Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky

Oddělení služeb čtenářům

telefon: 221 663 487
fax:
e-mail: hala.os@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Oddělení služeb čtenářům
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
vedoucí: Mgr. Romana Ilgnerová
zástupce: PhDr. Vlasta Kostlánová

Oddělení služeb čtenářům
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. V souladu s Knihovním řádem NK zabezpečuje v Hale služeb čtenářům absenční výpůjční služby z UKF a ze SF, poskytuje odborné a metodické informace o fondech a službách NK a rozvíjí individuální i kolektivní formy práce s uživateli. Vede evidenci registrovaných uživatelů NK a spravuje automatizovaný výpůjční systém. Vede evidenci ztrát výpůjček a vyřizuje jejich náhrady, zajišťuje podklady pro jejich vymáhání právní cestou. V rámci modernizace služeb vytváří podporu pro samoobslužné vracení prostřednictvím biblioschránky, spravuje proces vzdálené registrace a uživatelům (zejména těm neregistrovaným) asistuje při zpřístupňování digitalizovaných dokumentů. Poskytuje samoobslužné kopírování, zprostředkovává reprografické a jiné kopírovací služby na zakázku. Spravuje centrální pokladnu pro uživatele NK. Podílí se po obsahové stránce na doplňování UKF a SF.


SLUŽBY | KATALOGY | HALA SLUŽEB | KNIHOVNÍ ŘÁD


Romana Ilgnerová

10.01.2022
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube