Národní knihovna České republiky

 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod Digitální knihovna Digitální knihovny NDK Díla nedostupná na trhu - FAQ

NDK Díla nedostupná na trhu - FAQ

 

novinky k provozu: FB Digitální knihovny NK ČR

aktualizováno k 28. 5. 2020


Co znamená Národní digitální knihovna DNNT?

V Národní digitální knihovně DNNT (NDK-DNNT) naleznete pro online čtení plné texty dokumentů (knih, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky do roku 1989. S určitým časovým odstupem budou do NDK-DNNT zařazeny i dokumenty vydané až do roku 2007 (periodika do roku 2009).

Takto zpřístupněné dokumenty jsou dosud chráněné autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti jejich autorů) a nejsou dostupné na trhu.

Aplikace NDK-DNNT zároveň obsahuje i plné texty dokumentů (knih, časopisů, novin atd.), které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné). V NDK-DNNT jsou tato díla označena jako “veřejná”.

Přístup do aplikace Národní digitální knihovna DNNT mají registrovaní čtenáři knihoven na základě smlouvy uzavřené mezi NK ČR a konkrétní knihovnou. Základem NDK-DNNT je obsah Národní digitální knihovny. Služba NDK-DNNT je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny České republiky s kolektivními správci DILIA a OOA-S.

Aplikace NDK-DNNT je dostupná na adrese https://dnnt.nkp.cz.

nahoru

Je nějaký rozdíl mezi Národní digitální knihovnou DNNT a Národní digitální knihovnou pro studenty VŠ?

Ano, rozdíl je v objemu a stáří dokumentů dostupných pro online čtení. Dalším rozdílem je spektrum uživatelů, kteří mohou získat přístup.

V Národní digitální knihovně DNNT můžete online číst dokumenty vydané do roku 1989. Ty jsou dosud chráněné autorským zákonem. Podmínkou zpřístupnění v režimu DNNT, tj. pro online čtení, je, aby díla byla nahlášena na Seznamu děl nedostupných na trhu. Novější dokumenty jsou dostupné pouze z počítačů NK ČR. NDK DNNT je založena na obsahu Národní digitální knihovny. Režim DNNT (online čtení děl vydaných do roku 1989) se nevztahuje na jiné digitální knihovny v ČR. Přístup do NDK-DNNT mají aktuálně zejména uživatelé těch knihoven a institucí, které se zapojily do NDK pro studenty VŠ. Možnost využívat NDK-DNNT však není omezena na příslušnost k vysoké škole nebo výzkumné instituci. Postupně se budou do využívání NDK-DNNT i další knihovny, např. krajské. Podmínkou je uzavření smlouvy s NK ČR.

Národní digitální knihovna pro studenty VŠ fungovala od 17. 3. 2020 do 19. 5. 2020, tj. v období nouzového stavu. Založena byla na  speciální smlouvě mezi NK ČR a kolektivními správci autorských práv DILIA a OOA-S. V rámci této aplikace byl celý obsah Národní digitální knihovny zpřístupněn pro online čtení. Tj. dostupné byly takto i nejnovější dokumenty. Na základě zmíněné smlouvy mohly své digitální knihovny v obdobném režimu otevřít i další instituce (Moravská zemská knihovna, Národní technická knihovna, Knihovna AV ČR, Městská knihovna v Praze, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem). Přístup byl omezen na studenty a pedagogy VŠ a vědecké pracovníky oficiálně uznaných výzkumných organizací.

 

Jak se můžu přihlásit do Národní digitální knihovny DNNT?

Do Národní digitální knihovny DNNT se můžete přihlásit prostřednictvím:

 • eduID
 • propojenými identitami

Přehled institucí s informaci, kterou cestu je potřeba při přihlášení zvolit, naleznete na úvodní stránce aplikace.

NDK DNNT uvod

 

Přihlášení přes eduID:

 • zvolte si ze seznamu svoji instituci
 • po výběru instituce bude přesměrováni na její stránku s přihlašováním
 • přihlaste se údaji, které používáte v rámci své instituce
 • pokud se po kliknutí na tlačítko Přihlásit eduID zobrazí pouze prázdný seznam, stačí stránku obnovit klávesou F5 nebo příslušnou ikonou prohlížeče
 • po ukončení práce se z aplikace vždy odhlaste pomocí odkazu v pravém horním rohu

NDK DNNT eduID

nahoru

Přihlášení pomocí propojených identit

Vaše instituce není zapojena do eduID, ale našli jste ji v seznamu povolených organizací (více informací).

V tomto případě má přihlášení dva postupné kroky:

 • Potvrzení Vaší identity ze strany administrátora identit ve vaší instituci:
  • váš administrátor identit Vám zaslal e-mail s odkazem na registraci do systému Perun za účelem prokázání příslušnosti k vaší organizaci pro přístup k Národní digitální knihovně DNNT
  • pokud jste tento odkaz neobdrželi a jste na seznamu povolených organizací, kontaktujte vašeho administrátora identit
  • zaslaný odkaz otevřete a zvolte si z výběru tu sociální identitu (Facebook, Github, Google, LinkedIN, ORCID), kterou chcete propojit s vaší organizací
  • administrátor identit ve vaší organizaci potvrdil Vaši žádost
  • po potvrzení akceptace ve VO vaším administrátorem je nutné vyčkat ještě cca 15 minut, aby se údaje dostaly do všech potřebných systémů
  • po uplynutí této lhůty se již můžete přihlásit

   Upozornění: pokud při registraci změníte svůj e-mail, je nutné e-mail následně validovat. Na zadaný e-mail Vám proto bude zaslán odkaz, pomocí kterého provedete validaci e-mailu. Dokud nebude tímto způsobem ověřena správnost zadaného e-mailu, není možné dokončit registraci.

 • Přihlášení se pomocí propojené sociální identity:
  • z nabídky vyberte tu sociální identitu (Facebook, Github, Google, LinkedIN, ORCID), kterou máte nyní propojenou se svou organizací
  • přihlaste se pomocí účtu z příslušné sociální sítě
  • pokud se po kliknutí na tlačítko Přihlásit se propojenými identitami zobrazí pouze prázdný seznam, stačí stránku obnovit klávesou F5 nebo příslušnou ikonou prohlížeče
  • akceptujte Atributy pro službu Národní digitální knihovna - Kramerius DNNT
  • po ukončení práce se vždy z aplikace odhlaste pomocí odkazu v pravém horním rohu

NDK DNNT propojene

nahoru

Význam zkratek v seznamu povolených institucí

Na úvodní stránce Národní digitální knihovny DNNT naleznete seznam institucí, které mají  povolený přístup do aplikace. Seznam je rozdělený do tří záložek:

 • Knihovny
 • VS a VVI - Sociální identity = instituce, které se přihlašují prostřednictvím propojených identit
  ve sloupci Ověřenost je uveden některý z následujících stavů:
  • ověřeno = administrátor dané instituce potvrdil, že přístup prostřednictvím propojených identit je funkční
  • zřízeno = probíhá příprava přístupu; pokud jste již obdrželi pokyny a přístup nefunguje, obraťte se na administrátora ve své instituci
  • zřizuje se = přístupy jsou v iniciální fázi, vyčkejte, dokud nedostanete pokyny od administrátora své instituce, relevantní uživatelé budou notifikováni
  • není kontakt = instituce zatím nereagovala na výzvu NK ČR ke spolupráci, obraťte se přímo na vedení své organizace
 • VS a VVI eduID = instituce, které se přihlašují prostřednictvím eduID

Pokud jste svou instituci v seznamu nenalezli, kontaktujte administrátora identit ve své instituci.

nahoru

Nepodařilo se mi přihlásit pomocí propojených identit

Při přihlašování pomocí propojených identit se můžete setkat s následující informační stránkou Cesnetu s upozorněním Přístup odepřen.

V tomto případě doporučujeme otevřít v prohlížeči nové anonymní okno / nové okno InPrivate a začít práci s NDK-DNNT v tomto novém anonymním okně. Přihlášení pomocí propojených identit by pak již mělo proběhnout bez dalších komplikací.

NDK DNNT cesnet

 

nahoru

Nepodařilo se mi přihlásit se účtem mé instituce

Důvodů, proč se vám přihlášení do Národní digitální knihovny DNNT nezdařilo, může být více:

 • chybně zadané přihlašovací jméno a heslo
 • skončila platnost vaší registrace v dané instituci
 • s vaším účtem jsou spojeny nějaké přestupky (neuhrazené poplatky, překročené lhůty pro vrácení vypůjčených dokumentů), které brání úspěšnému přihlášení
 • vaše registrace v dané instituci je platná a nejsou s ní spojeny žádné přestupky, ale zároveň vás vaše instituce neeviduje jako studenta či pedagoga (např. jste již v pozici absolventa konkrétní vysoké školy)

 

 

 

V prvním kroku vždy zkontrolujte, zda používáte aktuální přihlašovací jméno a heslo.


Ověřte si také, jestli jste při psaní uživatelského jména a hesla správně zadali např. malá/velká písmena, číslice, speciální znaky, které ve svém přihlašovacím jménu a hesle používáte.

V neposlední řadě se i podívejte, zda nemáte omylem např. zapnutou anglickou klávesnici nebo naopak vypnutou klávesnici numerickou.

Pokud jste si jisti, že se přihlašujete správnými údaji a problém může být někde jinde, např. v platnosti registrace či přestupcích spojených s vaším účtem, obraťte se na svou instituci a požádejte ji o ověření stavu vašeho čtenářského účtu.

 

Neúspěšné přihlášení přes eduID účtem NK ČR

nahoru

 

 

 

Moje instituce není při přihlášení v nabídce zapojených organizací

Nejprve kontaktujte administrátora identit ve své organizaci. Na stránkách NK ČR najdete seznam organizací, které mají do Národní digitální knihovny DNNT povolený přístup (více informací).

Instituce, které byly zapojeny do Národní digitální knihovny pro studenty VŠ mají přístup do NDK-DNNT do 19. 6. 2020, respektive do narovnání smluvních vztahů s NK ČR.

Informace pro knihovny, které by měly zájem zapojit se do NDK-DNNT, jsou k dispozici na stránkách NK ČR.

nahoru


Aplikace Národní digitální knihovna DNNT se dlouho načítá

Doporučujeme vyzkoušet následující kroky v případě, že při práci s Národní digitální knihovnou DNNT narazíte na technické problémy:

Obecně platí, že vzhledem k enormnímu počtu uživatelů může docházet k celkovému zpomalení systému a jeho delší odezvě. Zkuste tedy vždy nejprve chvíli vyčkat.

 1. Pokud stránka, kterou chcete zobrazit, neodpovídá déle než 10 sekund, obnovte ji klávesou F5 nebo příslušnou ikonou v prohlížeči, který používáte. Obnovení stačí provést jednou, není nutné ho opakovat s odstupem několika málo sekund. 

 2. Jestliže se vám zdá, že se systém nechová standardně či tak, jak byste očekávali, vymažte cache používaného prohlížeče (Chrome, Firefox, Edge, Safari - Mac, mobilní zařízení).

 3. Pokud ani jeden z výše popsaných kroků nepomohl a Národní digitální knihovna DNNT se vám stále načítá extrémně dlouho, kontaktujte uživatelskou podporu na adrese kramerius5@nkp.cz.

Upozorňujeme, že IP adresám, z nichž dochází ke strojovému vytěžování aplikace Národní digitální knihovny DNNT, hrozí dočasné či přímo trvalé zablokování.

Tento způsob “využívání“ aplikace nepovažujeme za seriózní vůči držitelům práv ani vůči ostatním zájemcům o přístup k digitalizovaným dokumentům.

 

nahoru

Proč není u některých dokumentů možnost z nich tisknout, stáhnout pdf nebo zobrazit přepis textu?

Národní digitální knihovna DNNT obsahuje dokumenty s různou mírou dostupnosti a nabídkou služeb:

 • veřejné
 • neveřejné
 • díla nedostupná na trhu

Po přihlášení účtem některé z institucí s povoleným přístupem můžete v Národní digitální knihovně DNNT online číst dokumenty, které patří mezi veřejná díla a díla nedostupná na trhu.Třetí skupinu dokumentů tvoří v NDK-DNNT díla, která  jsou zde označena jako neveřejná. Přístup k takto označeným dokumentům nezískáte ani po přihlášení do NDK-DNNT. Dostupné jsou pouze ze zabezpečených počítačů NK ČR.

U veřejných dokumentů najdete v levém panelu nad náhledy jednotlivých stránek ikony pro tisk, stažení v pdf nebo zobrazení přepisu textu.Tyto funkce jsou zablokované u dokumentů, které jsou označeny jako díla nedostupná na trhu. Tj. takové knihy, noviny, časopisy můžete pouze online číst.

Veřejné dílo s kompletní nabídkou pro tisk, stažení pdf nebo zobrazení přepisu textu:

NDK DNNT verejne


Dílo nedostupné na trhu, u něhož jsou tyto služby zablokované:

NDK DNNT funkce DNNT

 

Neveřejné dílo, které je dostupné pouze z počítačů NK ČR a tisk, uložení pdf a další služby jsou zablokované:NDK DNNT neverejne

 

 

U obálek vyhledaných dokumentů vidím různé zámečky. Znamená to, že se k nim nedostanu?

Zámečky najdete u dokumentů, které jsou dosud chráněny autorským zákonem. Barva zámečku indikuje způsob dostupnosti konkrétního dokumentu v Národní digitální knihovně DNNT.

Významy zámečků jsou následující:

NDK DNNT zamek neverejne

dokumenty chráněné autorským zákonem, online čtení je možné pouze z vybraných počítačů NK ČR, tyto dokumenty jsou v NDK-DNNT také označené jako neveřejné

NDK DNNT zamek DNNT

dokumenty   vydané do roku 1989, které jsou zpřístupněné v režimu DNNT (díla nedostupná na trhu), v aplikaci Národní digitální knihovna DNNT je můžete po přihlášení číst online


Jsem přihlášený do NDK-DNNT, ale nenačítají se mi jednotlivé digitalizované dokumenty

Pokud jste do NDK-DNNT stále přihlášení, pak je možné, že po určité době neaktivity již vypršela platnost vašeho přihlášení, tzv. session. V takovém případě se jednotlivé digitalizované stránky již nezobrazují.

Zkuste nejprve řádně ukončit vaše přihlášení do NDK-DNNT kliknutím na odkaz Odhlásit se v pravém horním rohu a následně se do NDK-DNNT znovu přihlaste přes eduID nebo propojené identity.

05.08.2020