Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Služby SLK Odkazy Světové knihovny se slavistickými sbírkami, univerzity a slavistická pracoviště

Světové knihovny se slavistickými sbírkami, univerzity a slavistická pracoviště

U každé knihovny uvádíme možnost přístupu do on-line katalogu a stručnou charakteristiku dalších informací a zdrojů, které lze na stránkách najít

FINSKO

Helsinki

The National Library of Finland - Slavonic Library Slavonic Library

Helsinki University Library

Databáze a online zdroje

Obsahují např. FENNICA - finská národní bibliografie, VIOLA - souborný katalog finské hudby, katalog manuskriptů, E-thesis - online publikace University of Helsinky, The Finnish historical Newspaper Library - zahrnující noviny vydané 1771 -1860, LINDA - souborný katalog finských univerzitních knihoven, ARTO - databáze novinových článků.

Elektronický katalog - HELKA

Souborný katalog všech helsinských univerzitních knihoven.

Volně přístupný katalog obsahuje více než půl milionu titulů: - všechny přírůstky od r. 1994
- většinu přírůstků od r. 1980
- průběžně probíhá konverze katalogu (měsíčně 6000-7000 titulů)

FRANCIE

Ve Francii je relativně mnoho souborných katalogů, největší význam a využití mají CCFr (národní souborný katalog) a SUDOC (soub. katalog univerzit).

Souborný katalog = Catalogue colllectif de France (CCFR)

Obsahuje více než 15 miliónů bibliografických záznamů knih, seriálů, speciálních dokumentů a rukopisů. Provozuje jej francouzská Národní knihovna. Obsahuje záznamy ze tří velkých francouzských knihoven: francouzské Národní knihovny (BN-OPALE), SUDOC a katalog starších a lokálních fondů 55 městských a odborných knihoven. Součástí CCFr je souborný katalog periodik (CCN-PS). Souborný katalog francouzských vysokých škol SUDOC (Systeme universitaire de documentation) (Univerzitní dokumentační systém) obsahuje více než 5 miliónů titulů monografií, disertací, periodik a dalších typů dokumentů. Do souborného katalogu přispívá více než 3000 institucí.

Paříž

Beseda (Bibliothécaires en études slaves et documentalistes associés)

Bibliothéque du Centre d'Etudes Slaves

Souborný katalog (Sudoc) obsahuje 5 milionů titulů monografií, disertací, časopisů a dalších dokumentů.

Centre d'Etudes Russes Saint-Georges - Bibliotheque slave de Paris
Obsahuje pouze informace o knihovně, která má 100.000 svazků. V roce 2002 byla knihovna uzavřena a její sbírky se staly součástí knihovny École normale superiéure v Lyonu (přístup do katalogu).

College de France - Biblithéque byzantine

Nanterre Cedex

Bibliotheque de Documentation Internationale Contemporaine

Katalog obsahuje:
- knihy od r. 1970
- periodika od r. 1997
- archivní dokumenty, brožury apod. od r. 1992
- všechny audiovizuální dokumenty

ITÁLIE

Přehled italských knihoven

viz též

Národní souborný katalog
Jedná se o katalog sítě italských knihoven, která má více než 1000 účastníků z řad státních, městských, vysokoškolských a akademických knihoven. SK obsahuje cca 4 500 000 bibliografických záznamů knih, časopisů a hudebních děl. Obsahuje tři souborné katalogy: souborný katalog novodobých knih, SK starých tisků a hudební SK. Jednotlivé součásti SK je možné prohlížet samostatně.

Associazone Italiana degli Slavisti

Uvádí přehled slavistických kateder na univerzitách.

Forli

Instituto per l'Europa centro - orientale et balacanica

KANADA

Toronto

University of Toronto Libraries

Petro Jacyk Central and East European Ressource Centre

- elektronický katalog

Alberta

University of Alberta - The Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS)

Elektronická encyklopedie Ukrajiny

NĚMECKO

Přehled elektronických katalogů německých knihoven

Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa

Souborné katalogy

Vedle sebe v Německu pracují reálné souborné katalogy, které jsou především základem pro sdílenou katalogizaci, a virtuální katalogy, které pracují s nástroji paralelního prohledávání lokálních katalogů i souborných katalogů.

Souborný katalog Severního Porýní-Westfálska
HBZ (Hochschulbibliothekszentrum Nordrhein-Westfalen) obsahuje více než 12 miliónů záznamů knih a speciálních dokumentů a seriálů. Obsahuje také bibliografii Severního Porýní-Westfálska. SK má více než 1200 účastníků.

Souborný katalog Knihovní sítě jihozápadního Německa (Katalog des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes)
SK se účastní více než 1000 převážně akademických knihoven z oblastí Bádensko-Würtembersko, Sasko a Falc. SK obsahuje cca 10 miliónů bibliografických záznamů titulů monografií a speciálních dokumentů. Online aktualizace probíhá primárně v souborné databázi. Pro přebírání záznamů nabízí SWB také vstup do externích zdrojů (např. DDB).

Souborný katalog Bavorské knihovní sítě
(Bibliotheksverbund Bayern) obsahuje 8 miliónů bibliografických záznamů monografií a speciálních dokumentů od více než 100 účastníků z řad univerzitních a vysokoškolských, státních a dalších knihoven.

Souborný katalog Hesenského knihovně - informačního systému (Hessisches Bibliotheks-Informationssystem)
Do SK přispívá 635 knihoven. SK obsahuje více než 17 miliónů bibliografických záznamů knih, časopisů, elektronických zdrojů, kartografických dokumentů, mikrofilmů, hudebnin, z toho téměř 11 mil. patří knihovnám systému, ostatní záznamy pocházejí z externích zdrojů (např. DDB).


Bamberg

Otto-Friedrich Universität - Universitätsbibliothek


Bielefeld

Universitätsbibliothek Biefeld

Na univerzitě jsou východoevropská a slavistická studia.
Katalog je volně přístupný, obsahuje bázi elektronických informací (Internet-katalog), tištěných knih, časopisů (cca 95 000) a údajů o časopisech (cca 200 000), časopiseckých článků; možno pouze vyhledávat, nelze si on-line objednávat.
Odkazy na další možnosti vyhledávání informací a literatury v Internetu.


Karlsruhe

Universität Karlsruhe - Universitätsbibliothek

možnost výběru řady katalogů.

virtuální katalog


Konstanz

Bibliothek der Universität Konstanz

elektronický katalog KOALA (telnet)

Ze stránky Slavistik im Internet vedou odkazy na slavistická pracoviště v Německu (Bamberg, Berlin, Bielefeld, Bochum, Dresden, Erlangen, Frankfurt/Main, Greifswald, Hamburg, Heidelberg, Kiel, Köln, Leipzig, Mainz, Mannheim, Marburg, München, Münster, Oldenburg, Potsdam, Regensburg, Rostock, Trier, Tübingen, Würzburg).

Regensburg

Bibliothek, Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropa Regensburg

 

ŠVÝCARSKO

Stránky švýcarských knihoven

IDS (Informationsverbund Deutschschweiz)
Souborný katalog univerzitních knihoven V Basileji, Bernu, St. Allenu, Zürichu, Lucernu a knihoven vyšších odborných škol (NEBIS).

Švýcarský virtuální katalog CHVK (Schweizer Virtueller Katalog)
Nabízí prohledávání až v 8,6 miliónech bibliografických záznamů monografií a časopisů z 18 knihoven (mezi nimi lze nalézt i Lichtenštejnskou zemskou knihovnu ve Vaduzu).

Souborný katalog IDS Basel Bern
Knihovní síť Basilej Bern nabízí prostřednictvím svého soborného katalogu cca 2 milióny titulů z 160 oblastních vysokoškolských knihoven.

IDS Zürich Universität
Souborný katalog obsahuje více než 1,4 miliónu bibliografických záznamů ze 100 institucí, kromě Univerzity Curych jde o vysoké školy v Curychu a archivy kantonu i města Curych.

katalog

Zürich

Zentralbiblithek

Lausanne

l' Université de Lausanne:
Biblithéque cantonalle et universitaire
Section de langues et civilisations Slaves

USA

Lib-web-cats
Soupis světových knihoven, v současnosti nejvíce zastoupených institucemi v Severní Americe. Počet knihoven v dalších částech světa roste. Možnost nalézt adresu webové stránky a katalogu, umístění knihovny, adresu, typ knihovny, informace o používaném knihovním systému a velikosti sbírek

Pod Association of Research Libraries members jsou odkazy na katalogy všech vědeckých knihoven v USA a Kanadě.

Katalogy knihoven v USA:

podle států

National Resource Centers for Central and East European and Eurasian Studies

Ann Arbor, MI

University of Michigan Library

University of Michigan - Ann Arbor Library, Slavic, East European, and Eurasian Division

Elektronický katalog

Austin, TX

The University of Texas Library

University of Texas Library - Slavic and Eurasian Studies

Elektronické katalogy:

UTNetCAT (Web-browsable online catalog)

Berkeley, CA

University of California Berkeley Library

Slavic and East Europans Studies on Campus

Odkazy na:

Center for Slavic and East Europan Studies
Berkeley Program in Soviet and Post-Soviet Studies
The Department of Slavic Languages and Literatures
International and Area Studies

Elektronický katalog - Library Online Catalog Systems

4 možnosti přímého vstupu: GLADIS (Web a telnet) + California Digital Library (Web a telnet).

Informace o systému katalogů

Odkazy na on-line katalogy významných amerických vědeckých knihoven.

Bloomington, IN

Indiana University Libraries

Elektronický katalog - IUCAT (Indiana University Catalogs)

IUCAT/Databases

Indiana University Bloomington Slavic Collection

Russian and East European Institute

Cambridge, MA

Harvard University

The Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES)

Davis Center for Russian and Eurasian Studies at Harvard University

Harvard University Library

Harvard Ukrainian Research Institute (HURI)

Harvard Ukrainian Research Institute Reference Library:

Harvard OnLine Library Information System (HOLLIS)

Columbus, OH

Ohio State University Libraries

Elektronické katalogy:

The Ohio State University Libraries Catalog

ALICE Ohio University Libraries Online Catalog

OhioLINK Central Catalog menu

Center for Slavic and East European Studies

The Department of Slavic and East European Languages and Literature

Durham, NC

Duke University Libraries

Elektronický katalog - Duke Libraries Online Catalog

Skladba katalogů Duke University:

1) Duke Catalogs

2) Triangle Research Library Network (TRLN) Catalogs:

a) University of North Carolina at Chapel Hill Library Catalog

b) North Carolina State University, Raleigh

c) North Carolina Central University Online Catalog

3) WorldCat and Other Catalogs

WorldCat obsahuje záznamy všech druhů dokumentů včetně rukopisů.

DDuke University Libraries - Slavic, Eurasian, and East European Studies

Duke University Center for Slavic, Euroasian, and East European Studies

Chapell Hill, NC

University of North Carolina at Chapel Hill Libraries

Elektronický katalog (viz též Duke University Catalogs + TRLN Online Catalogs)

UNC-CH Library Catalog

Slavic, Eurasian, and East European Studies - elektronické zdroje

Center for Slavic, Eurasian, and East European Studies

Chicago, IL

University of Chicago Library

Elektronický katalog - The University of Chicago Library Catalog

University of Chicago - Center for East European and Russian-Eurasian Studies

Iowa City, IA

The University of Iowa Libraries

Přístup k on-line zdrojům

Elektronický katalog

Katalog knihovny (LCAT) obsahuje záznamy většiny knih vydaných od r. 1980 a všechny záznamy od července 1988.

Čtyři možné způsoby hledání v elektronickém katalogu:

1) OASIS (telnet)

2) CIC VEL (web)

3) BookWhere 2000 (Z39.50)

4) EndNote (správce bibliografické databáze)

Lawrence, KS

University of Kansas Libraries

Elektronický katalog - KU Libraries Online Catalog and other Online Catalogs (s volbou verze Telnet/Web)

University of Kansas Libraries - Slavic and Eurasian Studies

University of Kansas - Center for Russian, East European, and Eurasian Studies

Manoa, HI

University of Hawaii at Manoa Library

Elektronický katalog - UHCARLWEB Library Catalog

New Haven, CT

Yale University Libraries

Elektronický katalog

Slavic and East European Collections - vybrané informační zdroje

New York, NY

Columbia University Libraries

Elektronický katalog CLIO (Columbia Libraries Information Online)

Možná volba verze Telnet/Web.
CLIO je on-line katalog, který obsahuje záznamy knih, seriálů, zvukových dokumentů, hudebnin, mikrofilmů, počítačových programů a videozáznamů knihovny Columbijské univerzity od r. 1981 a některé starší. Neobsahuje záznamy článků z novin a časopisů, ty lze vyhledat ve zvláštních katalozích na Library Web a CLIO Plus.

LIBRARYWeb - fakultní knihovny (Columbia University Libraries)

Russian, Eurasian and East Europan Studies Collections

Elektronické zdroje - databáze slovníků, příruček, encyklopedií, soupis el. časopisů předplacených univerzitou, fulltextové knihy (asi 10 000), odkazy na další databáze.

New York Public Library

Elektronický katalog - CATNYP The Research Libraris Online Catalog
Katalog - databáze záznamů od r. 1972 ze sbírek vědeckých knihoven.

Slavic and East European Collections

The Shevchenko Scientific Society (SSS) - Naukove tovaristvo im. Ševčenka

Elekronický katalog

Pittsburg, PA

Hillman Library of the University of Pittsburgh

Russian and East European Studies

Russian and East European Studies Virtual Library (REES WEB)

Princeton, NJ

Princeton University Library

Elektronické katalogy

Providence, RI

Brown University

Selected Library and Internet Resources for Slavic Studies

Stanford, CA

Stanford University Libraries

Slavic and East European Collections at Stanford University Libraries

Elektronické katalogy - přístup

Hoover Institution - library and archives

SEEIR (Slavic and East European Information Resources)
- odborný časopis o slavistických knihovnách, jejich sbírkách a informačních zdrojích

Tuscon, AZ

The University of Arizona Library

Elektronický katalog

Slavic Information Literacy Website
- webová stránka univerzitní knihovny, která se zaměřuje na informační gramotnost pro oblast slavistických studií

Urbana - Champaign, IL

University of Illinois Library

Přehled katalogů (online catalog, speciální katalogy - například katalog novin ve slovanských jazycích a další zdroje ve státě Illinois).

Online Library Catalog

University of Illinois Slavic and East European Library

University of Illinois Russian and East European Center

Washington, DC

Library of Congress

Elektronický katalog

Library of Congress European Reading Room

Georgetown University - Center for Eurasian, Russian, and East European Studies

VELKÁ BRITÁNIE

Národní souborný katalog

COPAC - souborný katalog konsorcia vysokoškolských knihoven
Katalog obsahuje cca 30 miliónů bibliografických záznamů z 26 členských knihoven konsorcia, včetně British Library, National Library of Scotland a fondů speciálních knihoven, které členy konsorcia nejsou. COPAC obsahuje především bibliografické záznamy monografií, periodik a materiálů z konferencí, ale též zahrnuje záznamy speciálních dokumentů. 37 % záznamů reprezentuje dokumenty publikované od roku 1980 do současnosti, 18 % záznamů se vztahuje k dokumentům vydaným před rokem 1800, souborném katalogu lze však nalézt i záznamy dokumentů z roku 1200.

Birmingham

The University of Birmingham Library /Baykov Library/ viz též

Katalog obsahuje všechna periodika, knihy a materiály zpracované od ledna 1972. Zaregistrovaní uživatelé mohou objednávat on-line. Baykov Library používá stejný katalog, jde o knihovnu Centra Ruských a Východoevropských studií. Ruské oddělení obsahuje odkazy na ruské adresy na Internetu.

Cambridge

Cambridge University Library

Možnost vhledávání v osmi katalozích, hlavní katalog obsahuje všechny tituly po r. 1978 a pět procent titulů před tímto rokem. Online katalog obsahuje sbírky univerzitní knihovny, dalších závislých knihoven, knihoven jednotlivých kateder a fakult. Odkazy na Britskou knihovnu, COPAC, Library of Congress, národní knihovny ve světě.

University of Cambridge Library, Slavonic Collection

Scot Polar Research Institute Library

Online informační zdroje

SPRILIB
Katalog obsahuje výjimečně širokou sbírku publikací, které se vztahují k severnímu Rusku a Sibiři. Je zde kolem 25 000 záznamů titulů vydaných od roku 1671. Databáze se průběžně aktualizuje.

Edinburgh

Edinburgh University Library

Katalog obsahuje 900.000 záznamů, tj. většinu materiálů knihovny od r. 1985. Přibývají záznamy tvořené na základě výpůjček v Main Library. Do katalogu jsou zahrnuty sbírky většiny univerzitních knihoven. Zaregistrovaní uživatelé mají možnost objednávek on-line, ostatní mohou objednat e-mailem. Odkazy na elektronické zdroje široce zastoupené (slovníky, mapy, vlajky atd.).

Glasgow

Glasgow University Library

Katalog obsahuje všechny materiály od roku 1980 a část z předcházejících období.

Speciální sbírky:

Sbírka 1800 knih Trockého ve 40 různých jazycích a časopisů, novin s jeho články. Sbírka je darem bibliografa Louise Sinclaira.

Sbírka dr. Rudolfa Schlesingera
Dr Rudolf Schlesinger (1901-1969), byl marxistickým teoretikem a spoluzakladatelem Institutu sovětských a východoevropských studií na University of Glasgow. Sbírka přednášek, referátů a korespondence byla darována knihovně v roce 1991.

University of Glasgow - Special Collections, Slavonic Studies

Central and East European Studies na University of Glasgow

Centre for Russian, Central and East European Studies

Odkazy na ruská a slavistická oddělení britských univerzit

Leeds

Leeds University Library

Leeds Russian Archive byl založen 1982. Obsahuje 500 souborů ručně psaných dokumentů, fotografií, archiválií a tištěných knih. Veškerý materiál se zabývá ruskou historií, literaturou, kulturou a anglicko-ruskými styky v 19. a 20. století. Archiv se stále doplňuje. Katalog je volně přístupný, zaregistrovaný uživatel si může objednávat on-line, prodlužovat, rezervovat.
Katalog archivu Odkazy na jiné webové stránky (možné vyhledávání podle předmětu), stránky ostatních knihoven.

Londýn

The British Library

British Catalogue on the web

Nově uspořádaný katalog, který nahradil původní British Library Public Catalogue. Obsahuje více než 12 miliónú záznamů knih, seriálů, tištěných hudebnin a map.

Další katalogy na webu
Přístup do seznamů katalogů, katalogů národních knihoven (National Art Library, National Library of Scotland, National Library of Wales apod. ), katalogů britských univerzitních knihoven (COPAC, Cambridge University, Oxford University,…) a do odkazů na katalogy evropských a severoamerických knihoven.

British Library of Political and Economic Science

Katalog obsahuje knihy a ostatní materiály získané od r. 1980. Zaregistrovaní uživatelé mají možnost on-line objednávek.

School of Slavonic and East European Studies Library

On-line katalog obsahuje přes 169.000 záznamů, včetně všech titulů zpracovaných od konce r. 1987. Odkazy na další slavistická pracoviště a knihovny v Londýně, v UK, ve světě.

COPAC

COPAC je databáze umožňující volný přístup k on-line katalogům největších knihoven v UK a Irsku. Momentálně COPAC obsahuje asi 30 milionů záznamů, které dodává 26 knihoven (například Univerzity Birmingham, Cambridge, Durham, Edinburgh, Glasgow, Leeds, Manchester, Nottingham, Sheffield, Warwick , Londýn, Oxford, Trinity College Dublin, University College London, Imperial College of Science, Technology and Medicine), nové jsou připojovány. Nelze objednávat. V současnosti jsou do COPACu dodávány záznamy z báze CURL. Odkazy jsou na stránky všech knihoven, které přispívají do databáze a na další knihovny v UK (British Library a další) a ve světě (Library of Congress), knihkupectví aj.

CURL - Research Libraries UK

CURL je skupina vědeckých knihoven se společnou databází, která v současnosti obsahuje 38 milionů záznamů, dochází k propojení s COPACem.

Oxford

Oxford University Libraries

Společný katalog OLIS obsahuje pět milionů titulů z deseti milionů, které jsou ve všech oxfordských knihovnách. Je možné objednávat pouze pro zaregistrované uživatele, jinak je OLIS volně přístupný. Odkazy se týkají především Oxfordu (mapy, publikace atd.)

Taylor Institution Library
Používá stejný katalog jako Bodleian Library

Katalogy a referenční zdroje
Obsahuje velkou sbírku literatury k slavistickým studiím
V katalogu (OLIS) jsou všechny materiály od r. 1970.

Katalog OLIS (Oxford University's online souborný katalog)
Obsahuje více než 5 miliónů záznamů z odhadovaných 10 miliónů titulů všech knihoven Oxford University.
Odkazy všeobecné, v rámci Oxfordu, na další knihovny a země, noviny a časopisy on-line aj.

Sheffield

The University of Sheffield Library

Katalog obsahuje záznamy knih, periodik, CD-ROMů, videokazet a mikrofilmů. Zaregistrovaným uživatelům umožňuje přístup k jejich výpůjčkám a jejich prodlužování.
Odkaz na The Bakhtin Centre, odtud dále na Oddělení Ruských a Slovanských Studií.

Humanities Research Institute

Russian and Slavonic Studies Department

Další přístupy ke knihovnám a jejich katalogům:

Hlavní stránky mnoha knihoven obsahují odkazy na další knihovny v té které zemi nebo knihovny obecně. Kromě toho existují stránky s odkazy na knihovny podle zemí nebo typů, např.:

Libweb (knihovny v celém světě)

Libweb (evropské knihovny)

Gateway to Library Catalogs (zejména knihovny v USA)

Gabriel (národní knihovny v Evropě)

Libdex (knihovny v celém světě)

Bibliotheks-Opacs und Informationsseiten (knihovny v celém světě)

Die Düsseldorfer Virtuelle Bibliothek (odkazy na on-line katalogy ve světě včetně souhrnných stránek)

knihovny rozdělené podle typů

Digital Libraries

Lib-Web-Cats umožňuje vyhledat knihovny v celém světě podle názvu, typu, města, země

Lukáš Babka

07.12.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube