Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky

Oddělení retrospektivní konverze (ORK)

telefon: 221 663 300
fax: 221 663 301
e-mail: natasa.miksovska@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Odd. retrospektivní konverze
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
vedoucí: Mgr. Nataša Mikšovská
zástupce vedoucího: Dita Misterková DiS. (l. 300)

Oddělení retrospektivní konverze (ORK)
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Koordinuje a technicky zajišťuje retrospektivní konverzi katalogů NK ČR i dalších českých knihoven, včetně odborné garance podprogramu VISK 5 - Retrokon. Spravuje obsah Registru digitalizace. Podílí se na výzkumné a vývojové činnosti v oblasti své působnosti.

RETROKON | RETRIS | ČNB | Registr digitalizace | NPRK

Nataša Mikšovská

09.12.2021