Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Komise pro služby - 2002 - program

Komise pro služby - 2002 - program


Komise pro služby


    Program    Prezence   Zápis
  2002  


  Datum konání: 29.5. - 30.5.2002
Místo konání: Brno, Moravská zemská knihovnaProgram 19. zasedání Komise pro službyDen a čas Program Poznámka/garant programu
Úterý 28/5
15.00-17.00 Prohlídka rekonstruované budovy Knihovny Jiřího Mahena v Brně H. Hemola, NK ČR - projevte svůj zájem mailíkem
Středa 29/5
9.00-10.00 Zahájení a zdravice hostitelů PhDr. J. Kubíček, CSc., ředitel MZK
H. Hemola, NK ČR
10.00-12.00 Prohlídka nové budovy MZK, exkurze na jednotlivá pracoviště PhDr. J. Kubíček, CSc., J.Shejbalová & spol., MZK
12.00-13.00 Přestávka na oběd, chcete-li zařídit oběd přímo v knihovně napište J.Shejbalové
13.00-13.45 Organizační záležitosti komise:
 • změna statutu komise
 • členství komise
H. Hemola, NK ČR
13.45-14.45 Nová legislativa do "služeb":
 • knihovní zákon
 • autorský zákon
 • ochrana osobních údajů
H. Hemola, NK ČR a diskuse k tématu - "jak jsme se s tím srovnali"
14.45-15.00 Přestávka
15.00-17.00 Meziknihovní služby:
 • knihovní zákon a vyhláška
 • národní a regionální systém MS
 • Souborný katalog ČR
J. Pospíšilová, NK ČR
Všichni účastníci "komise"
 • pošlou svůj kompletní ceník pro vnitrostátní meziknihovní služby J. Pospíšilové nejpozději do 20.5.2002
 • promyslí si návrh na regionální systém meziknihovních služeb
Čtvrtek 30/5
8.00-9.00 Meziknihovní služby - pokráčování: J. Pospíšilová, NK ČR a diskuse k tématu plateb.
9.00-11.00 Výměna zkušeností z jednotlivých pracovišť služeb - hlavní témata:
 • letní provoz knihoven
 • novinky v knihovnách
 • ceníky
 • výměnné stáže mezi knihovnami - chceme si vyměňovat své pracovníky???
Připravte se, prosím, budu opět zkoušet!
Prověřte, zda je Vaše knihovna schopná ubytovat recipročně stážisty z partnerské knihovny???
11.00-12.00 Shrnutí závěrů komise a doporučení řediteli NK ČR H. Hemola, NK ČR
Dle dohody Prohlídka nové budovy Knihovny filozofické fakulty Masarykovy univerzity H. Hemola, NK ČR - projevte svůj zájem mailíkem2.6.2003 Hanuš Hemola | NK ČR | "Komise" | Nahoru |
07.09.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube