Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby NK-Simple - základní bezdrátové připojení (Wi-Fi) v Národní knihovně ČR

NK-Simple - základní bezdrátové připojení (Wi-Fi) v Národní knihovně ČR


Registrovaní uživatelé Národní knihovny ČR  mají v jejích prostorách k dispozici bezdrátovou (Wi-Fi) síť NK-Simple.


Funkce bezdrátového připojení:

 • Pro registrované uživatele je –  je ve všech prostorách Národní knihovny ČR – určen přístupový bod s názvem NK-Simple.
 • Připojení uživatelova notebooku na NK-Simple je volné, nezabezpečené. Připojením je získán přístup na veřejné informační stránky Národní knihovny ČR (k přehledu služeb, otevírací doby, návodům jak se registrovat, ale také o českém knihovnictví atd.).
 • Požadavek na přístup k webovým službám, ke knihovním fondům nebo do internetu vede na obrazovku s přihlašovacím formulářem, kde registrovaný uživatel zadáním svého ID a čárkového kódu čtenářského průkazu (resp. PIN) získává oprávnění přístupu do veřejné sítě a k dalším zdrojům a službám knihovny.
 • Registrovaný uživatel je v síti identifikován svým uživatelským jménem, jeho práce v síti není anonymní a je v souladu s legislativními požadavky logována na poskytovatele internetového připojení. Provoz v bezdrátové síti není kryptograficky zabezpečen, to znamená, že provoz je možné odposlechnout. Citlivé informace musejí být zabezpečeny na úrovni aplikace (např. https protokol).
 • Odhlášení čtenáře ze sítě je automaticky spouštěno časovačem po odpojení notebooku od sítě NK-Simple, nebo manuálně na adrese https://nk-simple.nkp.cz/portal/logon.htm.
 • Oprávnění přístupu k internetovým službám: do internetu jsou povoleny protokoly http, https, ftp, sftp.

Postup připojení k NK-Simple:

 • V seznamu dostupných bezdrátových sítí vyhledejte NK-Simple a připojte se k němu. Tento postup je závislý na mnoha okolnostech (jako systém počítače, verze systému), a nelze proto jednotný postup specifikovat. Odezva systému notebooku musí být: „Připojeno“.
 • Spusťte webový prohlížeč. Při pokusu o přístup na webovou adresu mimo Národní knihovnu ČR se objeví stránka s formulářem pro zadání Vašeho uživatelského ID a čárkového kódu čtenářského průkazu, resp. PIN. Do formuláře tedy vyplníte údaje, které používáte pro objednávání knih.

  wifi1.jpg
 • Při správně zadaných údajích se na několik vteřin objeví akceptační stránka, která je automaticky zaměněna domovskou stránkou portálu Národní knihovny ČR. Přístup do veřejné sítě byl povolen. Starší prohlížeče mohou mít problém s automatickým přechodem na hlavní stránku NK, proto je na stránce umístěn odkaz na portál NK.

  wifi2.jpg

Známé problémy:

 • Přihlášení do sítě NK-Simple nebude úspěšné, má-li Národní knihovna vůči Vám neuspokojené pohledávky (může jít zejména o nevrácené výpůjčky v prodlení, neuhrazené finanční pohledávky), pokud jste si do PIN zadali jiné než alfanumerické znaky, případně znaky s diakritikou, byla-li zadána výzva k aktualizaci elektronické pošty aj. V případě problémů se obraťte, prosím, na knihovníka.
 • Akceptační stránka  se v několika případech objevila po několika hodinách pauzy spojené s odpojením bez odhlášení. Jestliže při přístupu do internetu se stále akceptační stránka vrací, je třeba se odhlásit a znovu přihlásit. Běžné přestávky v práci včetně usnutí notebooku jsou bez problémů.

 

Připojení k NK-Simple při využívání Firefox verze 34 a vyšší

 • Od verze Firefox 34 se při pokusu o přihlášení k NK-Simple zobrazuje chybové hlášení. Autentizační portál wifi sítě NK-Simple využívá transportní protokol SSLv3, který byl prolomen. Firefox od verze 34 tento transportní protokol SSLv3 nepodporuje.
 • V případě, že chcete pro přístup k internetu prostřednictvím NK-Simple využívat prohlížeč Firefox od verze 34, můžete postupovat těmito dvěma způsoby:
  • Pro přihlášení na NK-Simple použijte jakýkoliv jiný prohlížeč. Po přihlášení se lze vrátit k Firefoxu.
  • Nastavit Firefox následujícím způsobem tak, aby použil prolomený SSLv3 protokol: do adresního řádku prohlížeče zapište: about:config. Tento příkaz spustí editor konfigurace firefoxu. Nalezněte hodnotu security.tls.version.min obsahující hodnotu 1.  Pravým tlačítkem myši změnit na 0. Tím bude ponížena bezpečnost akceptovatelné komunikace na úroveň obvyklou v jiných prohlížečích. O detailech pojednává např. http://kb.mozillazine.org/Security.tls.version.*

V Praze dne 15. června 2015.

Sekce Digitalizace a technologie

Oddělení studoven

Zdeněk Matušík

15.06.2015