Národní knihovna České republiky

  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog
Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Projekty a programy Aktuálně řešené projekty NAKI

Přehled aktuálně řešených projektů programu MK NAKI

ProjektN - NK je nositel / SN - NKřešeno od r.řešitel za NK
DG16P02H015
Knihověda.cz: Portál k dějinám
české knižní literatury do roku 1800
SN 2016 Jindřich Marek
DG16P02H020 IN-PROVE: budování INtegrovaného prostředí
pro PRůzkum, Ochranu, Výzkum a Evidenci
novodobých knihovních fondů
N 2016 Tomáš Foltýn
DG16P02B039

INDIHU - vývoj nástrojů a infrastruktury
pro digital humanities

SN 2016 Tomáš Foltýn
DG16P02R044 ARCLib - komplexní řešení pro dlouhodobou
archivaci digitálních (knihovních) sbírek
SN 2016 Zdeněk Vašek
DF13P01OVV004 Průzkum, konzervace a péče o novodobé
knihovní fondy - materiály a technologie
N 2013 Petra Vávrová

Pozn.: pro již skončené projekty NAKI viz soupisy výzkumných aktivit a projektů a Výroční zprávy Národní knihovny České republiky.

24.05.2016