Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2020 Zakoupen dopis Mozartova syna

Zakoupen dopis Mozartova syna

Dopis s datem 12. srpna 1842 je vzácným vlastnoručně psaným dopisem, jehož autorem  je Franz Xaver Wolfgang Mozart, mladší ze dvou synů proslulého W. A. Mozarta. V Národní knihovně tak doplní sbírku dalších originálních dokumentů osobní korespondence W. A. Mozarta a členů jeho rodiny. Pořízen byl za 290.000,- Kč.

„Originál tohoto dopisu byl  pro širší veřejnost v podstatě neznámým dokumentem. Do nedávné doby byl v soukromém vlastnictví rodiny Vojtěcha Kubašty. Ve specializované mozartovské dokumentaci z let 1963 se o něm sice můžeme dočíst, avšak jsou zde chybné údaje o jeho uložení,“ vysvětluje Martin Kocanda, generální ředitel Národní knihovny. „Jsme velmi rádi a poctěni, že se rodina významného českého ilustrátora, grafika a malíře Vojtěcha Kubašty rozhodla prodat dopis právě Národní knihovně,“ říká Martin Kocanda a dodává, že Vojtěch Kubašta ve svém bohatém profesním životě pracoval také pro studio Walta Disneyho. Byl rovněž zaníceným sběratelem památek souvisejících s osobností a dílem W. A. Mozarta.

V dotyčném dopise Franz X. W. Mozart mj. hovoří o konkrétních skutečnostech a svém vlastním přínosu k nově založenému Mozarteu v Salzburgu. Obsahový kontext výpovědi navíc skrytě poukazuje na unikátnost tzv. Mozartova Památníku v pražském Klementinu. Jednalo se o muzeum W. A. Mozarta založené 1837, tedy několik let před salzburským Mozarteem, svým významem dobově srovnatelnou institucí světového významu.

Zakoupený autograf bude nyní předán k restaurátorskému zajištění a poté digitalizován.

První muzeum W. A. Mozarta na světě bylo v Klementinu
Skladatelova obliba u Pražanů byla tak veliká, že z výtěžku ze dvou veřejných koncertů a dalších dobrovolných příspěvků vznikl roku 1837 u příležitosti padesátého výročí pražské premiéry opery "Don Giovanni" Mozartův Památník, první muzeum W. A. Mozarta na světě. Po slavnostním otevření 18. září 1837 byl  veřejnosti zpřístupněn v prostorách tehdejší c. k. univerzitní knihovny v Klementinu, dnešní Národní knihovně. Hudebniny byly umístěny ve dvou skleněných skříních a uprostřed nově pojmenovaného Mozartova sálu byla instalována na jeho busta.
Hlavní část sbírky dnes tvoří rukopisné i tištěné historické hudebniny, které obsahují více než 180 Mozartových skladeb. Dobové opisy skladeb byly vytvořeny přímo pro Památník. Tištěné hudebniny, mezi nimiž jsou i první vydání, pocházejí z produkce vídeňských a lipských nakladatelských domů z konce 18. a z první třetiny 19. století. Mezi nejcennější dokumenty této sbírky jsou čtyři dopisy psané rukou členů Mozartovy rodiny a samotným W. A. Mozartem. Památník dále uchovává listinné dokumenty, které mají vztah k životu a dílu W. A. Mozarta, k jeho pobytům v Praze i k vlastnímu založení Památníku.

18.08.2020, HOLAN
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube