Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Výstavy v Klementinu Fotogalerie 2020

Proměny venkovské architektury v 19. a 20. století v Čechách

Fotogalerie z výstavy, která zaznamenává dosavadní vývoj a současný stav venkovského stavitelství v dnešních krajích rozkládajících se z větší části na území Čech. Navazuje tak na předchozí expozice, které se věnovaly stejné tematice v rámci Moravy a Slezska rovněž s důrazem na 19. a 20. století. Přináší možnost pohlédnout na dnešní architekturu venkova z jiného, méně obvyklého úhlu. I na první pohled obyčejné domy mohou být nositeli historické a památkové hodnoty a stejně tak je v sobě může skrývat vesnický urbanistický celek. Tyto v mnoha případech časem zastřené hodnoty se pokoušejí odhalit pracovníci z oddělení topografie Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky v. v. i. ve spolupráci s odborníky katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze. Pomocí práce s historickými prameny a literaturou, historickými a digitálními vývojovými mapami a geodetickým – fotogrammetrickým zaměřením vybraných objektů expozice přibližuje proměnu zástavby jednotlivých vybraných vsí na území Čech v uplynulých dvou stoletích. Výstavu doprovázejí fotografie venkovských staveb od Jitky Walterové. Foto: E. Hodíková, NK ČR.
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube