Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Studovny Třídění příruční knihovny Studovny vědeckých pracovníků

Třídění příruční knihovny Studovny vědeckých pracovníků


I. oddělení obecné -) Obecně (teorie, historie)

A – G) Naučné slovníky, encyklopedie, obecné informace

A) české a slovenské
B) slovanské a baltské
C) germánské
D) klasické (řecké a latinské)
E) románské
F) maďarské, finské, estonské
G) orientální a ostatní

H) biografie obecnějšího zaměření a víceoborové
CH) bibliografie obecnějšího zaměření a víceoborové
J) kultura a civilizace obecně
K) věda obecně
L) písmo, média
M) kniha, bibliografie, rukopisy
N) sbírky citátů, aforismů, okřídlených slov

III. společenské vědy

-) obecně
A) filosofie ( bez estetiky), etika, logika
B) politika, politologie
C) ekonomie, obchod
D) stát a právo, státní správa
E) dějiny, archeologie, pomocné vědy historické, dějiny kultury a civilizace, etnografie,
numismatika, genealogie, folkloristika (kromě lidové slovesnosti a příslovnictví)
F) pedagogika a psychologie
G) sémiotika (obecná a problematika interdisciplinární)
H) sociologie
J) statistika

IV. literární věda

A) obecně
1) literární věda a literární historie obecně, teorie literatury
2) světová literatura, srovnávací literární věda, literární vztahy, vlivy a styky, literatura nadnárodních oblastí a vícejazyčných
3) lidová slovesnost, příslovnictví, srovnávací práce

B) slovanské a baltské literatury
0) problematika obecně slovanská, srovnávací, staroslověnská, církevněslovanská, miscelanea
Literatury :
1) česká a slovenská
2) východoslovanské ( ruská, ukrajinská, běloruská)
3) západoslovanské a jihoslovanské
4) baltské ( kromě estonských)

C) germánské literatury
0) problematika obecně germánská, srovnávací, literatura zaniklých germánských jazyků, miscelanea
Literatury :
1) anglická, americká a anglicky psaná
2) německá
3) severské ( germánské) a ostatní germánské literatury

D) románské literatury
0) problematika obecně románská, srovnávací, miscelanea
Literatury:
1) francouzská a francouzsky psaná
2) španělská, portugalská, iberoamerické, katalánské, galicijské
3) italská
4) rumunská a ostatní románské

E) klasické literatury
0) problematika obecně klasická, srovnávací, miscelanea
Literatury:
1) latinská
2) řecká (i byzantská a novořecká)

F) ostatní literatury
0) obecné práce, srovnávací, miscelanea
Literatury:
1) indoevropské
2) semitské a hamitské
3) maďarská, finská, estonská, ugrofinská
4) ostatní asijské a ostatní
5) zaniklé (nejasné příbuznosti)

V. jazykové slovníky

A) všeobecné, srovnávací, bibliografie jaz. slovníků

B) slovanské a baltské

0) obecně slovanské, srovnávací, staroslověnské, církevněslovanské
1) české a slovenské
2) východoslovanské (ruské, ukrajinské, běloruské)
3) západoslovanské a jihoslovanské
4) baltské (kromě estonských)

C) germánské
0) obecně germánské, srovnávací, zaniklých germ. jazyků, miscelanea
1) anglické, americké
2) německé
3) severské a ostatní germánské

D) románské

0) obecně románské, srovnávací, miscelanea
1) francouzské
2) španělské, portugalské, katalánské, galicijské
3) italské
4) rumunské a ostatní románské

E) klasické

0) obecně klasické, srovnávací, miscelanea
1) latinské
2) řecké (i novořecké)

F) ostatní
0) srovnávací, miscelanea
1) indoevropské
2) semitské a hamitské
3) maďarské, finské, estonské, ugrofinské
4) ostatní asijské a ostatní
5) jazyků zaniklých (nejasné příbuznosti)
6) jazyků umělých

VI. jazykověda

A)
1) část všeobecná (jazykověda obecná, matematická, speciální a pomocné disciplíny, miscelanea)
2) jazykověda srovnávací a indoevropeistika

Jazyky:

B) slovanské a baltské
0) obecně slovanské, srovnávací, staroslověnské, církevněslovanské
1) český a slovenský
2) východoslovanské (ruský, ukrajinský, běloruský)
3) západoslovanské a jihoslovanské
4) baltské (kromě estonského)

C) germánské
0) práce obecně germanistické, srovnávací, o zanklých germ. jazycích, miscelanea
1) anglický
2) německý
3) severské a ostatní germánské

D) románské
0) práce obecně romanistické, srovnávací, miscelanea
1) francouzský
2) španělský, portugalský
3) italský
4) rumunský a ostatní románské

E) klasické
0) práce obecné povahy, srovnávací, miscelanea
1) latinský
2) řecký (starý i nový)

F) ostatní
0) srovnávací, miscelanea
1) indoevropské
2) semitské a hamitské
3) maďarský, finský, estonský, ugrofinský
4) ostatní asijské a ostatní
5) zaniklé(nejasné příbuznosti)
6) umělé

VII. umění -) estetika a teorie umění obecně
A) estetika, teorie a historie výtvarného umění obecně, všeobecná díla
B) architektura
C) plastika, sochařství a příbuzná umění
D) malířství
E) grafika, užitá grafika
F) umělecká řemesla a starožitnosti
G) fotografie
H) film, divadlo, tanec, cirkus, estráda
CH) hudba
I) rozhlas a televize
VIII. přírodní a aplikované vědy

A) všeobecná díla
B) matematika, kybernetika a teorie informace
C) chemie
D) astronomie, fyzika
E) geologie
F) zeměpis, vlastivěda, průvodce
G) biologie, zemědělství, antropologie
H) lékařství
CH) technika

IX. náboženství A) různé náboženské systémy, mytologie
B) ateismus


Zpět na stránku Studovny vědeckých pracovníků

05.08.2013