Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - titulní strana Uzavření Národní knihovny od 22. října

Uzavření Národní knihovny od 22. října

Vážení čtenáři,

Národní knihovna České republiky projednala se zástupci hygienické stanice možnosti otevření Národní knihovny v rámci nového rozvolňování opatření proti šíření pandemie Covid-19, které bude platné od 23. 11. 2020. To umožňuje knihovnám poskytovat absenční výpůjčky přes tzv. výdejní okénko. S ohledem na prostorové a infrastrukturní možnosti nebyl tento provoz Národní knihovně doporučen a zůstává tak nadále zcela uzavřena. Ponecháváme tedy volný přístup do aplikace Národní digitální knihovna - Covid, kde naleznou uživatelé splňující dané podmínky všechny digitalizované tituly online.

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru schválenými vládou ČR dne 21. 10. 2020 bude Národní knihovna od čtvrtka 22. 10. 2020 do odvolání uzavřena pro veřejnost.

Výpůjční lhůty u realizovaných výpůjček a rezervací budou prodlouženy do 30. 11. 2020.

Poplatky z prodlení u nevrácených výpůjček s výpůjční lhůtou do 21. 10. 2020 nebudou v období od 22. 10. 2020 do 30. 11. 2020 uplatňovány.

Na nevrácené výpůjčky, kterým uplynula výpůjční lhůta do 21.10.2020 včetně, budou uplatňovány poplatky z prodlení, které vznikly do 21. 10. 2020, vyjma výpůjček vymáhaných advokátní cestou.

Platnost čtenářských průkazů, kterým skončí lhůta platnosti od 21. 10. 2020 v době uzavření knihovny, bude prodloužena do 30. 11. 2020.

Po celou dobu uzavření NK ČR je zajištěna dostupnost online služeb poskytovaných z elektronických informačních zdrojů a digitálních knihoven následovně:

Zajištění dostupnosti online zdrojů NK ČR:

E-mailové kontakty na specializované studovny jsou uvedeny na webových stránkách Národní knihovny.

Děkujeme za pochopení.

25.11.2020, HOLAN