Information for libraries

  • na webu
Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Legislativní dokumenty Autorské právo
  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Legislativní dokumenty Autorské právo

Autorské právo

Zpřístupnění děl nedostupných na trhu

  • Kolektivní smlouva o užití autorských děl zhotovením jejich rozmnoženin do databáze Národní digitální knihovny, jejich užitím zobrazením na terminálu knihoven a zobrazením na dálku. 13. 12. 2019

Kolektivní správa

Hlášení o veřejném čtení v knihovně

Hlášení o výpůjčkách

Půjčování zvukových záznamů

Zpřístupňování vydaných děl osobám se zrakovým postižením

Elektronické dodávání dokumentů

Zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací

Směrnice EU

Plné texty legislativních dokumentů a Sbírka zákonů

28.03.2024