Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Odborné činnosti SLK Publikační činnost Soupisy vydaných publikací

Publikační činnost Slovanské knihovny

Nejnovější publikace | Charakteristika publikační činnosti | Přírůstky odborné literatury | Soupisy vydaných publikací | Prodej publikací

Bibliografie Slovanské knihovny
abecední soupis publikací vydaných v rámci dané ediční řady od roku 1995 včetně

Adolf Černý : bibliografický soupis publikovaných prací / Radoslava Hnízdová

1. vyd. - Praha, 1998. - 180 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 54) - ISBN 80-7050-271-1

Bibliografie zachycující všechny knižně a časopisecky publikované práce význačného českého slavisty Adolfa Černého (1864-1952, básnický pseudonym Jan Rokyta), jehož dílo představuje jeden z vrcholů české odborné slavistické publicistiky. Bibliografie obsahuje přes 2000 záznamů.

Cena: 80,- Kč

cerny-cover.jpg

Alfréd Ljudvigovič Bém : (1886-1945?) : bibliografie / uspořádaly a úvodní studii napsaly Miluša Bubeníková a Lucie Vachalovská

1. vyd. - Praha, 1995. - 110 s., obr. příl. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 50) - ISBN 80-7050-200-2

Výběrová bibliografie prací badatele a myslitele, významného příslušníka ruské emigrace v meziválečném Československu A. L. Béma.

rozebráno

bem-cover.jpg

Cyrilské a hlaholské staré tisky v českých knihovnách : katalog / zpracovala Františka Sokolová

1. vyd. - Praha, 1997. - 426 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 53) - ISBN 80-7050-258-4

Soupis a popis vzácných tisků vydaných cyrilským a hlaholským písmem. Kromě významu informačního má určitou roli při sestavování souborného katalogu těchto tisků.

Cena: 120,- Kč

Podrobnější informace (PDF)
Podrobnější informace - rusky (PDF)

cyrilsketisky-cover.jpg

Česká slavistická produkce : bibliografie za léta 1998-2002 / zpracovaly Zdeňka Rachůnková a Michaela Řeháková

1. vyd. - Praha, 2003. - 250 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 62) - ISBN 80-7050-423-4

Bibliografie původní slavistické literatury vydané v České republice v období mezi XII. a XIII. mezinárodním sjezdem slavistů. Zpracováním úplné bibliografie slavistické produkce zahajuje Slovanská knihovna tradici vydávání pravidelných příruček, které jsou nezbytné pro slavisty celého světa.

Cena: 100,- Kč

slavprod-cover.jpg

Československo-jihoslovanská liga (1921–1929) a Československo-jihoslovanská revue (1930–1939). Bibliografie časopisů / sestavila a úvodní studii napsala Kateřina Kolářová

1. vyd.– Praha, 2022 – 354 s. – (Bibliografie Slovanské knihovny; 82) – ISBN 978-80-7050-757-5

Publikace slavistky a balkanistky PhDr. Kateřiny Kolářové, DiS. se věnuje jedné z kapitol bohatých československo-jihoslovanských (jugoslávských) kulturních vztahů v meziválečném období – vydávání časopisů Československo-jihoslovanská liga (1921–1929) a Československo-jihoslovanská revue (1930–1939).

V první části knihy autorka přibližuje historii slovanských vzájemnostních spolků v meziválečném Československu. Pozornost je zaměřena především na spolek Československo-jihoslovanská liga, který byl v tehdejším Československu jedním z hlavních propagátorů rozvoje a prohlubování vzájemných (především) kulturních styků. Z různorodé činnosti spolku vyniká vydávání časopisu Československo-jihoslovanská liga ve dvacátých letech, ve třicátých letech přejmenovaného na Československo-jihoslovanskou revui. Popsána je struktura obou časopisů, jejich tematická náplň, zmíněny jsou hlavní osobnosti spojené s jejich přípravou.

Druhou, stěžejní část knihy – bibliografii obou časopisů – uvozuje rozsáhlá ediční poznámka. Samotné bibliografie časopisů pak obsahují celkem 4 475 záznamů. Součástí svazku je také seznam dešifrovaných autorských značek a jmenný rejstřík.

Cena: 359,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

Ivan Aleksejevič Bunin: bibliografija originalnych knižnych izdanij (1891–1990) / sost. Jitka Křesálková

1. vyd. – Praha, 2007. – 503 s. – (Bibliografie Slovanské knihovny; 70) – ISBN 978-80-7050-522-9

Bibliografie prací významného ruského spisovatele I. A. Bunina. Jedná se o vskutku unikátní a vyčerpávající chronologický soubor bibliografických záznamů všech Buninových knih a rozpisů jejich obsahů. Titul doplňují obsáhlé rejstříky básnických a prozaických prací I. A. Bunina, rejstřík publicistických prací, vzpomínek a publikované korespondence, rejstřík vydaných knih a rejstřík překladů. Jedná se o důležitý zdroj informací pro literární vědce a historiky studující poslední období carského zřízení v Rusku a především činnost porevoluční literární emigrace. Kniha je připravena v ruštině.

Cena: 130,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

bunin-cover.jpg
Ivan Aleksejevič Bunin: bibliografija pervych izdanij v gazetach, žurnalach, literaturno-chudožestvennych aľmanachach i sbornikach (1887–1987) / sost. Jitka Kržesalkova; sost. ukazatelej Michaela Ržegakova

1. vyd. – Praha, 2011. – 335 s. – (Bibliografie Slovanské knihovny; 76) – ISBN 978-80-7050-592-2

Bibliografie prvních vydání prací významného ruského spisovatele I. A. Bunina publikovaných v letech 1887–1987 v novinách, časopisech, literárně-uměleckých almanaších a sbornících. Kniha obsahuje 1861 bibliografických záznamů. Její součástí je rejstřík básnických a prozaických prací I. A. Bunina a soupis použité literatury. Bibliografie je připravena v ruštině.

Cena: 120,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

bunin.jpg

Jaroslav Bidlo (1868–1937) a Milada Paulová (1891–1970): bibliografie publikovaných prací / sestavili a úvodní studie napsali Jan Boháček, Daniela Brádlerová, Marek Ďurčanský, Jiřina Urbanová

1. vyd. – Praha, 2024 – 142 s. – (Bibliografie Slovanské knihovny; 84) – ISBN 978-80-7050-782-7
Jaroslav Bidlo (1868–1937) a Milada Paulová (1891–1970) patří mezi zakladatelské osobnosti české historické slavistiky. Jejich přínos k poznání dějin východní a středovýchodní Evropy zatím nemohl být plně doceněn. Z jejich díla byly totiž soustavněji zkoumány hlavně monografické práce. Sestavení jejich bibliografie ale ukazuje, že byli také autory malých forem, ať už máme na mysli intenzivní recenzní činnost, publicistiku, nebo zpracování encyklopedických hesel. Vedle toho byla řada textů publikována v dnes již těžko dostupných a málo známých periodikách.

Osobní bibliografie doplňují studie přibližující dílo obou osobností v kontextu jejich životních osudů a odborné kariéry. Ta je v obou případech spojena především s pražskou Karlovou univerzitou, ale zahrnuje rovněž působení ve vědeckých společnostech, zejména ve Slovanském ústavu a Královské české společnosti nauk. Bibliografie zřetelně ukazují také zásadní podíl na tvorbě obsahu některých odborných periodik (Český časopis historický, Časopis Matice moravské) nebo přímo i jejich redigování (Časopis Národního muzea, Byzantinoslavica).

Cena: 290,- Kč

Podrobnější info (PDF)

Josef Macůrek / Ctibor Nečas

1. vyd. - Praha, 1998. - 74 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 55) - ISBN 80-7050-284-3

Publikace věnovaná význačnému českému slavistovi, historikovi Josefu Macůrkovi, zabývajícímu se dějinami Slovanů a východní Evropy. Kromě úvodní studie obsahuje bibliografický soupis děl J. Macůrka a literatury o jeho životě a díle.

Cena: 40,- Kč

macurek-cover.jpg

Katalog starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou. Díl I: 1710-1775 / Sestavila Františka Sokolová

1. vyd. - Praha, 2004. - 376 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 65) - ISBN 80-7050-411-0

Katalog obsahuje záznamy 413 starých ruských tisků tištěných azbukou ze sbírek Slovanské knihovny vydaných mezi roky 1710–1775. Převážná část titulů pochází z knihovny petrohradského knihkupce a nakladatele Alexandra F. Smirdina, která je součástí sbírek Slovanské knihovny. Přílohou knihy je reprint bibliografického letáku Ivana Savického „Vol’noje ekonomičeskoje obščestvo 1765-1965“ a řada obrazových dokumentů.

Cena: 100,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

Podrobnější informace – rusky (PDF)
tisky-cover.jpg

Katalog starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou. Díl II: 1776–1787 / Sestavila Františka Sokolová

1. vyd. - Praha, 2008. - 441 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 71) - ISBN 978-80-7050-542-7

Druhý svazek katalogu starých ruských tisků tištěných azbukou z fondů Slovanské knihovny zahrnuje tituly vydané v letech 1776–1787. Podobně jako první svazek těží především z knihovny petrohradskéno knihkupce a nakladatele Alexandra F. Smirdina, která je součástí sbírek Slovanské knihovny. Bibliografie obsahuje záznamy 480 titulů. Přílohou knihy je reprint práce V. O. Ključevského „Vospominanije o N. N. Novikove i jego vremeni“ a řada obrazových dokumentů.

Cena:  100,- Kč

Podrobnější informace (PDF)
Podrobnější informace – rusky (PDF)

tisky2-cover.jpg

Katalog starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou. Díl III: 1788–1795 / Sestavila Františka Sokolová

1. vyd. - Praha, 2014. - 404 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 81) - ISBN 978-80-7050-632-5

Třetí svazek katalogu starých ruských tisků tištěných azbukou z fondů Slovanské knihovny zahrnuje tituly vydané v období historicky, politicky a kulturně převratném – v době Francouzské revoluce. Podobně jako první dva svazky řady těží i tento především z knihovny petrohradskéno knihkupce a nakladatele Alexandra F. Smirdina, která je součástí sbírek Slovanské knihovny. Bibliografie obsahuje záznamy 491 titulů vydaných v letech 1788–1795. Její součástí je 13 obrazových příloh, rejstřík, seznam literatury a seznam zkratek.

Cena:  150,- Kč
Podrobnější informace (PDF)

Podrobnější informace - rusky (PDF)

Katalog starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou. Díl IV. Knihy (1796–1800), ruská periodika 18. století / Sestavily Olga Leshkova a Rita Lyons Kindlerová

1. vyd. - Praha, 2023. - 549 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 84) - ISBN 978-80-7050-784-1

Čtvrtý (závěrečný) svazek katalogu starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou obsahuje záznamy o knihách vydaných v posledních letech 18. století (1796–1800), což je období takřka shodné s dobou vlády cara Pavla I. (1796–1801).

Kromě knižní bibliografie let 1796–1800 zahrnující 216 titulů obsahuje čtvrtý svazek katalogu soupis ruských periodik 18. století přítomných ve sbírce Slovanské knihovny (46 titulů), obrazové přílohy a souhrnný rejstřík všech čtyř svazků.

Cena: 230,- Kč

Podrobnější informace - česky, anglicky, rusky (PDF)
stare tisky sv4-cover

Mezinárodní sjezdy slavistů – bibliografie publikovaných příspěvků

Řada bibliografií materiálů vztahujících se k jednotlivým mezinárodním sjezdům slavistům

kongres13-cover.jpg
Petr Nikolajevič Savickij (1895–1968): bibliografija opublikovannych rabot / sost. i avtor vvedenija Martin Beisswenger / Petr Nikolaevich Savitskii (1895–1968): A bibliography of his published works / edited and introduced by Martin Beisswenger

1. vyd. – Praha, 2008 – 111 s. – (Bibliografie Slovanské knihovny; 72) – ISBN 978-80-7050-543-4

Bibliografie prací ekonoma, geografa a historika, čelného představitele meziválečného eurasijského hnutí Petra Nikolajeviče Savického (1895–1968) obsahuje všechny jeho známé publikované texty vydané v letech 1913–2005. Celkem zahrnuje 312 záznamů knih, odborných studií, recenzí, přednášek, ale i drobnějších zpráv a komentářů. Samostatnou kapitolu tvoří hesla, jež Savickij připravil do několika encyklopedií. Součástí knihy je též obsáhlý chronologický přehled Savického života a díla, seznam periodik, do nichž Savickij přispíval, a názvový rejstřík. Vztah k Savickému odráží také obálka knihy, jejíž zpracování vychází z grafických tradic publikací eurasijského hnutí.

Cena: 40,- Kč

Podrobnější informace (PDF)

savitskii-cover.jpg

Práce ruské, ukrajinské a běloruské emigrace vydané v Československu 1918 - 1945 : (bibliografie s biografickými údaji o autorech) / bibliografii zpracovaly Zdeňka Rachůnková a Michaela Řeháková ; biografická hesla zpracoval Jiří Vacek za spolupráce a redakce Zdeňky Rachůnkové a Michaely Řehákové

1. vyd. - Praha, 1996. - Díl I, sv. 1: 424 s.; díl I, sv. 2 : s. 427-849; díl I, sv. 3 : s. 853-1472 - (Bibliografie Slovanské knihovny; 52) - ISBN 80-7050-246-0

První díl bibliografie zachycuje produkci napsanou a vydávanou emigranty na území Československa v originále i v překladech. Obsahuje knižní publikace, sborníky a periodika i veškerou produkci emigrantských nakladatelství v ČSR.

Cena: 200,- Kč

Podrobnější informace (PDF)
Podrobnější informace - rusky (PDF)

prace-emigr-cover.jpg

Půl tisíciletí česko-chorvatských literárních vztahů / Dušan Karpatský

1. vyd. - Praha, 2002. - 61 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 59) - ISBN 80-7050-405-6

Publikace vydána u příležitosti konání stejnojmenné výstavy pořádané Národní knihovnou ČR - Slovanskou knihovnou, Národní a univerzitní knihovnou v Záhřebu a Velvyslanectvím Chorvatské republiky v České republice pod záštitou prezidenta Chorvatské republiky Stjepana Mesiće.

Publikace obsahuje stati shrnující česko-chorvatské literární vztahy a bibliografii, překladů chorvatské literatury do češtiny a české literatury v chorvatských překladech.

Cena: 30,- Kč

vztahyc-ch-cover.jpg

Ruská literatura v českých překladech (1990-2001) / sestavil Jiří Vacek

1. vyd. – Praha, 2002. - 45 s. – (Bibliografie Slovanské knihovny; 60) - ISBN 80-7050-392-0

Souhrnný soupis knižních překladů ruské literatury do češtiny vydaných v průběhu let 1990-2001.

rozebráno

ruska-lit-prekl-cover.jpg

Russkij zagraničnyj istoričeskij archiv v Prage – dokumentacija. Katalog sobranij dokumentov, chranjaščichsja v pražskoj Slavjanskoj biblioteke i v Gosudarstvennom archive Rossijskoj Federacii / Sost. Lukaš Babka, Anastasija Kopršivova, Lidija Petruševa
• Ruský zahraniční historický archiv v Praze – provozní dokumenty (registratura). Katalog sbírek uložených v pražské Slovanské knihovně a ve Státním archivu Ruské federace / Sest. Lukáš Babka, Anastasia Kopřivová, Lidija Petruševa

1. vyd. – Praha, 2011 – 564 s. – (Bibliografie Slovanské knihovny; 77) – ISBN 978-80-7050-600-4

Rusko-česká publikace obsahuje inventární soupis sbírky provozních dokumentů (registratury) Ruského zahraničního historického archivu (RZHA) nyní uložených v pražské Slovanské knihovně a ve Státním archivu Ruské federace v Moskvě.
RZHA existoval v letech 1923–1945 v Praze, v jednom z hlavních center ruské meziválečné emigrace. Díky složení svých sbírek se stal světově jedinečnou archivně-dokumentační institucí shromažďující archiválie, knihy a periodika k tematice ruské emigrace, ruského revolučního hnutí a vývoje Sovětského svazu. Publikované inventáře sbírek provozních dokumentů RZHA umožňují vůbec poprvé systematicky zmapovat jeho chod a osudy, slouží však rovněž jako cenné svědectví o činnosti ruské emigrace v meziválečném období.

Cena: 250,- Kč

rzha-cover-m.jpg

Slovanský přehled: 1981-1997 : bibliografický soupis

1. vyd. - Praha, 1999. - 204 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 57) - ISBN 80-7050-333-5

Bibliografický soupis všech článků, materiálů, dokumentů, pamětí, vzpomínek, recenzí a zpráv uveřejněných v časopise Slovenský přehled během sedmnácti ročníků. Vychází u příležitosti 100. výročí existence časopisu a navazuje na předcházející soupisy za léta 1898-1967 a 1968-1980.

Cena: 100,- Kč

prehled-cover.jpg

Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky

Ediční řada mapující archivní dokumenty vztahující se k Rusku, Ukrajině a Bělorusku do roku 1945 uložené v archivech České republiky. Celá řada vznikla ve spolupráci s Archivní správou Ministerstva vnitra ČR, která zajistila zpracování archivních rešerší.

soupispramenu-cover.jpg

Soupis publikací vydaných Slovanskou knihovnou (1924-2004) : vydáno k 80. výročí činnosti Slovanské knihovny / sestavili Michaela Řeháková a Lukáš Babka

1. vyd. - Praha, 2005. - 29 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 67) - ISBN 80-7050-459-5

Bibliografický soupis publikací vydaných Slovanskou knihovnou od svého založení v roce 1924 až do konce roku 2004. Vydáno k 80. výročí založení knihovny.

rozebráno

Online verze publikace

soupis-publ-cover.jpg

Ukrajinská literatura v českém kontextu v letech 1965-1994 / Bohdan Zilynskyj

1. vyd. - Praha, 2000. - 305 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 58) - ISBN 80-7050-298

Pokračování sborníku “150 let česko-ukrajinských literárních styků”, vydaného v roce 1968. Tvoří jej řada bibliografických soupisů pokrývajících dané období.

Cena: 90,- Kč

ukr-lit-cover.jpg

Úlety a troufalá falza Zdenky Bergrové : bibliografie 1945-2005 / uspořádala Hana Opleštilová

1. vyd. - Praha, 2005. - 114 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 68) - ISBN 80-7050-474-9

Úplná bibliografie Z. Bergrové, básnířky a překladatelky. Převážně překládala tvorbu ruských klasiků - A.S. Puškina, M.J. Lermontova, N.A. Nekrasova.

Cena: 50,- Kč

bergrova-cover.jpg

Z církevněslovanských rukopisů Národní knihovny v Praze a Slovanské knihovny : soupis a popis / Josef Vašica; k vydání připravila Zoe Hauptová a Helena Rudlovčáková

1. vyd. - Praha, 1995. - 195 s. - (Bibliografie Slovanské knihovny; 51) - ISBN 90-7050-189-8

Publikace vydaná k 110. výročí narození významného českého slavisty. J. Vašica vytvořil řadu objevných prací týkajících se staroslověnských památek právních, homiletických a liturgických. Jeho zájmy se obracely k staročeské bibli i k písemnictví českého pobělohorského baroka. Kniha je doplněna bibliografií prací J. Vašici.

rozebráno

vasica-cover.jpg
04.04.2024
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube