Information for libraries

  • na webu
Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory IROP 2021 – 2027
  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory IROP 2021 – 2027

IROP 2021 – 2027

Integrovaný regionální operační program na období 2021 - 2027. Prioritou programu je vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Dotazy k výzvě na knihovny můžete pokládat prostřednictvím Konzultačního servisu IROP - Konzultační servis IROP - Centrum - zkušený a spolehlivý partner pro váš region (crr.cz)

Z IROP 2021-2027 ze Specifického cíle 4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích bude možné podporovat knihovny z uvedených kategorií:

 

Dále je možné podporovat z IROP ze Specifického cíle 5.1 Komunitně vedený místní rozvoj (projekty v rámci tzv. Místních akčních skupin) jakékoliv:

20.06.2023