Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Schválené materiály

ZÁPIS JMEN KORPORACÍ VE JMENNÉM A VĚCNÉM ZPRACOVÁNÍ III.

(Formát MARC 21)

Jména budov/objektů

Korporativní záhlaví pro jména českých kostelů, katedrál, klášterů, opatství, chrámů, mešit, synagog atd. viz 24.3G, pro použití kvalifikátorů viz 24.10.

Užívá se konvenční jméno. Při jeho volbě lze vycházet z formy, kterou korporace uvádějí ve své prezentaci na web stránkách nebo z forem nalezených v popisovaném dokumentu:

a) kláštery

$aZlatá Koruna (klášter)
$aRosa coeli (klášter) 
$aPorta coeli (klášter)

kvalifikátor doplněn vzhledem k charakteru jména ve vstupním prvku, které
jednoznačně nevypovídá o tom, že jde o klášter

$aStrahovský klášter
$aBřevnovský klášter
$aVelehradský klášter
$aKlášter na Slovanech-Emauzy

Pokud není konvenční jméno zjistitelné, ani nelze použít možností a) - c) pro volbu variantního jména v pravidle 24.3G, zapíše se ve vstupním prvku jméno uvedené v publikaci a vytvoří se povinný odkaz s kvalifikátorem místa, přičemž lze použít dva možné způsoby:

a) ve vstupním prvku se doplní jméno řádu, je-li zjistitelné, a doplní se kvalifikátor místa

$aKlášter cisterciáků (Osek, Česko)

b)  nelze-li objekt ve vstupním prvku doplnit vhodným označením, zapíše se pouze obecný výraz, a doplní se kvalifikátor místa

$aKlášter (Kladno, Česko)

b) kostely

Používá se formalizovaná podoba ve vstupním prvku ve tvaru $aKostel, a připojí se jméno osoby/osob, které/kterým je kostel zasvěcen.

Upouští se od specifikace adjektivy jako votivní, poutní, děkanský, farní, atd. Pro název chrám se užívá rovněž formalizované podoby $aKostel .......

$aKostel Matky Boží Panny Marie (Okříšky, Česko)

V případě výskytu více korporací totožného názvu v jedné obci uvádíme v kvalifikátoru i část obce, popř. i ulici:

$aKostel sv. Mikuláše (Malá Strana, Praha, Česko)
$aKostel sv. Mikuláše (Staré Město, Praha, Česko)

Pro specifické druhy kostelů - katedrály a baziliky se toto pojmenování používá ve vstupním prvku:

$aKatedrála sv. Štěpána (Litoměřice, Česko)
$aBazilika Nanebevzetí Panny Marie (Hostýn, Česko)

c) hrady, zámky

Obecný termín hrad, .... se uvádí v obecném kvalifikátoru.

$aNáchod (zámek)
$aŠpilberk (hrad)

Povinně se vytváří hromadný odkaz, např.: Zámek (hrad) hledej pod geografickým jménem

d) koncentrační tábory

Obecný termín koncentrační tábor se uvádí v obecném kvalifikátoru.

$aTerezín (koncentrační tábor)

e)  letiště

Obecný termín letiště se uvádí ve vstupním prvku jako součást záhlaví:

$aLetiště Praha-Ruzyně
$aLetiště Brno-Tuřany

Vytvoří se povinný odkaz s obecným kvalifikátorem.

$aPraha-Ruzyně (letiště)
$aBrno-Tuřany (letiště)

f)  nádraží

Ve vstupním prvku se uvádí vlastní jméno nádraží. Obecný termín nádraží (železniční, autobusové) se v případě potřeby uvádí v obecném kvalifikátoru (neužívá se termín zastávka nebo stanice):

$aPraha-Masarykovo nádraží
$aPraha-Libeň (železniční nádraží)
$aVelké Karlovice zastávka (železniční nádraží)

korporace v podřízeném vztahu a související korporace

    • Korporace, které jsou částí objektu: kaple, sály, obrazárny, atd. se zapisují v této podobě:

$aČeský Krumlov (zámek).$bMaškarní sál
$aKatedrála sv. Víta (Praha, Česko).$bSvatováclavská kaple

Korporace, které nejsou zaměnitelné s jinými a u nichž je lokace součástí jejich jména, se zapisují v této podobě:

$aPražský hrad.$bVladislavský sál

Z. Bartl

26.10.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube