Information for libraries

  • na webu
Nacházíte se zde: Úvod Oborové báze dat Vyhledávání informací o knihovnictví a informační vědě na Internetu
  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Oborové báze dat Vyhledávání informací o knihovnictví a informační vědě na Internetu

Vyhledávání informací o knihovnictví a informační vědě na Internetu

Na této stránce (která je určitou formou bibliografie bibliografií, či webliografie webliografií) najdete odkazy na vybrané webové dokumenty, které obsahují rejstříky odkazů - "linků" -  na stránky sítě Internet, obsahově se zabývající knihovnictvím a informační vědou, odkazy na online volně dostupné dokumentační služby a báze dat se stejným obsahovým záběrem a odkazy na adresáře českých knihoven. Autor této stránky si zároveň dovoluje poprosit její návštěvníky o následující pomoc: víte-li o nějaké zajímavé a informačně obsažné webové stránce na stejné téma, která není v následujícím přehledu uvedena, zašlete její webovou adresu na adresu Jan.Skopal@nkp.cz - rád o ni přehled doplním.

České a slovenské zdroje:

Metaprohledávač informačních zdrojů z oblasti knihovnictví a informačních věd

Katalog a dokumentace české knihovnické literatury od r. 1990 - Knihovna knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Webový portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800.

V rámci projektu Knihověda.cz byla zveřejněna internetová Encyklopedie knihy v českém středověku a raném novověku, která pokrývá období od počátků české knižní kultury ve středověku až po vymizení knihy z ručního lisu na začátku 19. století. Obsahuje jak výkladová hesla k jednotlivým fenoménům knižní kultury tak hesla vývojová.

Přehled odkazů na webové stránky škol a vzdělávacích zařízení oboru knihovnictví a informačních studií

Informace o českých knihovnách, jejich fondech, informačních zdrojích, poskytovaných službách a způsobu, jak k nim získat přístup.

Přehled aktivních linků na webové stránky českých knihoven a na jejich OPAC(y)

Informační stránka Knihovnického institutu Národní knihovny ČR - knihovnické akce, knihovnické školy, knihovnická (a příbuzná) periodika ČR, poradní orgány, spolky, sdružení, konsorcia knihoven v ČR a zahraničí a příbuzné instituce, programy a projekty na podporu knihoven, normy, standardy, doporučení, adresáře, legislativní dokumenty, statistika aj.

Oborové terminologické zdroje na Internetu:

 

Zahraniční zdroje:

Německý portál - metavyhledávač ve zdrojích z oblasti knihovnictví, knihovědy a informačních věd

Internetové zdroje s důrazem na potřeby praxe knihoven (Německo)

Informace o německém knihovnictví a informačních vědách: aktuální dění a tendence, významné knihovny a informační instituce, vzdělávání v oboru, odborná diskuse a přehled zajímavých odkazů

Přehled zdrojů a služeb určených knihovníkům, informačním pracovníkům a archivářům.

Bibliografická databáze zpracovávající nejdůležitější německé knihovnické odborné časopisy. Databázi vytváří Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin za podpory Informationszentrum der Fachhochschule Potsdam.

Národní strategie a projekty, iniciativy a doporučení týkající se digitalizace národních kulturních pokladů a využití nových informačních technologií v této oblasti

E-LIS je mezinárodní volně přístupný archiv vědeckých a technických dokumentů v oblasti knihovnictví a informačních věd.

Vstupní bod k informacím o tématu informační společnosti ve vztahu k EU

Server přinášející informace o evropských národních knihovnách a další zajímavé odkazy - dnes pod jménem The European Library a možnost prohledávání katalogů národních knihoven

Rozcestník k informacím o podpoře projektů týkajících se informačních a komunikačních technologií v rámci EU (7. rámcový program - FP7)

Přehled vybraných statistických údajů všech typů knihoven z různých zemí světa včetně ČR)

Vyhledávání informací o knihovnictví na serveru IFLA, zejména konferenčních materiálů a dalších dokumentů IFLA

Užitečný přehled odkazů na internetové zdroje z oblasti knihovnické statistiky a nástrojů na měření výkonnosti knihoven

Institutut pro knihovnictví a informační vědu (Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft) je v Německu jediným univerzitním zařízením poskytujícím možnosti studií a habilitace ve našem oboru. Odkazy na německé oborové báze dat a další zajímavé informační stránky.

"Úplný přehled zdrojů na Internetu obsahově se vztahujících ke knihovnickému povolání - nejpopulárnější informační site pro knihovníky... " (USA)

Celosvětový přehled na 18 000 odkazů na webové stránky knihoven, OPACy apod. (USA)

Přináší zajímavé statistické analýzy trendů, vč. trendů rozvoje knihoven.

Přehled veřejně dostupných knihoven USA

Přehled URL britských veřejných knihoven

Sekce Lib určená pro knihovníky v současné době nabízí sedm částí: Project Gutenberg free eBooks;

Jindřich Pilař

27.03.2023