Information for libraries

  • na webu
Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Regionální funkce veřejných knihoven Celostátní semináře "Regionální funkce knihoven" Seminář pro pověřené knihovny - 15.-16.4.2003, Krajská knihovna Pardubice
  • na webu
  • v katalogu
  • eds katalog

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Regionální funkce veřejných knihoven Celostátní semináře "Regionální funkce knihoven" Seminář pro pověřené knihovny - 15.-16.4.2003, Krajská knihovna Pardubice

Seminář pro pověřené knihovny - 15.-16.4.2003, Krajská knihovna Pardubice

Závěry

Nový způsob financování regionálních funkcí od roku 2004 - návrh novely knihovního zákona (PhDr. Vít Richter)

Regionální funkce v roce 2002 - výsledky srovnávací analýzy (PhDr. Eva Marvanová - PhDr. Vít Richter, NK ČR)

Revize standardu Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory (Mgr. L. Zemánková, NK ČR - Mgr. Jana Nejezchlebová, MZK)

Revize standardu Vzdělávání knihovníků, semináře a porady (Mgr. Zlata Houšková, NK Č - PhDr. Zuzana Hájková, JVK v Č. Budějovicích)

Revize standardu Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce (Mgr. Ladislava Skopová, KVK v Liberci - Mgr. Věra Doubková, SVK v Ústí nad Labem)

Revize standardu Pomoc při revizi a aktualizaci KF (PhDr. Jaroslav Vyčichlo - Jiří Kárník, SVK Plzeňského kraje)

Revize standardu Zpracování KF placených knihovnami (obcemi), jejich distribuce (Mgr. Ladislav Zoubek, MěK Děčín - Mgr. Tomáš Gec, KK Vysočiny)

Návrh Standardu pro servis výpočetní techniky (Ing. Lea Prchalová - Bc. Marie Šedá, MSVK v Ostravě)

Zkušenosti se zajištěním knihovnických služeb formou objednávka-služba-faktura (PhDr. Zdeňka Friedlová, KKFB)

Krajský systém meziknihovních výpůjčních služeb - úvod do diskuse (PhDr. Hanuš Hemola - Mgr. Jindřiška Pospíšilová, NK ČR)

Meziknihovní výpůjční služba v okrese Žďár nad Sázavou (Mgr. Libuše Foberová)

Standard veřejných knihovnických a informačních služeb - příprava novely knihovního zákona (PhDr. Vít Richter)

Kontrola projektů VISK (PhDr. Vít Richter - PhDr. Ivo Hoch, NK ČR)

Půjčování zvukových dokumentů (PhDr. Vít Richter)

10.01.2018