Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky

Oddělení periodik

telefon: 221 663 391 (vedoucí)
221 663 291 (studovna)
fax:
e-mail: periodika@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Oddělení periodik
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
vedoucí: PhDr. Ludmila Štěpánková
zástupce:

Oddělení periodik
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Na základě platných předpisů získává povinné výtisky periodického tisku a kontroluje úplnost jejich odevzdávání. Nákupem, výměnou (v součinnosti s oddělením doplňování zahraničních dokumentů – ODF) a dary doplňuje domácí a zahraniční periodika pro příslušné fondy a pracoviště. Retrospektivně doplňuje chybějící tituly zejména bohemikálních periodik. Vede prvotní a průběžnou evidenci získaných periodik. Na základě povinných výtisků zpracovává oficiální souborné statistiky vydavatelské produkce ČR za oblast periodického tisku. Zajišťuje jmenné a věcné zpracování tištěných periodik v souladu s platnými mezinárodními (národními) standardy. V souladu s Knihovním řádem NK zpřístupňuje ve Studovně periodik uživatelům současnou českou a zahraniční periodickou literaturu. Poskytuje samoobslužné kopírování, zprostředkovává reprografické a jiné kopírovací služby na zakázku. Zpřístupňuje vybrané elektronické informační zdroje. Spravuje volný výběr a fond nevázaných periodik.


SLUŽBY | KATALOGY | FOND | STUDOVNA | VÝPŮJČNÍ ŘÁD |


Ludmila Štěpánková
01.12.2022
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube