Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Schválené materiály

AACR2R / UNIMARC

AACR2R/UNIMARC

Schválené české interpretace

Speciální dokumenty

(březen 2000)

OBSAH
Úvod
Používání volitelných a alternativních pravidel
(číslování dle příslušných kapitol AACR2R)
Kapitola 3. Kartografické dokumenty
Kapitola 5. Hudebniny
Kapitola 6. Zvukové záznamy
Kapitola 7. Videozáznamy a filmy
Kapitola 8. Grafické dokumenty
Kapitola 9. Elektronické zdroje
Kapitola 10. Trojrozměrné dokumenty
Kapitola 11. Mikrodokumenty
Úvod

Tento dokument navazuje na první část schválených českých interpretací AACR2R/ UNIMARC vystavených na www stránkách Národní knihovny ČR v lednu r. 1999. Je nutno zdůraznit, že i když východiskem první části českých interpretací byly především zkušenosti

se zpracováním tištěných monografií, obecná ustanovení, používání volitelných a alternativních pravidel, návěští poznámek a zkratky mají platnost i ve zpracování speciálních dokumentů. V předkládaném materiálu se pasáže s obecnou platností, které jsou již uvedené v první části schválených českých interpretací, neopakují. Tato část schválených českých interpretací pro speciální dokumenty obsahuje v tabulkové podobě přehled používání volitelných a alternativních pravidel týkající se zpracování kartografických dokumentů, hudebnin , zvukových záznamů, filmů a videozáznamů, grafických dokumentů, elektronických zdrojů, objektů (trojrozměrných dokumentů) a mikrodokumentů. Používání volitelných a alternativních pravidel Stanoviska k používání volitelných a alternativních pravidel jsou vyjádřena v následujících tabulkách, které obsahují tyto rubriky:
 • číselné označení pravidla

 • název pravidla

 • volitelnost (vyjádřena symbolem + nebo o)

 • symbol +
 • znamená "používá se vždy"
 • symbol o
 • znamená "používá se volitelně (podle uvážení katalogizátora)"
 • poznámka (vyjadřuje stanovisko k použití alternativního pravidla)
KAPITOLA 3. KARTOGRAFICKÉ DOKUMENTY

PRAVIDLO
VOLITELNOST
POZNÁMKA

Číslo

Název

   

3.0J1

Popis sbírky map

 

popisuje se vždy jako celek; pravidlo se týká uměle vytvořených sbírek

3.1C

Obecné označení druhu dokumentu (OODD)

+

[kartografický dokument]

3.1G1

Popisná jednotka bez společného názvu

 

popisuje se vždy metodou podle AACR2R, pravidlo 1.1G3

3.1G4

Samostatný záznam pro každou samostatně nazvanou část

 

pravidlo se nepoužívá

3.2B3

Chybějící označení vydání

o

 

3.2B4

Souběžné označení vydání

o

 

3.3B2

Doplňující údaj o měřítku

o

 

3.3C2

Údaje o kartografickém zobrazení

o

 

3.3D

Údaj o souřadnicích a ekvinokciu

o

 

3.3D1

Uvedení dalších poledníků

o

 

3.4D1

Distributor vedle nakladatele

o

 

3.4E

Funkce nakladatele, distributora

o

 

3.4G2

Údaje o tiskárně (místo, jméno, datum tisku)

o

 

3.5B2

Mapy ve dvou či více částech

o

 

3.5B5

Taktilní charakter popisné jednotky

 

volitelnost se nepoužívá, tj. doplněk se vždy uvádí

3.5D1

Staré a rukopisné kartografické jednotky

o

 

3.5D3

Reliéfní modely

o

 

3.5D5

Popis obalu, pouzdra

o

 

3.7B4

Varianty názvu (hlavní název též v latince)

o

 

3.8D

Údaj o dostupnosti

o

 

KAPITOLA 5. HUDEBNINY

PRAVIDLO

VOLITELNOST

POZNÁMKA

Číslo

Název

   

5.1C

Obecné označení druhu dokumentu (OODD)

+

[hudebnina]

5.2B3

Chybějící označení vydání

o

 

5.2B4

Souběžné označení vydání

o

 

5.3

Specifické údaje pro hudebniny

o

 

5.3B1

Souběžné údaje o formě hudebniny

o

 

5.4D1

Distributor vedle nakladatele

o

 

5.4E

Funkce nakladatele, distributora

o

 

5.4G2

Údaje o tiskárně (místo, jméno, datum tisku)

o

 

5.5B1

V rámci specifického označení vynechat výraz

"not" (správný překlad: "hudebnin")

+

volitelnost se použív

á, tj. výraz "not" se ve specifickém označení druhu dokumentu neuvádí

5.5B3

Taktilní charakter popisné jednotky

 

volitelnost se nepoužívá, tj. doplněk se vždy uvádí

5.5B3

Zvětšené písmo

 

volitelnost se nepoužívá, tj. výraz "zvětšené písmo" se vždy uvádí

5.7B4

Varianty názvu (hlavní název též v latince)

o

 

5.8D

Údaj o dostupnosti

o

 

KAPITOLA 6. ZVUKOVÉ ZÁZNAMY

PRAVIDLO

VOLITELNOST

POZNÁMKA

Číslo

Název

   

6.1C

Obecné označení druhu dokumentu (OODD)

+

[zvukový záznam]

6.1G1

Popisná jednotka bez společného názvu

 

popisuje se vždy metodou podle AACR2R, pravidlo 1.1G3

6.1G4

Samostatný záznam pro každé samostatně nazvané dílo

 

pravidlo se nepoužívá

6.2B3

Chybějící označení vydání

o

 

6.2B4

Souběžné označení vydání

o

 

6.4D1

Distributor vedle nakladatele

o

 

6.4E

Funkce nakladatele, distributora

o

 

6.4G2

Údaje o výrobci (místo, jméno, datum výroby)

o

 

6.5B1

V rámci specifického označení vynechat výraz "zvukový"

 

volitelnost se nepoužívá, tj. výraz "zvukový" bude vždy součástí specifického označení druhu dokumentu

6.5C8

Nahrávací, přehrávací charakteristiky

o

 

6.7B4

Varianty názvu (hlavní název též v latince)

o

 

6.8D

Údaj o dostupnosti

o

 

KAPITOLA 7. VIDEOZÁZNAMY A FILMY

PRAVIDLO

VOLITELNOST

POZNÁMKA

Číslo

Název

   

7.1B2

Popis akce a délky šotu v poznámce

o

 

7.1C

Obecné označení druhu dokumentu (OODD)

+

[videozáznam]
[film]

7.1G1

Popisná jednotka bez společného názvu

 

popisuje se vždy metodou podle AACR2R, pravidlo 1.1G3

7.1G4

Samostatný záznam pro každé samostatně nazvané dílo

 

pravidlo se nepoužívá

7.2B3

Chybějící označení vydání

o

 

7.2B4

Souběžné označení vydání

o

 

7.4D1

Distributor vedle nakladatele

o

 

7.4E

Funkce nakladatele, distributora

o

 

7.4F2

Datum výroby originálu lišící se

od data vydání

o

 

7.4G2

Údaje o výrobci (místo, jméno, datum výroby)

o

 

7.5B1

V rámci specifického označení vynechat výraz "video", "filmový"

 

volitelnost se nepoužívá, tj. uvedené výrazy budou vždy součástí specifického označení druhu dokumentu

7.5B2

Počet snímků v údaji o rozsahu

o

 

7.5B2

Přehrávací doba, počet snímků v poznámce

o

 

7.7B4

Varianty ná

zvu (hlavní název též v latince)

o

 

7.8D

Údaj o dostupnosti

o

 

KAPITOLA 8. GRAFICKÉ DOKUMENTY

PRAVIDLO

VOLITELNOST

POZNÁMKA

Číslo

Název

   

8.1C

Obecné označení druhu dokumentu (OODD)

+

[grafika]

8.2B3

Chybějící označení vydání

o

 

8.2B4

Souběžné označení vydání

o

 

8.4D1

Distributor vedle nakladatele

o

 

8.4E

Funkce nakladatele, distributora

o

 

8.4G2

Údaje o výrobci (místo, jméno, datum výroby)

o

 

8.5B1

Fyzický popis grafického dokumentu

o

 

8.5B6

Taktilní charakter popisné jednotky

 

volitelnost se nepoužívá, tj. doplněk se vždy uvádí

8.5C1g

Fotografie - uvedení použitého procesu

o

 

8.7B4

Varianty názvu (hlavní název též v latince)

o

 

8.8D

Údaj o dostupnosti

o

 

KAPITOLA 9. ELEKTRONICKÉ ZDROJE
(v dosavadní terminologii AACR2R: POČÍTAČOVÉ SOUBORY)

PRAVIDLO

VOLITELNOST

POZNÁMKA

Číslo

Název

   

9.1C

Obecné označení druhu dokumentu (OODD)

+

[elektronický zdroj]

9.1G1

Popisná jednotka bez společného názvu

 

popisuje se vž

dy metodou podle AACR2R, pravidlo 1.1G3

9.1G4

Samostatný záznam pro každou samostatně nazvanou část

 

pravidlo se nepoužívá

9.2B3

Chybějící označení vydání

o

 

9.2B6

Souběžné označení vydání

o

 

9.3B1

Ve specifických údajích o typu elektronických zdrojů vynechat výraz "elektronický"*

+

volitelnost se používá, tj. výraz "elektronický" nebude součástí specifických údajů o typu elektronických zdrojů

9.4E

Funkce nakladatele, distributora

o

 

9.4G2

Údaje o výrobci (místo, jméno, datum výroby)

o

 

9.5B1

V rámci specifického označení vynechat výraz "elektronický"*

 

volitelnost se nepoužívá, tj. výraz "elektronický" bude vždy součástí specifického označení druhu dokumentu

9.5C2

Fyzické charakteristiky

o

 

9.7B4

Varianty názvu (hlavní název též v latince)

o

 

9.7B4

Jméno elektronického zdroje, pokud se liší od hlavního názvu

o

 

9.8D

Údaj o dostupnosti

o

 

* - dle dosavadní

terminologie AACR2R "počítačový"

Vysvětlivka: V připravované revizi AACR2R je dosavadní terminologie, používaná v kapitole "Počítačové soubory", nahrazena výše uvedenými termíny v souladu s doporučeními ISBD(ER).

KAPITOLA 10.

TROJROZMĚRNÉ DOKUMENTY

PRAVIDLO

VOLITELNOST

POZNÁMKA

Číslo

Název

   

10.1C

Obecné označení druhu dokumentu (OODD)

+

[objekt]

10.2B3

Chybějící označení vydání

o

 

10.2B4

Souběžné označení vydání

o

 

10.4D1

Distributor vedle nakladatele

o

 

10.4E

Funkce nakladatele, distributora

o

 

10.4G3

Údaje o výrobci (místo, jméno, datum výroby)

o

 

10.5B1

Fyzický popis trojrozměrného dokumentu

 

volitelnost se nepoužívá, tj. výrazy budou vždy součástí specifického označení druhu dokumentu

10.5B2

Podrobnosti o "různých kouscích"

o

 

10.7B4

Varianty názvu (hlavní název též v latince)

o

 

10.8D

Údaj o dostupnosti

o

 

KAPITOLA 11. MIKRODOKUMENTY

PRAVIDLO

VOLITELNOST

POZNÁMKA

Číslo

Název

   

11.1C

Obecné označení druhu dokumentu (OODD)

+

[mikrodokument]

11.1G1

Popisná

jednotka bez společného názvu
 

popisuje se vždy metodou podle AACR2R, pravidlo 1.1G3

11.1G4

Samostatný záznam pro každé samostatně nazvané dílo

 

pravidlo se nepoužívá

11.2B3

Chybějící označení vydání

o

 

11.2B4

Souběžné označení vydání

o

 

11.4D1

Distributor vedle nakladatele

o

 

11.4E

Funkce nakladatele, distributora

o

 

11.5B1

V rámci specifického označení vynechat výraz "mikro"

 

volitelnost se nepoužívá, tj. výraz "mikro" bude vždy součástí specifického označení

druhu dokumentu

11.7B4

Varianty názvu (hlavní název též v latince)

o

 

11.8D

Údaj o dostupnosti

o

 
07.09.2012