Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2017 Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2016Výroční zpráva za uplynulý rok opět potvrdila, že činnost NK ČR, je značně rozsáhlá nejen coby řídícího a metodického orgánu v systému českých státních veřejných knihoven, ale i jako kulturní instituce. A to velmi odpovědné instituce, neboť ani za složité situace pokračující revitalizace nijak výrazně neomezila své služby čtenářům, zejména studentům vysokých škol a vědeckým pracovníkům, pro něž je zásadním zdrojem informací.

V Klementinu v roce 2016 pokračovaly stavební práce v rámci druhé etapy revitalizace a rekonstrukce. Památkové orgány schválily nově vypracovanou architektonickou studii, která byla předána projektantovi k vypracování projektové dokumentace třetí etapy revitalizace a pro vydání stavebního povolení. Během celého roku také probíhala příprava rekonstrukce budovy depozitáře v dalším areálu knihovny – v Hostivaři.

Výroční zpráva zmiňuje všechny důležité události roku, ekonomické ukazatele, statistiky, práci jednotlivých oddělení a odborů atd. V roce 2016 například proběhlo osm transportů vybraných knih do místa digitalizační linky v rámci mezinárodního projektu digitalizace starých tisků ve spolupráci se společností Google. Nově tedy bylo zdigitalizováno 39 541 svazků historických a vzácných dokumentů. Z mimořádných akvizic připomeňte nákup dvou inkunábulí – dílo Bernarda z Clairvaux Sermones super Cantica canticorum, Rostock, Fratres Domus Horti Viridis, 28. VII. 1481 a dílo Roberta Holkota Super sapientiam Salomonis, Speyer, Peter Drach, 26. Feb. 1483. První inkunábule pochází z roku 1481 a jde o neobyčejně cenný tisk z rané etapy evropského knihtisku. Navíc byla mj. součástí původní klementinské jezuitské knihovny.

Slovanská knihovna, specializovaná vědecká knihovna NK ČR pro slavistiku a problematiku slovanských zemí, pokračovala již třetím rokem v projektu digitalizace knih vydaných příslušníky ruské, ukrajinské a běloruské emigrace na území Československa v letech 1918–1945 a také knižní produkce místních emigrantských vydavatelství. Tento projekt je součástí programu budování Národní digitální knihovny. Slovanská knihovna vydala také vzpomínkovou knihu svého dlouholetého pracovníka a bývalého ředitele Jiřího Vacka s názvem Slovanská knihovna: můj osud.

Národní knihovna ČR plní, jak už bylo zmíněno úvodem, také funkci kulturní instituce. Jaké zajímavé akce, konference a výstavy se v areálu Klementina konaly? V říjnu proběhlo v Zrcadlové kapli slavnostní udílení cen Knihovna roku 2016, Městská knihovna roku 2016 a MARK 2016. Na podzim uplynulo 400 let od povýšení zdejší jezuitské Akademie na mezinárodně uznávanou universitu. Při této příležitosti NK vydala komentovaný překlad zakládací listiny z roku 1616 a připravila i poutavou výstavu k třístému výročí narození jednoho z jejích významných vědeckých představitelů  - Josefa Steplinga. Na jeho počest uspořádala také dvoudenní mezinárodní konferenci „Klementinum a jezuitská věda“. Celý loňský rok probíhal projekt K 190 – živé umění v Klementinu, dále velký zájem vzbudil SIGNAL festival světla 2017, jehož bylo Klementinum součástí, Národní knihovna představila v rámci výstavní činnosti také vzácné knihy, historickou architekturu, tradiční tibetskou malbu, obrazy současných ázerbájdžánských malířů, krásné historické betlémy a připomněla osud Romů v Lotyšsku během druhé světové války. Vyvrcholením naší výstavní aktivity v roce 2016 se stala výstava s názvem - „Arménské knižní umění v průběhu staletí“.

Výroční zpráva NK ČR 2016 >>

13.02.2018, HOLAN
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube