Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Výstavy v Klementinu Fotogalerie 2014

Josef Truhlář a klementinská knihovna - vernisáž výstavy

V únoru 2014 si Národní knihovna ČR připomene 100. výročí úmrtí vynikajícího literárního historika, editora a kustoda c. k. Veřejné a universitní knihovny Josefa Truhláře. Tento přední odborník a učenec se trvale zapsal do dějin české literatury i kodikologie svými pracemi o českém humanismu, stejně jako nálezovými zprávami o českých a latinských literárních památkách a jejich edicemi. Vedle toho v pozdějších letech významně zasáhl do sporu o podvržené Rukopisy na straně jejich odpůrců. Mnoho statí o rukopisech publikoval v souvislosti se zpracováním rukopisného fondu dnešní Národní knihovny, jež vyústilo ve vydání jeho monumentálních katalogů latinských a českých rukopisů v letech 1905 a 1906. Výstava je určena pro odbornou i širokou laickou veřejnost, velmi zajímavé jsou např. poznatky o dějinách knihovny a jejím umístění v Klementinu. Foto: Eva Hodíková, NK ČR.
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube