Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2017 Knižní dar

Knižní dar

V červnu 2017 získala knihovna několik tisíc svazků z knihovny významného českého rusisty a komparatisty, profesora FF UK v Praze Vladimíra Svatoně. Sbírka knih, které nashromáždil, odráží jeho erudici i šíři odborných zájmů. Zastoupena je v ní hlavně kvalitní beletrie, literární věda a filozofie. Některé ze svazků obsahují rovněž osobní věnování od slovutných autorů, například od Petera V. Zimy. Nechybí ani originální vpisky samotného Svatoně, které možná jednou budou vystavovány stejně jako dnes vlastnoruční rukopisné poznámky českých klasiků.
O knihy se podělily Slovanská knihovna a Oddělení doplňování zahraničních dokumentů NK, domácí bohemika budou zařazena do Národního konzervačního fondu a rezervních fondů.

Některé z titulů:

Rethinking literary history :a dialogue on theory /edited by Linda Hutcheon and Mario J. Valdés
New York ;Oxford :Oxford University Press,2002

Moderne - Postmoderne :Gesellschaft, Philosophie, Literatur /Peter V. Zima
Tübingen [u.a.] :Francke,2001

Das Tragische :Erscheinung, Pathos, Klage /Karl Heinz Bohrer
München :Hanser,c2009

Einführung in die Hermeneutik :die Lehre von der Interpretation in den Fachwissenschaften /Helmut Seiffert
Tübingen :Francke,©1992

Literatur ist Utopie /herausgegeben von Gert Ueding ; mit Beiträge von Burghart Schmidt ... [et al.]
Frankfurt am Main :Suhrkamp,1978

Texte und Kontexte /Jürgen Habermas
Frankfurt am Main :Suhrkamp,1991

Text und Interpretation :deutsch-französische Debatte /Philippe Forget (Hrsg.) ; mit Beiträgen von J. Derrida ... [et al.]
München :W. Fink,1984

Die Zeitstruktur im Gegenwartsroman :am Beispiel von G. García Márquez' Cien años de soledad, M. Vargas-Llosas La casa verde und A. Robbe-Grillets La maison de rendez-vous /Alfonso de Toro
Tübingen :G. Narr,1986

Die Ideologie des Ästhetischen /Paul de Man ; herausgegeben von Christoph Menke ; aus dem Amerikanischen von Jürgen Blasius. 1. Aufl.
Frankfurt am Main :Suhrkamp,1993.

Die Verwandlung /Franz Kafka. Mit einem Kommentar von Vladimir Nabokov
Frankfurt am Main :Fischer Taschenbuch Verlag,1987

13.02.2018, HOLAN
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube