Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Kultura a odborné akce Výstavy v Klementinu Exponát měsíce - prosinec 2019

Exponát měsíce - prosinec 2019

Prosinec 2019

Abraham Ortelius: Theatrum Orbis Terrarum
(latinské vydání z roku 1575, sign. NK 19 A 18)

Theatrum Orbis Terrarum, vydané Abrahamem Orteliem (1527–1598) v Antverpách roku 1570, je přelomovým kartografickým dílem – jedná se o první atlas v moderním slova smyslu. Zaznamenalo okamžitý a obrovský úspěch a dočkalo se značného množství vydání (13 latinských, 5 německých, 5 francouzských, 5 španělských, 4 nizozemských, 2 italských a 1 anglického). Pozoruhodné jsou vedle map i doprovodné texty o zobrazovaných zemích (ve dvou verzích: „odborné“ v latinských a některých vernakulárních vydáních sepsané pro učené uživatele a „popularizační“ v národních jazycích určené pro širší veřejnost), kterým autor věnoval usilovnou pozornost a k nimž jako první humanistický vědec připojil úplný soupis svých pramenů. Pro zobrazení Čech využil Abraham Ortelius mapu Johanna Crigingera z roku 1568 a v doprovodném textu čerpal z Historie české (Historia Bohemica) od Eney Silvia Piccolominiho (papeže Pia II.) a v pozdější verzi z Dějin Českého království (Historiae Regni Boiemiae) Jana Dubravia.


Mapa Čech v Orteliově atlasu z roku 1570

Titulní list atlasu                                                                     Abraham Ortelius

09.12.2019
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube