Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - titulní strana Provoz Národní knihovny od 16. 7. 2021

Provoz Národní knihovny od 16. 7. 2021

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. 14601/2021-21/MIN/KAN ze dne 25. 6. 2021 se provoz Národní knihovny ČR pro veřejnost v omezeném rozsahu a omezené kapacitě poskytuje ode dne 28. 6. 2021 za níže uvedených podmínek.


Osoby vstupující do prostor NK ČR a prodlévající v nich jsou povinny:

 • po  celou dobu pobytu v budovách NK ČR používat ochranu dýchacích cest (respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95 nebo nanorouška certifikovaná na úrovni FFP2)
 • u vstupu si dezinfikovat ruce
 • v jednotlivých prostorách dodržovat odstupy 2 metry
 • respektovat další pokyny (písemné, ústní, vizuální) organizující pohyb a pobyt v NK ČR

 

Přehled, harmonogram a podmínky poskytovaných služeb s platností od 16. 7. 2021 (do odvolání)

Letní provozní doba NK ČR


Hala služeb

 • počet uživatelů přítomných v Hale služeb bude na vstupu do ní regulován v zájmu dodržení limitu 1 uživatel na 10 m2
  • přítomnost osob v Hale služeb je možná pouze v přímé souvislosti s výpůjčními službami, registrací, Poradenskou a informační službou a využíváním lístkových katalogů
 • půjčování knih mimo budovu
  • uvítáme, když si čtenář k podpisu potvrzení o výpůjčce přinese vlastní kuličkové pero
 • příjem vracených knih
  • pro vrácení knih je možné využít i biblioschránku (není určena pro vracení výpůjček, které mají charakter DVD, CD-ROM a dokumentů vypůjčených z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovních služeb) nebo výpůjčky vrátit pomocí doručovacích služeb, v případě České pošty je třeba zvolit doporučenou / pojištěnou zásilku
 • prodlužování registrace, registrace nových čtenářů
 • pro objednání dokumentů, které nejsou podchycené v online katalogu NK ČR, je možné využít lístkové katalogy v Hale služeb, je možné též kontaktovat Poradenskou a informační službu na adrese hala.os@nkp.cz, pujcovna.os@nkp.cz - na základě požadavků zaslaných e-mailem je možné touto cestou najednou objednat do 5 požadavkůSlužby poskytované ve studovnách NK ČR

 • studium fyzických dokumentů z fondů NK ČR ve vybraných studovnách NK ČR
 • WiFi připojení
 • samoobslužné kopírování
 • zhotovování kopií na objednávku z vybraných typů dokumentů
 • přístup k Národní digitální knihovně a digitální knihovně Kramerius 3
 • samoobslužný tisk z:
  • digitálních knihoven Kramerius
  • mikrodokumentů
 • samoobslužné objednávání z naskenovaných katalogů


V průběhu července 2021 budou postupně obnovovány další služby, které aktuálně nejsou dostupné:

 • studium vybraných typů dokumentů (CD-ROM, video a audio kazety atd.)
 • čtenářské počítače s přístupem ke katalogům NK ČR, internetu, digitální knihovně Manuscriptorium nebo pro samostatnou práci s vlastními dokumenty
 • samoobslužný tisk (z digitálních knihoven, mikrodokumentů, internetu, vlastních souborů atd.)Základní podmínky provozu studoven:

 • přístup do vyhrazeného prostoru knihovny a do studoven je povolen registrovaným čtenářům a návštěvníkům s platnou vstupenkou
 • pro využívání studoven a Haly služeb není vyžadováno doložení negativního testu na koronavirus, očkování proti koronaviru nebo prodělání koronaviru
 • podmínky provozu studijních míst a technických zařízení si vynucují zvláštní opatření:
  • počet míst ke studiu je omezen, rozmístění upraveno tak, aby bylo zajištěno dodržení úředně stanoveného limitu 1 uživatel na 10 m2 a současně vzdálenost 2 m mezi čtenáři
  • studijní místa jsou určena přednostně pro studium dokumentů z fondů NK ČR
  • studijní místa nelze rezervovat
  • místa ke studiu nesmí čtenáři svévolně měnit ani v rámci sestavy nábytku posouvat
  • pokud jsou ve studovně všechna místa obsazena, uživatel je povinen studovnu opustit
 • nové výpůjčky je možné objednat prostřednictvím online katalogu NK ČR
 • výdej a vracení svazků (knihovních jednotek) se provádí u pultu služby obvyklým způsobem
  • při čekání v řadě je třeba zachovávat odstup 2 metrů mezi čtenáři (dle značení)
  • u pultu si čtenář dezinfikuje ruce připraveným prostředkem
 • čtenáři se upozorňují na nutnost dodržování zvýšené hygieny
  • povinnost dezinfikovat si ruce při vstupu do studovny, v prostoru jednotlivých studoven je dezinfekce vždy k dispozici u pultu
  • před vynětím svazku příruční knihovny z police je nutné dezinfikovat si ruce, stejně jako po použití kapesníku
  • při práci se svazky (např. z fondu příruční knihovny) je žádoucí vyhýbat se dotykům sliznice
  • je třeba brát v úvahu nutnost zvýšeného větrání, a to i za chladného počasí
 • Od 1. 7. 2021 mohou registrovaní čtenáři NK ČR v Národní digitální knihovně vzdáleně využívat dokumenty, které patří mezi díla nedostupná na trhu. NDK včetně vzdáleného přístupu k dílům nedostupným na trhu je přístupná na adresách https://ndk.cz/ nebo z adresy https://dnnt.mzk.cz/, tedy prostřednictvím Wi-Fi také ve studovnách. Národní digitální knihovna - Covid byla ukončena k 30. 6. 2021.

 

Další podmínky pobytu čtenářů v prostorách NK ČR

 • provoz WC a toalet pro veřejnost a zaměstnance je navzájem oddělen; žádáme čtenáře, aby toto rozdělení z hygienických důvodů respektovali
 • provoz bufetu
  • ve všední dny je bufet od 11:00 do 13:00 přístupný pouze pro zaměstnance NK ČR, mimo tento vyhrazený čas mohou bufet využívat i čtenáři NK ČR
  • čtenáři NK ČR, kteří budou bufet ve zmíněných časech využívat (včetně možnosti konzumace), mohou vstoupit do vnitřního prostoru bufetu pokud nemají příznaky onemocnění covid-19 a mohou při případné kontrole hygieniky nebo policisty prokázat, že splňují jednu z následujících podmínek (viz Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. 14601/2021-21/MIN/KAN ze dne 25. 6. 2021 ):
   • doložení dle systému O-N-T (očkování - prodělaná nemoc - negativní test) - více informací
   • prokáže se potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem
   • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem
   • doloží, že podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na místě s negativním výsledkem
 • konzumace jídla je zakázána na chodbách
 • Révové nádvoří je otevřeno při zachování protiepidemických opatření (rozestupy, omezená kapacita); konzumace jídla je na Révovém nádvoří povolena
 • odpočinková místa v přízemí a 2. patře jsou v provozu
 • výstavy mimo Galerii Klementinum jsou přístupné registrovaným uživatelům NK ČR a návštěvníkům s platnou jednodenní vstupenkou

V Praze dne 16. 7. 2021

16.07.2021, HOLAN