Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Komise pro služby - 1994

Komise pro služby - 1994


Komise pro služby


  1994  


  Datum konání: 28.9. - 29.9.1994
Místo konání: Brno, Moravská zemská knihovnaKomise pro služby již po třinácté

Odbor služeb Národní knihovny v Praze uspořádal ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou ve dnech 28. a 29. září 1994 v Brně již 13. zasedání komise pro služby a 24. koordinační poradu vedoucích pracovníků z oblasti služeb čtenářům státních vědeckých knihoven a technických knihoven České republiky a Slovenské republiky. Hlavním tématem jednání byly otázky automatizace v knihovnách se zvláštním zřetelem k poskytování služeb a automatizaci výpůjčního procesu.

Úvodní část jednání byla po běžných organizačních formalitách věnována projektu, stavu a správě souborného katalogu státních vědeckých knihoven v Plzni a Olomouci a Moravské zemské knihovny v Brně KAKS. Nepochybně zajímavý projekt, který však udivuje nejen svým pojetím mimo směřování k soubornému katalogu CASLIN, ale i rozporem mezi investovanou prací a možností praktického využití. Druhá část prvního jednacího dne byla zasvěcena slovenským knihovnám. Tradičně výborně připravené slovenské kolegyně podaly vyčerpávající informace o stavu svých knihoven v oblasti automatizace i o chuti a připravenosti spolupracovat s českým knihovnictvím v rámci projektu CASLIN. Závěr byl zasvěcen informacím z českých a moravských knihoven, které v tradičním bloku výměny zkušeností a novinek podaly úplný přehled o svém momentální stavu. Doplňkem prvního dne jednání byly exkurze do nového depozitáře Moravské zemské knihovny v Nesovicích a barokního zámku v Buchlovicích.

Základní rámec druhého dne jednání tvořila "programová" témata: "Prostor, možnosti a limity projektu CASLIN", "Projekt a stav automatizace v Národní knihovně v Praze", se kterými seznámil jednající ing. M. Svoboda. Vystoupení vyvolalo velký ohlas mezi účastníky jednání a přednášející musel rychle reagovat na dotazy i náměty, které vzešly z živé diskuse k tomuto tématu. Již konkrétnější rysy měla "inventura" prací na přípravě automatizovaného výpůjčního systému Národní knihovny, jak ji prezentoval dr. H. Hemola. Největší pozornost vzbudil záměr řešit právní průkaznost automatizovaného výpůjčního systému pomocí PIN (tajného osobního čísla každého čtenáře), což by odstranilo dosud běžné papírové evidence s podpisem čtenáře o převzetí/vrácení výpůjčky.

Tradičně největší pozornost na sebe vázala problematika meziknihovních služeb. Účastníci jednání konstatovali, že administrativní přehrady a nestandardní přístup celnich orgánů komplikují meziknihovní služby v mezinárodním měřítku, což je obvzláště nepříjemné ve vztahu k tradičním slovenským partnerům a přímo to koliduje s deklarovanými záměry projektu CASLIN. Prostřednictvím závěrů z jednání komise budou doporučeny určité postupy, které by měly být zakotveny v zamýšlené kulturní dohodě mezi ČR a SR.

Komise pro služby stojí v současnosti před velkým úkolem, musí změnit současný způsob práce, neboť poslední jednání nabyla spíše charakteru seminářů, což není cílem tohoto orgánu. Komise pro služby by měla být určitým koordinačním a poradním orgánem, jehož členové by měli mít nejen povinnosti reprezentovat mateřskou instituci, ale i pravomoce zavazovat se za ni k dohodnutým postupům. Závěry z brněnského jednání ukládají Národní knihovně v Praze, resp. odboru služeb připravit návrh nového statutu a jednacího řádu komise, který by měl vytvořit rámec pro naplnění tohoto cíle. Uvést dohodnuté závěry z 13. zasedání komise pro služby do praktického života napomůže jistě i skutečnost, že se brněnského jednání zúčastnily i pracovnice obou republikových ministerstev kultury.

dr. Hanuš Hemola


2.6.2003 Hanuš Hemola | NK ČR | "Komise" | Nahoru |
07.09.2012
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube