Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů Katalogizační politika

Rozdíly mezi AACR2R a RDA:

1. Záhlaví se vytváří pro fiktivní entity a skutečné entity, které nejsou lidského původu, pokud jsou v roli tvůrců (autorů) a vedlejších autorů děl:

2. RDA „neznají“ pojem „současný autor“. Odkazy viz též se vytvářejí v souladu s

3. Doplňky rodinných vztahů (např. Jr., Sr., fils, père) a římské číslice (např. III) jsou brány jako fráze a tedy jako součást jména, nikoliv pouze jako zkratka. Zapisují se ve tvaru, v jakém se nacházejí v primárním dokumentu:

(Pozn. Požádat, aby ve jmenné katalogizaci uváděli do pole 245 $c celou frázi, tak, jak je uvedena v primárním dokumentu např. mladší, starší.)

4. Změna zápisu dat v záhlavích jmenných autorit

RDA  9.3.2.3, 9.3.3.3, 9.19.1.3

Smith, John, 1924-

 

Smith, John, 1900 leden 10.-

(Návrh uvádět měsíc ve formě výčtu kalendářních dnů tj. v nominativu – 10. leden a nikoliv jako frázi v pádové souvislosti tj. 10. ledna)

(Pozn.: Dle stávající praxe - pokud nepotřebujeme rozlišit dvě shodná záhlaví, pak den narození neuvádíme)

 

Smith, John, asi 1837-1896

Smith, John, 1837-asi 1896

Smith, John, asi 1837-asi 1896

 

Smith, John, 1825-

Smith, John,   -1859

 

Johnson, Carl F., činný 1893-1940

(Pozn.: Neexistuje omezení při zápisu dat činnosti, tj. “činný” používáme též pro 20. století)

 

Joannes, Diaconus, 12. století

Joannes, Actuarius, 13./ 14. století

 

 

5. Korporace

-          Hlavní změny se týkají akcí
-          Rok konání akce (pokud je součástí názvu akce) se přesune do kvalifikátoru
 • 1112  L $aExpo $d(1967 : $cMontréal, Québec)$7kn20020403008
-          Místo konání akce (pokud je součástí názvu akce) se zopakuje v kvalifikátoru
 • 1112  L $aMezinárodní filmový festival $n(16. : $d1968 : $cKarlovy Vary, Česko)$7kv2013770276
-          Když se akce koná na dvou místech, používala se dříve v AACR2R pro spojení dvou míst spojka “a”, která bude v RDA nahrazena středníkem
 • AACER2R: (Brno a Praha, Česko)

 • RDA: (Brno, Česko; Praha, Česko)

-          Když se akce koná na vice než dvou místech, tak RDA doporučuje uvádět všechna místa konání (putovní festivaly?)
-          Pokud z názvu akce není jasné, že se jedná o akci, bude tato informace zanesena do kvalifikátoru “akce”, “konference” ?

6. Povinné pole 046 - speciální kódovaná data

-          Bude I nadále generováno automaticky systémem Aleph

7. Pole 3XX

-          Všechny informace obsažené v biografické poznámce - pole 678 budou rozepsány v polích 3XX. Biografická poznámka se  vytváří ve stejném rozsahu jako doposud v souladu s Metodikou tvorby personálních autorit  - MARC 21.
-          Při stahování a zasílání návrhů oprav stahujeme jen ta pole, která se objevují v biografické poznámce v poli 678.
-          Povinná pole 3XX:
  • 368 – typ korporace nebo jurisdikce
  • 370 – související místo
  • 372 – oblast působení
  • 373 – organizace spojená s osobou (dříve afiliace)
  • 374 – profese
  • 375 – pohlaví
  • 377 – jazyk378 – rozpis iniciál

   

-          368      Typ korporace nebo jurisdikce
 • $a     Typ korporace (např. Conference, festival)
 • V jaké bude podobě? Konzultovat s mgr. Balíkovou přebírání věcných autorit
-          370      Související místo
 • $b        Místo úmrtí - použití pouze u českých autorit
 • $c        Související stát- použití u českých i zahraničních autorit
 • $e        Sídlo korporace – použití pro korporace
 • $f        Jiné související místo – použití u českých i zahraničních autorit
 • $s        Počáteční datum rozmezí$t        Konečné datum rozmezí
Pozn.: Pokud se v poli 370 vyskytují podpole $s a $t, pak je celé toto pole opakovatelné.
-          372      Oblast působení
 • $a        Oblast působení
 • $s        Počáteční datum rozmezí
 • $t        Konečné datum rozmezí

-          373      Organizace spojená s osobou (dříve afiliace)

 • $a       Organizace spojená s osobou
 • $s       Počáteční datum rozmezí
 • $t        Konečné datum rozmezí

-          374      Profese

 • $a       Profese
 • $s       Počáteční datum rozmezí
 • $t        Konečné datum rozmezí
-          375      Pohlaví
 • $a       Pohlaví
 • $s       Počáteční datum rozmezí
 • $t        Konečné datum rozmezí
-          377      Související jazyk
 • $a        Související jazyk (vyjádřeno kódem jako doposud)
-          378      Rozpis iniciál
 • $q       Rozpis iniciál
Použití: V případě rozlišení autorů. Pokud autor publikuje pod iniciálami.

8. Je nutné domluvit, kdy (termín) budou záznamy doplněny o pole s textem “Tento záznam neprošel revizí podle pravidel RDA”.

9. Do konce března 2015 dojde k aktualizaci stávající Metodiky tvorby personálních a korporativních autorit – MARC 21.
20.11.2014