Information for libraries

 • na webu
Nacházíte se zde: Úvod Knihovnický institut Studijní a informační oddělení
 • na webu
 • v katalogu
 • eds katalog

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Knihovnický institut Studijní a informační oddělení

Studijní a informační oddělení

ADRESA
Národní knihovna České republiky
Knihovnický institut - studijní a informační oddělení
Mariánské náměstí 190/5
110 00 Praha 1
2. patro

TELEFON
221 663 330 (vedoucí)
221 663 342
221 663 343
221 663 347
221 663 348 (Knihovna knihovnické literatury)

E-MAIL
Mgr. Vladana Pillerová - Vladana.Pillerova@nkp.cz (vedoucí)
Knihovna knihovnické literatury - kkl@nkp.cz

FAX
221 663 175

 • buduje a zpřístupňuje fondy knihovny a studovny knihovnické literatury
 • provádí registrující dokumentaci české knihovnické literatury a zveřejňuje ji v databázi KKL
 • zpracovává a zveřejňuje studijně rozborové zprávy k aktuálním otázkám českého a světového knihovnictví
 • shromažďuje a zpřístupňuje informace o mezinárodních programech a iniciativách v oblasti knihovnictví a informačních věd, o vztazích mezinárodních politických struktur ke knihovnictví, zpřístupňuje jejich dokumenty, doporučení apod.
 • buduje databáze z oboru knihovnictví a informačních věd: KKL, TDKIV, KZK
 • ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze vytváří oborovou bránu KIV
 • zpřístupňuje nejdůležitější zahraniční báze dat z oblasti knihovnictví a informační vědy
 • spolupracuje na aktuálních, časově vymezených úkolech průzkumového rázu
 • podílí se na vydávání oborového periodika Knihovna: knihovnická revue a Knihovna plus
 • podílí se na budování portálu Knihovnického institutu Informace pro knihovny
12.02.2018