Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Služby Důležité odkazy Studovny Instrukce pro uživatele pronajímaných úložných schránek

Instrukce pro uživatele pronajímaných úložných schránek

 1. Jako trvalý registrovaný uživatel Studovny vědeckých pracovníků si můžete za účelem uložení osobních věcí a studijních materiálů najmout ve studovně uzamykatelný kontejner nebo skříňku (dále “úložná schránka”).
 2. Úložné schránky se pronajímají na základě smlouvy o nájmu, pokud je volná schránka k dispozici.
 3. Svůj zájem o nájem úložné schránky sdělte, prosím, službě ve studovně. Smlouvu o nájmu, která stanovuje dobu a podmínky nájmu, s Vámi podepíše vedoucí Oddělení studoven.
 4. Po podpisu smlouvy obdržíte podklad k úhradě ceny nájmu v pokladně v Hale služeb Národní knihovny ČR. Na základě potvrzení o úhradě Vám bude úložná schránka protokolárně předána, včetně jednoho klíče. Náhradní klíč bude současně uzavřen pod společnou uzávěrou uživatele a knihovny; bude uložen v Oddělení studoven.
 5. Pokud uživatel klíč od pronajaté úložné schránky ztratí, požádá o její protokolární otevření. V souladu se smlouvou o nájmu v takovém případě uživatel zaplatí smluvní pokutu Kč 500,- . (Pokuta se použije k úhradě nákladů na výměnu zámku.)
 6. Při manipulaci s kontejnerem dbejte, prosím, pravidel bezpečnosti svojí i ostatních přítomných. Pokud studovnu opouštíte a nejde-li pouze o krátkodobé přerušení práce, umístěte, prosím, kontejner na vyhrazené stanoviště.
 7. Kdykoli svou úložnou schránku opouštíte, jste povinen ji uzamknout.
 8. V souladu se smlouvou o nájmu v úložných schránkách nesmějí být uloženy cenné věci, prezenčně vypůjčené knihovní jednotky z fondu NK ČR (včetně jednotek z příručních knihoven) a nebezpečné věci.

V Praze dne 15. listopadu 2006.

Zdeněk Matušík
vedoucí Oddělení studoven

Zdeněk Matušík

11.06.2021