Information for libraries

  • na webu
Nacházíte se zde: Úvod Odborné činnosti Propojená data Propojená otevřená data jako oblast výzkumu v Národní knihovně ČR
  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Odborné činnosti Propojená data Propojená otevřená data jako oblast výzkumu v Národní knihovně ČR

Propojená otevřená data jako oblast výzkumu v Národní knihovně ČR

Charakteristika oblasti výzkumu

Tato oblast výzkumu se zaměřuje na propojená data v knihovním prostředí a zkoumá možnosti jejich vytváření a využívání v knihovnách. Provádí výzkum toho, jak paměťové instituce integrují a obohacují svá data propojením s dalšími zdroji (především různými databázemi oborového či univerzálního charakteru) a také, jak tato obohacená data lze využívat v (nejen) knihovních systémech a katalozích. Zároveň analyzuje výhody použití propojených dat v rámci knihovních služeb a uživatelského přístupu k informacím.

Výzkum se zaměřuje i na ověření možnosti sdílení dat popisujících dokumenty mezi různými aktéry knižního trhu  a posílení spolupráce mezi knihovnami, nakladateli, distributory a dalšími aktéry knižního průmyslu s cílem efektivněji a kvalitněji sdílet data a tím zlepšit přístup k informacím všem aktérům a především pak veřejnosti.

Oblast výzkumu je důležitá pro další rozvoj a inovace knihovních služeb a katalogizačních procesů, které se neobejdou bez efektivních metod propojení a sdílení informací mezi různými systémy. Sdílení a obohacování dat přispěje k zajištění vyšší kvality, včasnosti a přesnosti dat, a tím i vyšší kvalitě služeb pro uživatele.

Dílčí cíle

Oblast výzkumu je rozčleněna do tří dílčích cílů:

  1. Budou identifikovány a zhodnoceny existující standardy a technologie propojených dat, bude provedena analýza konceptuálních modelů (entit, atributů a jejich vztahů) souvisejících se zpracováním a zpřístupněním zdrojů;  jejich  podchycení v existujících i vznikajících standardech (IFLA LRM; RDA, RDF, BIBFRAME, MODS aj.) s ohledem na možnost  opakovaného využití dat zejména v knihovnách, dalších paměťových institucích a u dalších aktérů knižního trhu. Bude doporučen nejvhodnější přístup pro jejich integraci a využívání v českém prostředí.
  2. Bude proveden výzkum, jak propojená data přispívají k lepšímu poskytování knihovních služeb a zlepšují uživatelský přístup k informacím.  Bude provedena analýza existujících řešení propojených otevřených dat v paměťových institucích.
  3. Budou ověřeny možnosti sdílení dat o dokumentech mezi různými aktéry knižního trhu. To bude zahrnovat výzkum úplnosti a kvality dat o dokumentech, identifikaci překážek a vytváření doporučení pro zlepšení interoperability a kvality. Bude provedena analýza existujících zásadních a důvěryhodných slovníků na národní úrovni vhodných k propojení s platformou pro sdílení dat.

Doba realizace

Výzkum bude realizován v letech 2024 až 2028.

Garant

Mgr. Lenka Maixnerová
náměstkyně sekce Knihovní fondy a služby
lenka.maixnerova@nkp.cz
+420 770 197 300

21.02.2024