Information for libraries

 • na webu
Nacházíte se zde: Úvod Knihovnický institut
 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Knihovnický institut

Knihovnický institut (KI)

 • Zpracovává koncepční, metodické, normativní a legislativní materiály pro organizační výstavbu a funkční rozvoj systému knihoven v ČR.
 • Na základě pověření MK ČR koordinuje programy a iniciativy na podporu veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS).
 • Poskytuje knihovnám, informačním pracovištím i jejich zřizovatelům poradenské, konzultační a expertní služby.
 • Zabezpečuje mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven a vnitropodnikové vzdělání zaměstnanců NK.
 • Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby uživatelům knihovny.
 • Ve smyslu platných právních předpisů  zastupuje knihovny při jednání s kolektivními správci autorských práv ve věci úhrady odměn za užití autorských děl.
 • V oblasti své působnosti zajišťuje spolupráci na mezinárodní úrovni a podílí se na výzkumné a vývojové činnosti.

 

Knihovnický institut má tři oddělení:

1. Studijní a informační oddělení,
2. Oddělení vzdělávání,
3. Referát pro analýzu a koordinaci veřejných knihovnických a informačních služeb.

 

Knihovnický institut Národní knihovny ČR a jeho funkce v systému knihoven
(časopis Knižnica, 2015, roč. 16, č. 1, s. 11–19)

 

ADRESA

Národní knihovna České republiky
Mariánské náměstí 190/5
110 00 Praha
2.patro, č. dveří 232

TELEFON:

221 663 338

E-MAIL:

Vit.Richter@nkp.cz

FAX

221 663 175

ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK

ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR PhDr. Vít Richter

27.07.2022