Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Slovanská knihovna Odborné činnosti SLK Digitalizace a mikrofilmování Projekt digitalizace historických dokumentů ve spolupráci se společností Google

Projekt digitalizace historických dokumentů ve spolupráci se společností Google

V letech 2011–2018 se Slovanská knihovna účastnila rozsáhlého projektu Národní knihovny České republiky a společnosti Google nazvaného „Hromadná digitalizace historických a vzácných dokumentů ve spolupráci se společností Google“. Jeho cílem bylo digitalizovat vybrané části knižního historického fondu Národní knihovny ČR (nevztahoval se na historické rukopisy).

Z fondu Slovanské knihovny byly k digitalizaci vybrány tyto druhy dokumentů:

  • historické staré tisky vydané před rokem 1800;
  • knižní produkce 19. století vydaná před více než 140 let (ty společnost Google považuje za díla z hlediska autorskoprávní ochrany volná);
  • knižní produkce mladší než 140 let ale vydaná před rokem 1900, pokud bylo možné prokazatelně doložit, že jde o díla z hlediska autorskoprávní ochrany volná (autorské údaje všech původců daného díla musejí být dostupné v databázi národních autorit – báze AUT).

Před samotnou digitalizací prošly všechny vybrané dokumenty ze sbírky Slovanské knihovny rekatalogizací a restaurátorským průzkumem spojeným s očistou a případným drobným restaurátorským zákrokem. Z programu byly vyjmuty dokumenty ve špatném stavu, pro něž by způsob digitalizace prováděný společností Google znamenal fyzické ohrožení, případně poškození či destrukci.

 

Projekt umožnil digitalizovat celou sbírku starých tisků Slovanské knihovny, prakticky celou historickou knihovnu ruské literatury shromážděnou Alexandrem F. Smirdinem, většinu dokumentů ze sbírky Milana Rešetara zaměřené na tematiku Dubrovníku, rozsáhlé celky knih polské provenience ze sbírek Tomasze Ruśkiewicze, Eugeniusze Barwińského a tisíce dalších dokumentů dobové produkce. Celkem bylo z fondu Slovanské knihovny digitalizováno přibližně 37500 dokumentů (z toho přibližně 4100 starých tisků vydaných před rokem 1800).

Všechny dokumenty zařazené do projektu jsou z hlediska autorského zákona volnými díly, jejich digitální kopie tedy mohou být volně přístupné na internetu.

Digitální kopie dokumentů jsou dostupné:

Odkaz na digitální kopii je součástí katalogizačního záznamu v elektronickém katalogu Slovanské knihovny (báze SLK) a v Souborném katalogu České republiky (báze SKC).

25.02.2019
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube