Information for libraries

  • na webu
Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Spolupráce českých a německých knihoven
  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Spolupráce českých a německých knihoven

Mimořádná podpora spolupráce českých a německých knihoven z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti pro rok 2023

Česko-německý fond budoucnosti bere program partnerství českých a německých knihoven https://www.librarynextdoor.net/ vyhlášený svazy knihoven obou zemí v květnu 2022 jako impuls k vyhlášení mimořádné podpory rozvoje a posílení česko-německé kooperace v této oblasti, se zohledněním následujících stěžejních bodů

 

  • Knihovny jako centra česko-německého setkávání
  • Knihovny jako prostor pro česko-německá partnerství a širší doprovodný program
  • Knihovny jako místa česko-německé vědecké spolupráce

 

Cílem mimořádné výzvy je propojení a síťování jednotlivých pracovníků knihoven, přenos zkušeností, partnerství jednotlivých menších, regionálních knihoven v obou zemích, propojení s vědou a výzkumem sousední země, seznámení s literaturou a autory sousední země a v neposlední řadě také možnost zapojení dalších aktérů především z kulturní oblasti do česko-německé výměny.

 

U knihoven v příhraničních regionech spočívá těžiště programu v iniciování konkrétní spolupráce s knihovnou na druhé straně hranice a následných společných aktivitách (stáže, výměna know-how, autorská čtení či další kulturní akce).

 

Program mimořádné podpory je vyhlášen nejprve na rok 2023, v jejím rámci bude možno žádat až o 70% z celkových nákladů na jednotlivé projekty / souhrnné žádosti. Nutná bude vždy česko-německá  konstrukce žádosti / projektu ve smyslu žadatel – partner. Žádost lze podat ke konci každého čtvrtletí, tj. do 31. 3., 30. 6., 30. 9. …

Další informace, formuláře, kontakty a konzultace o možnostech spolupráce: https://www.fondbudoucnosti.cz/aktuality/aktuality/mimoradna-podpora-spoluprace-ceskych-a-nemeckych-knihoven-z-prostredku-cesko-nemeckeho-fondu-budoucnosti

26.01.2023