Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Schválené materiály

Seriálové/monografické zpracování publikací z pokračujících konferencí atd.

(Upřesňující instrukce)

 • základní instrukce pro katalogizátory viz www NK ČR, používá se pro publikace v tištěné i elektronické podobě

 • doplňující výklad a upřesnění instrukce:

 • pro rozhodnutí, zda katalogizovat jako monografii nebo seriál, je podstatné formální uspořádání údajů o publikaci vydavatelem (především v hlavním prameni popisu)

 • seriálově zpracované záznamy publikací z konference mají obsahovat pouze údaje společné všem vydávaným svazkům, pokud dojde k významným změnám v jednotlivých oblastech popisu, tyto se ošetřují zpravidla formou všeobecných poznámek; údaje typu obsahuje rejstřík, bibliografie apod. se považují za nadbytečné – neuvádí se; důsledně je třeba zapisovat variantní a souběžné formy názvu seriálu

 • popis je založen na  prvním získaném svazku  seriálu (tím je ovlivněn zápis údajů o číslování v poli MARC/362 nebo 500, UNIMARC/207 nebo 315); doporučuje se používat v poznámce též slovní označení svazku, např. Popsáno podle: r. 1982

 • výpustky – v záznamu se na počátku názvu a podnázvu seriálu neuvádí znak pro výpustku (viz AACR2R)

 • zápis místa konání konference atd. v záhlaví seriálu viz instrukce, v záznamu se uvádí forma podle pramenů popisu, pokud se místo konání konference svazek od svazku mění, zapíše se pouze všeobecná poznámka Místo konání konference (či jiný vhodný výraz) se mění

 • zápis všeobecné poznámky Jednotlivé sv.  mají ISBN včetně zápisu jednotl. ISBN v opakovaných polích 902 zůstává nezměněn

 • editoři seriálu – v záznamu se nezapisují, a to ani v případech, jsou-li uvedeni v hlavním prameni popisu; pokud  katalogizátor na zápisu významných editorů trvá, lze údaj zapsat ve všeobecné poznámce, selekční údaj v MARC/UNIMARC v interním poli 975

 • tematické podnázvy (publikace z konferencí atd. s jednotným hlavním názvem pro všechny postupně vydávané svazky + odlišné podnázvy jednotlivých svazků) – podle uspořádání v pramenech popisu, viz instrukce, př. 2

 • periodicita – doporučeno upřesnění v instrukci – původně (je-li jednotka vydávána  jednou za tři a více let, doporučuje se monografické zpracování), nahradit (je-li jednotka vydávána  jednou za čtyři a více let, doporučuje se  monografické zpracování)

 • zápis periodicity pomocí fráze 1 x ročně/Ročenka v poli pro periodicitu – fráze 1x ročně preferována pro vyjádření periodicity u akcí, pro klasickou ročenku lze i nadále používat výraz Ročenka – viz dotaz 253 v databázi katalogizačních dotazů NK ČR

 • změna periodicity – není důvod k zakládání nového seriálu nebo k jeho zrušení, pokračujeme v stávajícím záznamu, změnu ošetříme poznámkou k periodicitě

 • publikace z konference atd. se stejným názvem vydané v rámci číslovaných edic – dle instrukce monografické zpracování, pokud některé svazky tohoto typu vydány mimo číslovanou edici, doporučuje se zachovat monografické zpracování

 • změny hlavního názvu seriálu – pokud dojde ke změně v prvních pěti slovech hlavního názvu, vytváří se nový záznam s propojením na záznam předcházející (viz pravidla AACR2R)

 • změna ISSN seriálu – nevytváří se vždy nutně nový záznam - zde rozpor mezi AACR2R a instrukcí souborného katalogu, který vytvoření nového záznamu vyžaduje – nutno dořešit!

 • nakladatelské údaje – v záznamu seriálu je třeba rozlišovat rok vydání (MARC/260 $c, UNIMARC/210 $d) a označení svazku rokem při zápisu údajů o číslování (MARC/362, UNIMARC/207)

 • pokud se průběžně mění nakladatel (obvykle souvisí s místem konání konference atd.), zapíše se nakladatelský údaj podle prvního svazku (svazku, podle kterého popisujeme) a pak všeobecná poznámka Místo vydání a nakladatel se mění podle místa konání konference; POZOR neplést se změnou nakladatele (pak opakované 260)

 • je-li v některém či v každém svazku doprovodný materiál, obvykle CD-ROM, nezapisuje se tento údaj ve fyzickém popisu, ale pouze do poznámky;  např. Od r. 2003 příloha CD-ROM s plnými texty

 • má-li CD-ROM (či jiný důležitý doprovodný materiál) svůj vlastní název, je nutno pro něj zapsat poznámku a příslušný selekční údaj

 • Bylo doporučeno doplnit schválenou instrukci týkající se seriálového/monografického zpracování publikací z konference atd. dalšími vhodnými příklady

26.10.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube