Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2017 Muzikologická literatura - dar

Muzikologická literatura - dar

Hudební oddělení Národní knihovny ČR obdrželo darem komplet 104 svazků současné knižní muzikologické literatury, popř. další literatury týkající se hudby, a 40 svazků tištěných notových materiálů. Iniciátorkou daru je paní Ivana Rentsch, která pedagogicky působí na Univerzitě Hamburg v Institutu historické muzikologie a zároveň je redaktorkou muzikologického periodika Die Musikforschung s mezinárodním renomé. Dar patří k významným počinům obohacujícím fond hudebního oddělení a tím pádem i Národní knihovny. Většina zastoupených titulů je německé provenience a jejich prostřednictvím jsme názorně informováni o aktuálním stavu i úrovni nejnovějšího muzikologického výzkumu, což ocení především vědecko-výzkumní pracovníci a pedagogové a stejně tak i studenti muzikologie jakož i hudebních, hudebně vzdělávacích a uměnovědných institucí. Obsahově se tituly zabývají historií německé hudby, významnými hudebními centry, zásadními představiteli německé hudby, ale jsou mezi nimi i díla o hudební interpretaci. Jsou věnovány hudební teorii i hudebně-etnologickému výzkumu, hudební pedagogice a dalšímu, rovněž mezioborovému bádání. Některé svazky jsou sborníky z muzikologických konferencí a symposií věnované různým tématům hudebně-vědného výzkumu. Perspektiva a využití pojednávaného daru prostřednictvím knihovny rozhodně přispěje ke zkvalitnění spojovacího informačně-výzkumného článku, jímž naše muzikologie, hudební dokumentace a další s hudbou související obory mohou sdílet úroveň badatelských výstupů a výměnu informací na mezinárodní úrovni. Duplicitní exempláře z uvedeného kompletu, které knihovna a hudební oddělení již vlastní, budou poskytnuty dalším knihovnám v ČR.

13.02.2018, HOLAN
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube