy vydané od roku 1991, knižní záznamy, které se do katalogu dostaly po roce 1994 a vybrané časopisy.

Lublin
Biblioteki Uczelni Lubelskich

Přístup do katalogů několika knihoven v Lublinu, zejména do Biblioteki Głównej Uniwersitetu Marie Curie-Skłodowskiej (okolo 70 000 záznamů), do katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (téměř 2 mil. záznamů knihovních jednotek, 3 000 titulů odborných časopisů včetně zahraničních) a dalších knihoven lékařského, technického a zemědělského zaměření.

Opole
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

Přístup do dalších bází jako například do báze POLANKA - souborného katalogu anglistických knihoven při polských univerzitách a do katalogu teologické fakulty Uniwersytetu Opolskiego.

Szczecin
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego

Katalog obsahuje knížky zakoupené po roce 1992 a také výběr záznamů z let předcházejících. Jako doplňující je lístkový katalog. Přístup do bibliografie vědeckých prací pracovníků Uniwersytetu Szczecińskiego.

Warszawa
Biblioteka Narodowa

Záznamy v elektronické podobě jsou rozděleny do šesti bází: národní bibliografie (knihy vydané po roce 1976), články z polských časopisů a novin po roce 1996, knihy a časopisy vydávané v samizdatu v letech 1976 - 1989 apod.), bibliologické bibliografie, centrální katalogy, speciální sbírky, slovník předmětových hesel a báze adres. Integrovaný knihovnický systém INNOPAC obsahuje záznamy o knihách publikovaných v Polsku od r. 1983, knihách publikovaných v zahraničí od r. 1994, o časopisech (cca 10 600 titulů). Hlavní katalog.

Warszawa
Biblioteka Sejmowa

Katalog obsahuje záznamy o titulech získaných po r. 1993 (bez ohledu na datum vydání), záznamy knih z lístkových katalogů knihovny od r. 1979 do r. 1989 (celkem asi 14 500 titulů) a záznamy o knihách vydaných v l. 1990-1992. Též záznamy o časopisech (od r. 1994).

Warszawa
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Katalog obsahuje záznamy o přírůstcích od r. 1994 (též časopiseckých), je průběžně aktualizován a doplňován i o starší tituly. Obsahuje také záznamy o nejstarších tiscích (asi 1800 záznamů - v úplnosti 15. stol, částečně stol. 16., hesla A-B) - a také záznamy o přírůstcích knihoven jednotlivých kateder od r. 1997.

Wrocław
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Katalog obsahuje tituly vydané po roce 1994 a retrokonverzí se doplňují starší vydání.

Wrocław
Ossolineum

Katalog
obsahuje knihy vydané od r. 1999

RUSKO

Systém knihoven je založený na kooperaci v rámci regionálních knihovních sítí a slučování do systémů vyšších úrovní. V rámci regionálních systémů jsou provozovány centrální katalogy, které jsou soubornými katalogy centralizovaného typu. Tyto centrální katalogy jsou propojovány do virtuálních souborných katalogů.

Souborné katalogy

Portál SIGLA
Nabízí vyhledávání v katalozích významných ruských i zahraničních knihoven. Je možné paralelně prohledávat 21 knihoven Moskvy, na 90 ruských knihoven a téměř 50 zahraničních katalogů. Kromě těchto katalogů nabízí portál také vstup do fultextových a bibliografických databází. Počet databází včetně katalogů dosahuje čísla 1090.

RUSLANet
Korporativní knihovní systém vysokých škol Petrohradu a severozápadního Ruska (Korporativnaja bibliotečnaja sistema vuzov Sankt-Peterburga i Severo-Zapada Rossii) - RUSLANet. V rámci RUSLANEtu je vytvářen souborný katalog, který má 18 účastníků. Obsahuje více než 1 milión bibliografických záznamů, z toho téměř 750 000 záznamů monografií, více než 35 000 periodik a téměř 350 000 článků.

Ruské informačně-knihovní konsorcium RIBK
Soubrný katalog pěti hlavních ruských knihoven (Ruské státní knihovny zahraniční literatury, Ústřední knihovny Moskevské státní univerzity, Parlamentní knihovny, Ruské státní knihovny a Ruské národní knihovny).

Souborný katalog veřejných knihoven Jihovýchodního administrativního obvodu Moskvy (Svodnyj katalog publičnych biblitek JuVAO goroda Moskvy)
Nabízí centralizovaný vstup do záznamů dokumentů z fondů veřejných knihoven oblasti. Projektu se účastní 52 knihoven z centrálních knihovních sítí: Volgogradská, Lefortovo, Lublino. Jde souborný katalog monografií, ale v blízké budoucnosti bude zpřístupněn katalog periodik.

Souborný katalog ruských knih 19. století (Elektronnyj svodnyj katalog russkoj knigi XIX veka)
Obsahuje 530 000 záznamů knih z fondů 6 největších ruských knihoven. Tento katalog je budován od roku 1977, v roce 2000 se začalo pracovat na jeho elektronické verzi. Katalog obsahuje záznamy ruských knih vydaných v období 1826 - 1917; jedná se o největší světový zdroj informací o ruské odborné i beletristické literatuře publikované v uvedeném období v Rusku i v zahraničí. Souborný katalog byl spuštěn v listopadu 2003, je však dostupný pouze pro registrované uživatele.

Souborný katalog - korporativní sít' knihoven Uralu (Consensus Omnium: Korporativnaja set' bibliotek Urala)
Má 17 účastníků. V rámci kooperativní katalogizace vzniká souborný katalog, který obsahuje více než 300 000 bibliografických záznamů monografií, seriálů i článků.

Elektronický katalog
obsahuje přírůstky ruské a zahraniční (od roku 1996) a krátké záznamy knih vydaných od r. 1993. Také články, které jsou ve sbornících (od r. 1999 ) a v časopisech (od r. 2000) - v ruštině, angličtině, němčině, francouzštině a většině slovanských jazycích. Katalog rovněž obsahuje přírůstky časopisů od r. 2000.

Moskva
Rossijskaja gosudarstvennaja biblioteka

Vyhledávání v elektronickém katalogu

Odkazy na nové přírůstky

Odkazy na informační zdroje

Sankt-Peterburg
Rossijskaja nacional'naja biblioteka

Vyhledávání v elektronickém katalogu
Katalog například obsahuje přírůstky od r. 1989, generální katalog (1725 - 1998), vydání v cizích jazycích od r. 1994, zahraniční periodika od r. 1995, speciální druhy literatury (1947 - 1997), autoreferáty dizertací od r. 1996, knihy psané v západoevropských jazycích vydané v Rusku (1701 - 1800), vydání ve finštině apod.

Informace o systému katalogů a kartoték

Elektronické informační zdroje
Odkazy na zahraniční i ruské vyhledavače, bibliografické soupisy, významné ruské a zahraniční knihovny, vydavatelství, periodika, slovníky, encyklopedie a jiné příručky, báze údajů dostupných na internetu, právnické a medicínské zdroje.
Uvedeny též: odkazy na elektronické katalogy vybraných zahraničních a ruských knihoven


SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Bratislava
Ústredná knižnica Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

Adresa obsahuje databáze Univerzity Komenského : např. souborný katalog fakultních knihoven UK, databázi publikační činnosti pracovníků UK, nejnovější publikace pracovníků UK, mezinárodní informační zdroje.

Bratislava
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied

Katalog obsahuje zdroje (knihy, časopisy, články publikační činnost) knihoven SAV a ČAV.

Kontakty na jiné knihovny a instituce - knihovny na Slovensku a ve světě, Literárne informačné centrum, Slovenská asociácia knižníc, sdružení Pro Scientia.

Bratislava
Univerzitná knižnica

Digitální portál knihovny obsahuje katalog monografií, které získává Univerzitní knihovna od roku 1981. Samotné zpracování fondu v systému Aleph začalo až v roce 1995, největší část databáze tvoří zkonvertované záznamy z předcházejících systémů. Jsou zde rovněž slovenská a zahraniční periodika, multimédia. Dále je přístupná báze souborného katalogu, informačních pramenů UKB. Odkazy na elektronické informační zdroje - Springer Link, ISI - Web of Science, DOAJ - Open Access Journals apod.

Martin
Slovenská národná knižnica

SKS - Souborný katalog Slovenska obsahuje knihy z fondů knihoven SR, které spolupracují se souborným katalogem. Obsahuje cca 5 636 záznamů.Přístup možný www i telnet, zadávat žádanky lze pouze přes telnet (přístupné záznamy z let 1978 - 1997). Odkazy na katalogy ostatních knihoven SR a Archív litertúry a umenia SNK.

Prešov
Univerzitná knižnica

Katalog obsahuje záznamy dokumentů ve fondu knihovny od r. 1987. Dále je přístupný Katalóg publikačnej činnosti pracovníkov Prešovském Univerzity, Katalóg digitálnej hudobnej databázy a Súborný katalog knižníc Slovenska.

Prešov
Štátna vedecká knižnica Prešov

Elektronický katalog


SLOVINSKO

Ljubljana
Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK)

Databáze COBIB/si - obsahuje 2, 4 milionu bibliografických záznamů (knihy, seriálové publikace, články).
Databáze COLIB - obsahuje údaje o jednotlivých slovinských knihovnách, které jsou aktivně zapojeny do systému COBISS. Jsou to např.: Univerzitetna knjižnica Maribor, Knjižnica SAZU, Slovanska knjižnica Ljubljana, Univerzita, FF - Oddelek za slovanske jezike in književnost

COBISS - Co-operative Online Bibliographic System and Services
V tomto systému je aktivně zapojeno 200 největších knihoven všech druhů - národní, univerzitní, fakultní, speciální, školní, městské. Umožňuje vyhledávání v databázích, sdílenou katalogizaci, výpůjčky. Do systému jsou zapojeny i knihovny Bosny a Hercegoviny, Makedonie, Srbska a Černé Hory, též slovinské knihovny v Rakousku a Itálii.

Institut informacijskih znanosti
Nabízí přístup k databázím jako např.: COBISS, informačním zdrojům ve Slovinsku, do katalogu knihoven Alpsko---Jadranských (Rakouska, Chorvatska, Německa, Maďarska, Itálie, Slovinska a Švýcarska). Dále přístup na www stránky světových knihoven.

Ljubljana
Knjižnica SAZU
Vyhledávání v systému COBISS.


SRBSKO

Srbský souborný katalog COBIB.SR obsahuje 1 400 000 bibliografických záznamů monografií, seriálů a článků z 16 knihoven.

Beograd
Narodna biblioteka Srbije (NBS)

On-line katalog

Katalog knih vydaných v letech 1868-1972 v jazycích národů bývalé Jugoslávie.

Beograd
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovič (UBSM)
On-line katalog

Novi Sad
Biblioteka Matice srpske (BMS)

On-line katalog


UKRAJINA

Adresář ukrajinských knihoven

Kyjev
Nacional'na parlamentska biblioteka

Elektronický katalog a další zdroje

Kyjev
Biblioteka Universyteta Kyjivo-mohyljans´ka akademija

Elektronický katalog

Kyjev
Nacional´na biblioteka Ukrajiny im. V.I. Vernads´koho

Přehled elektronických katalogů:

  • Elektronický katalog knih obsahuje 102 tisíc záznamů od r. 1994.

  • Báze dat pro přípravu referátového časopisu "Džerelo" obsahuje 21 tisíc záznamů od r. 1998.

  • Elektronický katalog dizertací obsahuje 18 tisíc záznamů od r. 1993.

  • Elektronický katalog autoreferátů dizertací obsahuje 24 tisíc záznamů od r. 1993.

  • Kartotéka vydání z býv. SSSR 1980-1996 obsahuje 830 tisíc záznamů.

  • Abecední rejstřík časopisů obsahuje 2 tisíce záznamů od r. 1994

Lvov
Biblioteka L'vivskoho nacinal'noho universytetu

Elektronický katalog

22.07.2015
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube