Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - titulní strana Provoz Národní knihovny

Provoz Národní knihovny

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. 14601/2021-28/MIN/KAN ze dne 20. 11. 2021 se provoz Národní knihovny ČR pro veřejnost v omezeném rozsahu a omezené kapacitě poskytuje za níže uvedených podmínek.


Osoby vstupující do prostor NK ČR a prodlévající v nich jsou povinny:

 • po  celou dobu pobytu v budovách NK ČR používat ochranu dýchacích cest (respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95 nebo nanorouška certifikovaná na úrovni FFP2)
 • u vstupu si dezinfikovat ruce
 • v jednotlivých prostorách dodržovat odstupy minimálně 1,5 metru
 • respektovat další pokyny (písemné, ústní, vizuální) organizující pohyb a pobyt v NK ČR

 

Přehled, harmonogram a podmínky poskytovaných služeb s platností (do odvolání)

Provozní doba NK ČR


Hala služeb

 • počet uživatelů přítomných v Hale služeb bude na vstupu do ní regulován v zájmu dodržení limitu 1 uživatel na 10 m2
  • přítomnost osob v Hale služeb je možná pouze v přímé souvislosti s výpůjčními službami, registrací, Poradenskou a informační službou a využíváním lístkových katalogů
 • půjčování knih mimo budovu
  • uvítáme, když si čtenář k podpisu potvrzení o výpůjčce přinese vlastní kuličkové pero
 • příjem vracených knih
  • pro vrácení knih je možné využít i biblioschránku (není určena pro vracení výpůjček, které mají charakter DVD, CD-ROM a dokumentů vypůjčených z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovních služeb) nebo výpůjčky vrátit pomocí doručovacích služeb, v případě České pošty je třeba zvolit doporučenou / pojištěnou zásilku
 • prodlužování registrace, registrace nových čtenářů
 • pro objednání dokumentů, které nejsou podchycené v online katalogu NK ČR, je možné využít naskenované katalogy, je možné též kontaktovat Poradenskou a informační službu na adrese hala.os@nkp.cz, pujcovna.os@nkp.cz


Základní podmínky provozu studoven:

 • přístup do vyhrazeného prostoru knihovny a do studoven je povolen registrovaným čtenářům a návštěvníkům s platnou vstupenkou
 • pro využívání studoven a Haly služeb není vyžadováno doložení negativního testu na koronavirus, očkování proti koronaviru nebo prodělání koronaviru
 • podmínky provozu studijních míst a technických zařízení si vynucují zvláštní opatření:
  • počet míst ke studiu je omezen, rozmístění upraveno tak, aby bylo zajištěno dodržení úředně stanoveného limitu 1 uživatel na 10 m2 a současně vzdálenost 1,5 m mezi čtenáři
  • studijní místa jsou určena přednostně pro studium dokumentů z fondů NK ČR
  • studijní místa nelze rezervovat
  • místa ke studiu nesmí čtenáři svévolně měnit ani v rámci sestavy nábytku posouvat
  • pokud jsou ve studovně všechna místa obsazena, uživatel je povinen studovnu opustit
 • nové výpůjčky je možné objednat prostřednictvím online katalogu NK ČR nebo naskenovaných katalogů
 • výdej a vracení svazků (knihovních jednotek) se provádí u pultu služby obvyklým způsobem
  • při čekání v řadě je třeba zachovávat odstup 1,5 metru mezi čtenáři (dle značení)
  • u pultu si čtenář dezinfikuje ruce připraveným prostředkem
 • čtenáři se upozorňují na nutnost dodržování zvýšené hygieny
  • povinnost dezinfikovat si ruce při vstupu do studovny, v prostoru jednotlivých studoven je dezinfekce vždy k dispozici u pultu
  • před vynětím svazku příruční knihovny z police je nutné dezinfikovat si ruce, stejně jako po použití kapesníku
  • při práci se svazky (např. z fondu příruční knihovny) je žádoucí vyhýbat se dotykům sliznice
  • je třeba brát v úvahu nutnost zvýšeného větrání, a to i za chladného počasí
 • Od 1. 7. 2021 mohou registrovaní čtenáři NK ČR v Národní digitální knihovně vzdáleně využívat dokumenty, které patří mezi díla nedostupná na trhu. NDK včetně vzdáleného přístupu k dílům nedostupným na trhu je přístupná na adresách https://ndk.cz/ nebo z adresy https://dnnt.mzk.cz/, tedy prostřednictvím Wi-Fi také ve studovnách. Národní digitální knihovna - Covid byla ukončena k 30. 6. 2021.

 

Další podmínky pobytu čtenářů v prostorách NK ČR

 • provoz WC a toalet pro veřejnost a zaměstnance je navzájem oddělen; žádáme čtenáře, aby toto rozdělení z hygienických důvodů respektovali
 • provoz bufetu
  • ve všední dny je bufet od 11:00 do 13:00 přístupný pouze pro zaměstnance NK ČR, mimo tento vyhrazený čas mohou bufet využívat i čtenáři NK ČR
  • čtenáři NK ČR, kteří budou bufet ve zmíněných časech využívat (včetně možnosti konzumace), mohou vstoupit do vnitřního prostoru bufetu při splnění aktuálně platných pravidel pro provoz stravovacích zařízení
 • konzumace jídla je zakázána na chodbách
 • odpočinková místa v přízemí a 2. patře jsou v provozu
 • výstavy mimo Galerii Klementinum jsou přístupné registrovaným uživatelům NK ČR a návštěvníkům s platnou jednodenní vstupenkou

V Praze dne 22. 11. 2021

22.11.2021, HOLAN