Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky

Studijní a informační oddělení

telefon: 221 663 330
fax: 221 663 175
e-mail: vladana.pillerova@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Studijní a informační oddělení
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
vedoucí: Mgr. Vladana Pillerová

Studijní a informační oddělení

Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Vytváří a zpřístupňuje klasické i elektronické fondy knihovny a studovny knihovnické literatury. Vytváří a zpřístupňuje bibliografické, referenční a terminologické báze dat z oboru knihovnictví a informační vědy; zpřístupňuje zahraniční elektronické zdroje z oblasti knihovnictví a informační vědy. Poskytuje knihovnické, bibliografické, dokumentační, rešeršní, studijně rozborové a referenční služby. Zajišťuje zpracování a průběžnou aktualizaci informačního portálu IPK – Informace pro knihovny. V něm mj. shromažďuje a zpřístupňuje informace o mezinárodních knihovnických asociacích, programech a iniciativách. IPK je také informačním portálem pro oborovou bránu KIV v podobě tzv. oborového řezu v Centrálním portálu knihoven. Spolupracuje na aktuálních, časově vymezených úkolech výzkumného a průzkumového charakteru.

 

Vladana Pillerová

Odborná činnost

 

26.06.2020
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube