Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky

Oddělení studoven

telefon: 221 663 208, (pro zanechání vzkazu l. 242, 236, 234)
fax:
e-mail: informace@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Oddělení studoven
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
vedoucí: Mgr. Eva Němcová
zástupce: Mgr. Linda Malá

Oddělení studoven
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. V souladu s Knihovním řádem NK zabezpečuje ve Všeobecné studovně, Studovně společenských a přírodních věd a Studovně vědeckých pracovníků prezenční půjčování tištěných a netištěných dokumentů s vročením od roku 1801, jež jsou součástí Univerzálního knihovního fondu (UKF), Studijního fondu (SF) nebo Rezervních fondů (RF).  Podílí se na administrativní správě této části oběhu fondů. Zprostředkovává přístup do Národní digitální knihovny, k veřejně dostupným databázím NK, vybraným licencovaným databázím a k internetu. Buduje a spravuje příruční knihovny jednotlivých studoven. Podílí se na budování informačního aparátu ve vztahu k fondu dislokovanému do jeho operační správy. Poskytuje informační a konzultační služby, zejména se zaměřením na společenskovědní a přírodovědné obory, samoobslužné kopírování, zprostředkovává reprografické a jiné kopírovací služby na zakázku. Podílí se po obsahové stránce na doplňování UKF a SF.


SLUŽBY | KATALOGY | VŠEOBECNÁ STUDOVNA | VÝPŮJČNÍ ŘÁD

SLUŽBY | KATALOGY | STUDOVNA VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ | VÝPŮJČNÍ ŘÁD

SLUŽBY | KATALOGY | STUDOVNA SPOLEČENSKÝCH A PŘÍRODNÍCH VĚD | VÝPŮJČNÍ ŘÁD


Eva Němcová

01.03.2022
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube