Information for libraries

 • na webu
Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Ministerstvo kultury vyhlásilo výzvu z Národního plánu obnovy na podporu transformace knihoven na kulturní a kreativní centra
 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Ministerstvo kultury vyhlásilo výzvu z Národního plánu obnovy na podporu transformace knihoven na kulturní a kreativní centra

Ministerstvo kultury vyhlásilo výzvu z Národního plánu obnovy na podporu transformace knihoven na kulturní a kreativní centra

Ministerstvo kultury vyhlásilo výzvu z Národního plánu obnovy na podporu transformace knihoven na kulturní a kreativní centra.

https://www.mkcr.cz/iniciativa-453-rozvoj-regionalnich-kulturnich-a-kreativnich-center-mala-kulturni-a-kreativni-centra

Hlavním cílem výzvy a příslušného dotačního titulu je zajistit rozvoj kulturního a kreativního sektoru v rámci ČR. Důraz předkládaných akcí by měl být kladen na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru, zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury, a přimět jednotlivé stakeholdery ke kooperativnímu financování při realizaci a udržitelnosti projektu. Cílem investice je vytvořit alespoň patnáct kulturních a kreativních center, která podpoří regionální rozvoj kulturního a kreativního sektoru na území České republiky.

Popis podporovaných aktivit:

 • Výstavba stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum
 • Přestavba stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum
 • Rozšíření stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum

Termín výzvy: žádosti je možné podávat prostřednictvím dotačního portálu MK v období od 21. 8. 2023 od 15:00 hod. do 29. 9. 2023 do 16:00.

Období realizace: Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 1. 12. 2025

Alokace: 0,56 mld. Kč

Skupina oprávněných žadatelů

 • Městské části hl. města Prahy
 • Nestátní neziskové organizace (tj. obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, zájmové sdružení právnických osob)
 • Obce
 • Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků

Současně musí platit, že žadatel vykonává činnosti ve smyslu Zákona č. 257/2001 Sb., Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) a být uveden v Evidenci knihoven, která je k nalezení na následujícím odkazu: (https://www.mkcr.cz/evidence-knihoven-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-cs-341). Podporu lze poskytnout pouze subjektu (organizaci), která byla zřízena alespoň jeden rok před podáním žádosti o poskytnutí podpory. Tento subjekt je zároveň konečný příjemce podpory, dále jen příjemce dotace.

09.08.2023
Oborová brána Knihovnictví a informační věda
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Veřejné informační služby knihoven
Knihovna Plus
Knihovna Revue
Vyhledávání
Informace
Kategorie:
Objednávky publikací
 • Časopis Knihovna : knihovnická revue - tištěná verze
 • Renata Fialová - renata.fialova[zavináč]nkp.cz
 • Aktuální číslo: 2023/2