Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - archiv Aktuality 2020 Digitalizovaná díla nedostupná na trhu

Digitalizovaná díla nedostupná na trhu

NDK Díla nedostupná na trhu - FAQ >>>

Národní knihovna ČR zpřístupňuje pro registrované čtenáře knihoven, studenty a pedagogy vysokých škol digitalizovaná díla nedostupná na trhu. Jedná se o pokračování aktivity vzniklé v době nouzového stavu (COVID-19) spojené s uzavřením knihoven. Po ukončení pilotního provozu je zpřístupnění děl nedostupných na trhu v rámci služby NDK-DNNT podmíněno uzavřením smlouvy mezi Národní knihovnou ČR a knihovnou (institucí), která chce služby využívat. Služba je poskytována bezplatně.

O spuštění Národní digitální knihovny DNNT (NDK-DNNT) jsme informovali veřejnost i v minulém čísle e-zpravodaje NK ČR. Pokud jste si tuto novou službu ještě nevyzkoušeli, přijměte naše pozvání k jejímu krátkému představení.

Při používání digitální knihovny NK ČR v řadě případů narazíte na dokumenty, k nimž nemáte z domova volný přístup. Národní digitální knihovna DNNT vám prostřednictvím vzdáleného přístupu nabízí možnost číst plný text u tzv. děl nedostupných na trhu, které vyšly do roku 1989. Od února 2021 se tato časová hranice posune, mezi díly nedostupnými na trhu pak najdete i knihy vydané do roku 2007 a periodika do roku 2009. Podmínkou pro zpřístupnění v tomto režimu je, aby byly dané dokumenty zařazeny na Seznam děl nedostupných na trhu.

Kromě děl nedostupných na trhu najdete v NDK-DNNT také díla volná a díla neveřejná, k nimž je možné získat přístup pouze z vybraných počítačů NK ČR.

Pro přístup k dílům nedostupným na trhu je potřeba se do NDK-DNNT přihlásit účtem NK ČR, tj. stejnými údaji, které používáte např. při objednávání dokumentů v online katalogu NK ČR nebo pro vzdálený přístup k licencovaným databázím. Registrovaní čtenáři NK ČR s platným čtenářským průkazem se do NDK-DNNT přihlašují prostřednictvím tlačítka Přihlásit eduID. V dalším kroku je potřeba v seznamu institucí najít Národní knihovnu ČR. Nezbytné je i potvrzení souhlasu s podmínkami zpřístupnění. Úspěšnému přihlášení mohou bránit přestupky ve vašem kontě (výpůjčky s překročenou výpůjční dobou, dluhy atd.)

Díla nedostupná na trhu můžete prostřednictvím vzdáleného přístupu číst a plnotextově v nich vyhledávat, nicméně další funkce (tisk, uložení PDF, textový přepis stránek atd.) jsou u těchto dokumentů zakázány. Na každé stránce z díla nedostupného na trhu také uvidíte proužek s identifikací konkrétního přihlášeného čtenáře NK ČR.

Pro práci s NDK-DNNT je vhodné používat aktuální verze internetových prohlížečů. Podporovaný není prohlížeč Microsoft Internet Explorer.

Poznámka: Článek popisuje stav NDK-DNNT k 10. 8. 2020.

02.03.2021, HOLAN
E-zpravodaj Facebook Twitter Instagram Youtube