Information for libraries

  • na webu
Nacházíte se zde: Úvod Oborova brana KIV Doporučené zdroje
  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Oborova brana KIV Doporučené zdroje

Doporučené zdroje

Doporučené zdroje pro oborové vyhledávání KIV

Databáze Národní knihovny KKL. Katalog Knihovny knihovnické literatury KKL spojený s oborovou databází. Najdete zde:

  • českou literaturu z jádra oboru
  • literaturu z hraničních a příbuzných oborů
  • zahraniční literaturu
Monografie, sborníky, oborové časopisy (české i zahraniční), šedá literatura. Analytické záznamy článků z českých oborových časopisů. V mnoha případech vede odkaz článku k plnému textu. Některé plné texty jsou dostupné volně, jiné registrovaným čtenářům (též vzdáleným přístupem). Plné texty z Krameria jsou dostupné podle legislativních možností; některé jen z vyhrazených terminálů v Národní knihovně, které jsou k dispozici i v Knihovně knihovnické literatury. Tištěné zdroje jsou dostupné též prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Databáze KKL slouží také jako rozcestník k zajímavým internetovým zdrojům.
Přímý vstup do databáze KKL
Přímé vyhledávání v nativní databázi lze omezit na dílčí bázi záznamů s odkazy k plným textům.

 

Library & Information Science Source - LISS
Zahraniční licencovaná databáze, dostupná registrovaným čtenářům Národní knihovny (též vzdáleným přístupem) a knihoven, které mají licenci. Obsahuje plné texty více než 460 publikací. Indexuje oborové časopisy, elektronické knihy, výzkumné zprávy a konferenční materiály. Zahrnuje též původní obsah databází LISTA Full Text a LLIS.

Library, Information Science & Technology Abstracts – LISTA
Zahraniční licencovaná databáze, dostupná registrovaným čtenářům Národní knihovny (též vzdáleným přístupem) a dalších knihoven, které mají předplacený přístup.
Oblast knihovnictví, klasifikace, katalogizace, bibliometrie, vyhledávání v online zdrojích, informačního managementu apod. Na rozdíl od databáze LISTA Full Text (v LISS) obsahuje jen abstrakty.

Elektronické knihy a časopisy vydavatelství Emerald
Archiv dostupný v rozsahu předplatného. Pro registrované čtenáře Národní knihovny a dalších knihoven v rozsahu jejich předplatného.
Analytické záznamy s plnými texty z elektronických sborníků Advances in Librarianship lze vyhledat v databázi KKL (při přímém vstupu lze omezit vyhledávání na dílčí bázi E-knihy).

Pro doplnění nebo první orientaci v tématu doporučujeme oborové databáze slovníkového typu:

Databáze knihovnické terminologie - TDKIV
Obsahuje cca 3 200 zpracovaných hesel (tj. cca 4 900 termínů včetně ekvivalentů), které reprezentují všechny podstatné oblasti knihovnictví a informační vědy. Podrobnější informace zde.

Databáze zkratek pro knihovnické a informační obory - KZK
Obsahuje přes 4 500 zpracovaných hesel – zkratek, zkratkových slov a akronymů (dále jen zkratky) s jejich rozpisy, překlady, výklady a dalšími informacemi o jevech vyjadřovaných příslušnými zkratkami. Hesla se týkají především knihovnictví, informační vědy a příbuzných disciplín, ale také dalších oborů, s nimiž se pracovníci knihoven mohou při každodenní práci setkat (pedagogika, autorské právo, management, Evropská unie...).
Podrobnější informace zde.

Slovník českých knihovníků – SCK
Informace o osobnostech českého knihovnictví. Jedná se o kooperační projekt českého knihovnictví. Jedná se o kooperační projekt Národní knihovny ČR, krajských a vybraných odborných knihoven.
Podrobnější informace zde.

16.01.2023
Oborová brána Knihovnictví a informační věda
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Veřejné informační služby knihoven
Knihovna Plus
Knihovna Revue
Vyhledávání
Informace
Objednávky publikací
  • Časopis Knihovna : knihovnická revue - tištěná verze
  • Renata Fialová - renata.fialova[zavináč]nkp.cz
  • Aktuální číslo: 2024/1