Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Komise pro služby - 1995 - program

Komise pro služby - 1995 - program


Komise pro služby


    Program    Prezence   Zápis
  1995  


  Datum konání: 7.11. - 8.11.1995
Místo konání: Plzeň, Státní vědecká knihovnaProgram Semináře o knihovních službách

na téma:
Knihovny v podmínkách nástupu užívání elektronických dokumentů, informačních zdrojů v sítích a činnosti automatizovaných systémů.


Program:


1. den - úterý 7. listopadu:

10,00
 1. Zahájení - úvodní slova za NK ČR, SVK Plzeň
 2. Užívání elektronických dokumentů, informačních zdrojů v sítích a automatizovaného knihovního systému v Národní knihovně ČR [mgr. Ulrika Horáková, NK ČR]
 3. Proměny čtenáře/uživatele; normativní problémy činnosti knihoven [dr. Zdeněk Matušík, NK ČR]
 4. Stav a perspektivy rozvoje INTERNETu v ČR [dr. Jitka Aksamitová, CESNET]
13,00
 1. Oběd
14,00
 1. Možnosti využívání informačních zdrojů na INTERNETu v knihovnách [dr. Jan Kastl, VŠE]
 2. Diskuse
od cca 18,00 - 19,00
 1. Večeře - společenský program [SVK Plzeň]


2. den - středa 8. listopadu:

8,00
 1. Představení funkcí automatizovaného výpůjčního systému KIMS [SVK Plzeň]
 2.  Souborný katalog CASLIN [dr. Gabriela Krčmařová, NK ČR]
 3. Diskuse
cca 12,00 - 13,00
 1. Závěrečná slova za NK ČR, SVK Plzeň


Seminář se pořádá v návaznosti na předchozí tradici každoročního zasedání komise Národní knihovny pro služby a koordinační porady vedoucích pracovníků z oblasti služeb čtenářům státních vědeckých knihoven a technických knihoven ČR.

Předpokládají se úvodní vystoupení k dílčím problémovým okruhům a diskuse k nim. Je připravena odborná přednáška o informačních zdrojích na INTERNETu, podle aktuálních možností spojení případně doplněná o praktické ukázky přednášejícího, eventuálně i pokusy účastníků. Počítá se i s posouzením dalších problémů, s nimiž se pracovníci v knihovních službách vědeckých, studijních či odborných knihoven v s oučasné době setkávají.

Anketa
Pracovníci Odboru služeb NK ČR připravili malou anketu o poskytování tzv. netradičních služeb v pozvaných knihovnách. S pozvánkou na seminář obdržíte rovněž dotazník, o jehož laskavé vyplnění a zaslání zpět Vás žádáme. A to i ty kolegyně - kolegy, kteří se semináře samého nezúčastní.


2.6.2003 Hanuš Hemola | NK ČR | "Komise" | Nahoru |
07.09.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube