Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Odborné činnosti SLK Odborné projekty Osobní knihovny ve fondu Slovanské knihovny

Osobní knihovny ve fondu Slovanské knihovny

 

Osobní knihovny četných postav světové slavistiky, zakoupené či darované Slovanské knihovně v prvních letech její existence, tvoří základ jejích knihovních sbírek. Ačkoliv jsou, díky metodice ukládání a ochrany fondu, fyzicky rozptýleny v depozitářích, lze dodnes jednotlivé knihovny určitým způsobem rekonstruovat. Knihovny některých významných představitelů svých oborů mohou představovat důležitý podklad pro biografická a bibliografická studia.

Osobní knihovna Alfreda L. Bema
Význam činnosti Alfreda Ljudvigoviče Bema, předního příslušníka emigrace z území bývalého Sovětského svazu a fakt, že základní část jeho knihovny je částí fondu Slovanské knihovny, přispěl k pokusu o rekonstrukci této knižní sbírky.
Roku 2004 byl zahájena spolupráce Slovanské knihovny s ruským výzkumným centrem Russkaja emigracija, jehož výsledkem bude vydání sborníku studií a dokumentů věnujících se životu a dílu Alfreda Bema před odchodem do emigrace. Součástí sborníku bude rovněž kritický kompletní soupis části Bemovy knihovny, která je součástí fondu Slovanské knihovny.

Z knihovny A. L. Bema – kniha s věnováním Alekseje Michajloviče Remizova

Lukáš Babka

09.11.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube