Information for libraries

  • na webu
Nacházíte se zde: Úvod Knihovnický institut Referát pro analýzu a koordinaci VKIS
  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Knihovnický institut Referát pro analýzu a koordinaci VKIS

Referát pro analýzu a koordinaci VKIS

ADRESA

Národní knihovna České republiky
Knihovnický institut - referát pro analýzu a koordinaci VKIS
Mariánské náměstí 190/5
110 00 Praha 1
2. patro, č. dveří 232 V (vedoucí)

TELEFON

221 663 338 (vedoucí)

E-MAIL

vit.richter@nkp.cz

FAX

221 663 175

  • Zpracovává koncepční, metodické, normativní a legislativní materiály pro organizační výstavbu a funkční rozvoj systému knihoven v ČR.
  • Poskytuje knihovnám, informačním pracovištím i jejich zřizovatelům poradenské, konzultační a expertní služby.
  • Shromažďuje údaje o veřejných a dalších knihovnách v ČR, podílí se na zpracování adresáře knihoven a informačních institucí ČR.
  • Zabezpečuje celostátní koordinací regionálních funkcí a vyhodnocuje jejich plnění.
  • Koordinuje a organizačně zabezpečuje program Veřejné informační služby knihoven (VISK).
  • Zastupuje knihovny při jednání s kolektivními správci autorských práv ve věci úhrady odměn za užití autorských děl.

 

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

JménoTelefonMobilE-mail
PhDr. Vít Richter 221 663 338 603 223 627 vit.richter@nkp.cz

 

PRACOVNÍCI

Jméno Telefon E-mail
Bedřiška Štepánová BBus 221 663 379 bedriska.stepanova@nkp.cz
Mgr. Lucie Macháčková 221 663 341 lucie.machackova@nkp.cz
PhDr. Marie Šedá
773 767 854
marie.seda@nkp.cz
PhDr. Linda Jansová, Ph.D. 221 663 179 linda.jansova@nkp.cz
PhDr. Renáta Krejčí Salátová 221 663 343 renata.salatova@nkp.cz

 

Vít Richter

20.02.2023