Information for libraries

  • na webu
Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Regionální funkce veřejných knihoven Celostátní semináře "Regionální funkce knihoven" Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2015, Pardubice. 20. - 21. 10. 2015
  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Regionální funkce veřejných knihoven Celostátní semináře "Regionální funkce knihoven" Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2015, Pardubice. 20. - 21. 10. 2015

Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2015, Pardubice. 20. - 21. 10. 2015

 

Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2015, 20. - 21. 10. 2015

Seminář je určen především krajským knihovnám a knihovnám pověřeným výkonem regionálních funkcí, zástupcům krajů a obcí, ale i dalším zájemcům.

Zahájení akce: 20. 10. 2015, 12:30 hod. 
Prezence: 20. 10. 2015, 11:00 - 12:30 hod.
Předpokládané ukončení akce: 21. 10. 2015, 13:00 hod.

Místo konání: Dům hudby, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

Odborný garant: Sekce SDRUK pro regionální funkce a Knihovnický institut NK ČR

Spolupořadatel: Krajská knihovna v Pardubicích

Kontaktní osoba: Mgr. Vladana Pillerová (vladana.pillerova@nkp.cz)

Fotogalerie

 

PROGRAM SEMINÁŘE

20. 10. 2015

13:00 – 13:20 Zahájení

13:20 – 13:50              15 let programu regionálních funkcí knihoven a jeho význam v Koncepci rozvoje knihoven na léta 2016-2020 s výhledem do roku 2025 - Vít Richter, Národní knihovna ČR

13:50 – 14:10              Zpětná vazba k regionálním funkcím? nebo Spokojenost s poskytováním RF? – Lidmila Švíková, Jihočeská vědecká knihovna

14:10 – 14:30             Pohled z druhé strany – knihovna obce Vysočina – Tomáš Dubský, Iveta Tichá, obec Vysočina

14:30 – 15:00              Knihovny.cz – Jak se zapojit do Centrálního portálu knihoven? - Petra Žabičková, Moravská zemská knihovna

15:00 - 15:20              Jak plníme standard veřejných knihovnických a informačních služeb – celostátní výsledky -Vladana Pillerová, Národní knihovna ČR

15:20 – 15:50             PŘESTÁVKA

15:50 - 16:10              Vesnická knihovna nového tisíciletí - úvaha nad tím, jaká má být knihovna, která splňuje současnou představu vítěze soutěže Knihovna roku. Pozitiva vzájemná podpory mezi soutěží Vesnice roku a Knihovna roku - Lenka Prucková, Knihovna města Olomouc

16:10 – 16:30              Oceňování knihoven – parametry, porovnání, podmínky v krajích - Jaroslava Starcová, Krajská vědecká knihovna Liberec

16:30 – 16:50              Profese Metodik – Marie Šedá, Moravskoslezská vědecká knihovna

16:50 – 17:10              Profesionální a neprofesionální knihovny z pohledu uživatele, knihovníka a zřizovatele aneb Neprofesionální neznamená nekvalitní. (Tradiční knihovnická terminologie na rozcestí) - Monika Kratochvílová, Moravská zemská knihovna

21. 10. 2015

8:30 – 9:15                  Aktuální vývoj automatizovaných knihovních systémů - Lanius, Cosmotron, KpSys

9:15 – 9:40                  Praktické zkušenosti s přechodem na otevřený knihovní systém KOHA - Michal Denár a Gabriela Boháčková, Městská knihovna Česká Třebová

9:40 – 10:00                Půjčování e-knih v českých veřejných knihovnách - možnosti, zkušenosti, budoucnost - Zuzana Hájková, Jihočeská vědecká knihovna

10:00 – 10:20              Centrální adresář knihoven – informace o stavu projektu - Eva Svobodová, Národní knihovna ČR

10:20 – 10:50              PŘESTÁVKA

10:50 - 11:10               Nové Metodické pokyny pro meziknihovní služby v ČR – Karolina Košťálová, Národní knihovna ČR

11:10 – 11:30              Quo vadis, informační vzdělávání? Aktuální zkušenosti, reálné záměry a vize partnerství veřejných knihoven a škol - Pavlína Mazáčová, Kabinet informačních studií a knihovnictví MUB

11:30 – 12:00             Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků – národní soustava povolání, kvalifikace, certifikace - Zlata Houšková, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

12:00 – 12:30             Aktuality:

11.01.2018